23 april 2020

Det går inte att jobba i förskolan med plasthandskar på sig. Det konstaterar en förskollärare som tillhör riskgruppen för coronasmitta. Hon är knappast ensam om sin rädsla - mer än varannan än varannan förskollärare är oroliga för smitta på jobbet, visar en Sifo-undersökning. Det är svårt, många gånger omöjligt, för förskolepersonal att följa myndigheternas riktlinjer.  I Göteborg tog man i ett tidigt skede fram en Coronahandlingsplan som bidragit  till att skapa trygghet i en svårt situation.

Mitt under denna exceptionella period fyller Skolporten 20 år. Vårt uppdrag är detsamma som när vi startade - att göra skillnad för barn och ungas lärande - även i kristider som dessa! För att uppmärksamma Skolportens två decennium har vi öppnat upp senaste numret av Skolporten för fri läsning i vår app Skolporten (finns där appar finns), eller på din dator här!  Här hittar du även den årliga bilagan Pedagogisk forskning samt Ifousbilagan, som alltid är öppna för läsning.

 God läsning!Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens forskningsmagasin
Följ mig gärna på Twitter: @MoaDuvarci
 
 
 
 
Coronasmittan och förskolan
 
Nästan 6 av 10 förskollärare är mycket eller ganska oroliga för att bli smittade av corona genom jobbet. Det visar en ny undersökning från Lärarförbundet.
Lärarnas tidning
Många oroar sig just nu för smittspridning av corona på landets förskolor. På Hoppetossas förskolor i Stockholm är just nu många barn lediga eller sjuka, men de flesta i personalen finns på plats. Carola Wedholm, tf. rektor för två förskolor inom Hoppetossa AB berättar.
Lärarförbundet
”Alla har haft en så fin vilja att hjälpas åt mellan våra verksamheter. Samarbete har varit nyckeln till att alla ska orka. Det har varit samarbete när det är som bäst som vi kommer att utveckla även efter att covid-19 släppt taget.” Det säger Camilla Norberg rektor i förskolan i Hedemora.
Lärarförbundet
Rätt information, en tidig handlingsplan, samarbete och tydliga direktiv. Det är några av förklaringarna till att förskolepersonalen i Göteborg känner trygghet trots pågående Corona-kris.
Lärarnas tidning
I en undersökning som Lärarförbundet har beställt av Sifo uppger en majoritet av tillfrågade förskollärare att deras arbetssituation är pressad på grund av spridningen av covid-19.
Sveriges Television
Hur kan man se på ett barn i förskoleåldern att det bär på oro och rädsla och kanske behöver hjälp? Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut, ger konkreta råd.
Utbildningsradion
Smitta, sjuka barn, hög arbetsbelastning och schemaförändringar. För många rektorer ligger riskbedömning högt upp på att göra-listan just nu. Så även för Stephan Redman, rektor för Kålgårdens förskoleområde i Jönköping.
Lärarnas tidning
De tar hand om Sveriges yngsta barn varje dag. Ständig närkontakt, personalbrist och föräldrar som trotsar råd är en del av deras vardag. Att leva upp till Folkhälsomyndighetens råd är svårt. Här berättar förskolepersonalen om den pressade situationen och oron.
Aftonbladet
Förskolepersonal vittnar om att det är svårt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nu kräver Lärarförbundet tydligare riktlinjer från regeringen och Skolverket.
Aftonbladet
Skolverket: Barngrupperna i förskolan minskar
 
Barngrupperna i förskolan blev något mindre förra året, enligt Skolverket.
Aftonbladet
”Det hade varit bra om det stämde med verkligheten”, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets.
Lärarnas tidning
PM − Barn och personal i förskola 2019. (pdf)
Skolverket
 
Prenumerera på Skolportens nyhetsbrev
 
Läs mer om våra nyhetsbrev
Visste du att Skolporten bevakar ett hundratal nyhetskällor, organisationer, lärosäten och myndigheter varje dag? Prenumerera på våra nyhetsbrev så missar du inga viktiga skolnyheter!
Läs mer om våra nyhetsbrev
 
 
Förskolan kräver krafttag
 
Personal som sliter ut sig, tyngd av strama budgetar. Stora barngrupper och en utbildning som inte längre lockar. Förskolan krisar. Nu pekar Lärarförbundets referensorgan ut fyra prio-områden där det behövs ­rejäla satsningar – och hoppas på en statlig utredning.
Förskolan
 
Bättre arbetsmiljö med en arbetsmiljösamordnare
 
När arbetsmiljöproblemen på ett antal förskolor i Örebro blev övermäktiga gick fyra rektorer ihop och anställde en arbetsmiljösamordnare. Investeringen har betalat sig många gånger om, och idag är sjukskrivningstalen halverade. 
Suntarbetsliv
 
Kommunala arbetsmiljön under lupp – AMV granskar förskolan
 
Arbetsmiljöverket har inlett en inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet i samtliga kommuner och regioner. Först ut var Skara, som hyllar initiativet.
Dagens Samhälle
 
 
Forskning och Utveckling
 
För majoriteten förskollärare står barnens interaktion och lärande i fokus vid gruppindelningar, visar Panagiota Nasiopoulous avhandling. Men den visar också att nära en tredjedel av förskollärarna i studien nedprioriterar skriv- och läsinlärning.
Skolporten
Ett projekt kring olika kulturer, religioner och demokrati ökade barnens kunskaper och delaktighet. Det konstaterar Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla som skrivit en artikel om ett interkulturellt arbete i förskolan.
Skolporten
Temat i Åre kommun är social hållbarhet, vilket 1–2-åringarna på Fjällbackens förskola arbetat vidare med. Tillsammans har barn och pedagoger byggt demokratiska mötesplatser – både ute och inne.
Förskolan
Förskollärare som använder surfplattor möter visst motstånd och ointresse från kollegor. Men de tycker att den digitala leken är ett viktigt inslag som bidrar till undervisningen. Det visar ny avhandling vid Umeå universitet om digital lek i förskolan.
Umeå universitet
Traditionellt har högläsning använts som en ­över­gångsaktivitet i förskolan, ett ­lugnande moment. Men i dag är forskare och ­förskollärare överens om att det är en fantastisk pedagogisk metod.
Förskolan
 
Fri läsning av nya nr av Skolportens magasin!

För att uppmärksamma att Skolporten fyller 20 år erbjuder vi fri läsning av nya numret av Skolporten utan kostnad i appen Skolporten samt på webben.

Intervju: Läsforskaren Ulrika Wolff om varför tidiga insatser vid läs- och skrivsvårigheter är avgörande. Hennes forskning om små barns läsning har fått stort genomslag.

Tema: Skolbibliotek. Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer här!