Satsning på ökad AI-kompetens
 
Inom kort lanseras utbildningen AI för ledare i offentlig sektor med målet att nå minst 800 politiker, chefer och ledare inom kommuner, regioner och myndigheter till år 2021.

- Behovet av ökade kunskaper inom artificiell intelligens är stort. Det gäller inte minst inom offentlig sektor där AI ingår i många av lösningarna på de utmaningar man står inför, säger Louise Callenberg, chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan på SKR.
Olika slags kompetenser behövs
 
Vad tycker invånarna om digital service?
 
Just nu genomför SKR en undersökning av invånarnas inställning till digital service i välfärden. Det är tredje gången den genomförs och resultaten beräknas vara klara i början av sommaren.

Syftet med undersökningen är att se om invånarna är positiva eller negativa till att digital teknik används inom olika välfärdsområden och i vilken grad de tycker att kommuner och regioner motsvarar förväntningarna på digital samhällsservice.

Senast motsvarande undersökning gjordes var 2018. Då visade resultaten bland annat att sju av tio är positiva till digitala pedagogiska verktyg i undervisningen, och att sex av tio var positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik.
Resultatet från förra undersökningen 2018
 
Offentliga Rummet ställer om från konferens till digital plattform  
 
För att möta befintliga och nya utmaningar, inte minst under coronavirusets framfart, ändrar vi upplägget för Offentliga rummet. Vi behöver ha förmåga till förändring, arbeta i nya konstellationer, nyttja smart teknik och hantera data på ett ansvarsfullt sätt.

Offentliga rummet blir en digital mötesplats, en plattform som erbjuder live-sändningar och on-demand video, kunskapsbank, nätverkande, och mycket mer. Vi kallar det Offentliga rummet 2.0.

Livesändningar och lansering av digital plattform, 3 juni samt 21 augusti 2020.
Så blir det nya Offentliga Rummet 2.0
 
Krönika
 
 
Pandemin accelererar välfärdens digitalisering
 
Den pågående pandemin ställer nya krav på verksamheterna i kommuner och regioner och understryker behovet av digitala verktyg. Jag är mer säker än någonsin på att framtidens välfärd behöver utnyttja digitala lösningar i betydligt högre utsträckning än tidigare.
 
Webbsändning: Arena strategisk utveckling
 
 
Samtal om automatiserat beslutsfattande
I denna webbsändning ger Louise Callenberg, Staffan Wikell och Malin Annergård en bakgrund och förklaring till nuvarande läget med automatiserade beslut.
Automatiserade beslut
 
Aktuellt
 
 
Inera ska erbjuda en ny tjänst för video- och distansmöten
Många kommuner har ett stort behov av säkra digitala möten. Därför ska Inera komplettera den befintliga tjänsten Video- och distansmöte med en ny anpassad tjänst. tjänsten är tänkt att vara ett säkrare alternativ än till exempel Skype, Teams eller Zoom. Anmäl ditt intresse för tjänsten redan nu!
Tjänsten kommer att erbjudas i fyra olika varianter
 
Nytt nätverk för AI i kommuner och regioner
SKR bjuder till ett nytt nätverket för AI som ska fungera som en mötesplats för lärande och utforskande. Nätverket ska träffas digitalt minst fyra gånger per år. Det blir ett utbyte av erfarenheter med kollegor i kommuner och regioner, workshopar kring aktuella ämnen och inbjudna experter.
Det här får du som deltagare i nätverket
 
Nästa steg i arbetet med säker digital kommunikation
Säker digital kommunikation heter ett projekt som ska ta fram ett standardiserat sätt för offentliga aktörer att kommunicera säkert. Det kan till exempel vara inom vård, socialtjänst och skola. Arbetet har pågått sedan 2017 och i år kommer verksamhetsinriktade och tekniska piloter att genomföras. 
Följ arbete med projektet Säker digital kommunikation
 
AI i klimatets tjänst
Vinnova erbjuder ekonomiskt stöd till projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra.
Ansök om pengar till projekt för att använda AI för att rädda klimatet
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se