Handel på Pepins till den fastställda kursen pågår till 20 april.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Spiltans aktiekurs fastställd till 135 kr per aktie
 
Kursen för april har nu fastställts till 135 kr/aktie (+ 20 kr jämfört med föregående handelsperiod).

I tisdags beräknades substansvärdet till 189,28 kr/aktie med en Paradoxkurs på 185,20 kr. Under onsdagen omsattes 6 100 aktier till en kurs på 135 kr och idag omsattes ytterligare 7 433 aktier till samma kurs.

Handeln pågår på Pepins till och med måndagen den 20 april kl. 16.00.