Utbildningsnytt #173
 
Kurs på distans
 
På skolan ekar några kurslokaler tomma. När all gymnasie-, högskole/universitets- och yrkeshögskoleundervisning, över en natt, skulle flyttas från lärarledd påplatsundervisning till distansundervisning innebar det en snabb omställning för Trafikverksskolan.

De blivande lokförarna, som precis börjat sin ett år långa Yh-utbildning sitter nu hemma och följer, via länk, lärarna som föreläser inför kamera. De som studerar till järnvägsingenjör hos LTH får även de föreläsningarna via länk. Järnvägsteknikerna och gymnasieingenjörerna är ute på LIA (lärande i arbete/praktik) och berörs i dagsläget inte på samma sätt.

Våra ordinarie kurser genomförs som planerat, dock med extra hänsyn till utrymme i lektionssalarna, ökad städning av lokaler och god tillgång till handsprit. Några av kurserna har kunnat identifieras som möjliga att genomföra via länk, så det har man nu gjort. Bland annat genomfördes kursen som rör Trafikverkets BIS-datasystem via länk från Ängelholm.
Sista chansen att söka
 
Att jobba som tekniker på järnvägen är ett spännande och omväxlande arbete. För dig som vill sadla om eller kanske känner någon som är redo för en karriär inom järnvägen är det nu hög tid att söka till Trafikverksskolans Yrkeshögskoleutbildningar där du kan bli järnvägstekniker inom el, bana eller kontaktledning. Sista ansökningsdag är den 30 april.

Här kan du läsa mer om de olika utbildningarna.
Repetition av trafiksäkerhet på järnväg  - nytt slutdatum
 
Med anledning av covid-19 och dess effekter i samhället har Trafikverket beslutat att flytta fram slutdatum för krav på repetitionsutbildning för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner för järnväg till den 31 augusti 2020. Därför kommer Trafikverksskolan att erbjuda dig möjlighet att, fram till och med den 31 augusti, genomföra repetitionsutbildning. Vi kommer att, förutom vårens kurstillfällen, erbjuda kurstillfällen i juni och augusti. Nya kursdatum läggs ut löpande.

För dig som har behörigheten "Att vistas i spår" som löper ut mellan 1 april och 30 augusti i år förlängs giltighetsdatumet till den 31 augusti 2020.

Läs mer om alla Trafikverksskolans trafiksäkerhetsutbildningar för arbete vid järnvägen här.
Kommande kurser
 
Allmän järnvägsteknik
 
Övergripande förståelse för järnvägens infrastruktur, de olika tekniska systemen och hur de samverkar.

Kursdatum:
27-29 april, Ängelholm
27-29 maj, Ängelholm (Fullbokad)
2-4 juni, Ängelholm
26-28 augusti, Ängelholm
Fler kursdatum finner du i länken nedan


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BAIÖ
Ledningssystem - kopplingar
 
Bygga och justera de viktigaste kontaktledningssystemen.

Kursdatum:
4-15 maj, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEKTL2
Elsäkerhetsledare/kopplingsledare för kontaktledning och tågvärme
 
Kursen är sist i ledet av de kurser som krävs för att du ska uppfylla de krav på utbildning som TDOK 2014:0994 ställer för att få vara verksam som elsäkerhets- och kopplingsledare i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar.

Kursdatum:
11-15 maj, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEELAK
Banteknisk spårväxelinformation
 
Spårväxelns uppbyggnad och funktion samt underhåll som krävs för att upprätthålla spårväxelns livslängd.

Kursdatum:
11-12 maj, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BBVXLI
Grundläggande vägunderhåll
 
Effekten och syftet av vägunderhållsåtgärder samt kända produktionsmetoder avseende teknik, produktivitet, ekonomi, samverkan.

Kursdatum:
26-27 maj, Linköping

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BVBARM
Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1
 
Projektering, förvaltning, ibruktagning och besiktning av signaltekniska anläggningar.

Kursdatum:
2-11 juni, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSIÖG1
Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 2
 
Fortsättningskurs för dig som gått "Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1", eller motsvarande.

Kursdatum:
17 augusti-4 september, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSIÖG2
På- och reparationssvetsning av räler och spårväxlar, rörelektrod
 
Med rörelektrod, på- och reparationssvetsa räler med slirsår eller valsfel, rälskorsningar, limmade korsningar, manganstålskorsningar samt påsvetsa rälshuvud.

Kursdatum:
1-12 juni, Ängelholm (OBS, endast en ledig plats kvar)

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BBSPFCAW
Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning
 
Bygga eller underhålla växelvärmeanläggningar.

Kursdatum:
9-11 juni, Ängelholm
21-23 september, Ängelholm


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEVXUE
 
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
wwwww.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 7:45-16:15
fredagar 7:45-13:00
Besöksadress: Banskolevägen 11

Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi för kurs i Ängelholm, ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.