Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset, inspiration från en medlem, information om ramavtal samt axplock från omvärlden.
 
Fastighetshetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Tillfällig hyresrabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
Regeringen presenterade ett förslag den 25 mars 2020 om en tillfällig hyresrabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. EU-kommissionen har nu godkänt regeringens förslag om statsstöd i form av tillfälliga hyresrabatter till utsatta branscher. Regeringen har därefter tagit beslutet om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

EU-kommissionens beslut
Regeringens beslut idag om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Förordningen med praktisk information om villkoren för stödet i form av tillfälliga hyresrabatter till utsatta branscher samt hur länsstyrelserna ska hantera stödet kommer att publiceras inom kort, tidigast den 17 april 2020, på Svensk författningssamlings webbplats.

Svensk författningssamlings webbplats
Näringsminister Ibrahim Baylans inspelade pressträff om de tillfälliga hyresrabatterna 2020-04-09
Förteckning över föreslagna branscher att ta emot hyresstöd
Information om de tillfälliga hyresrabatterna Länsstyrelsen i Västra Götalands läns webbplats

Förordning 2020:193 omfattar även kommuners och regioners anpassningar av lokaler p.g.a. spridning av Covid-19
Den nya förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen Covid-19 omfattar även anpassning av verksamheternas lokaler. (Se 4 § och punkten 5.)

Saxat ur förordningen:
"Förutsättningar för statsbidrag
4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter."

Se förordningen i sin helhet för att få komplett information om villkoren för det ekonomiska stödet.
Förordningen 2020:193
 
Inspiration från en medlem
 
Nya Södertälje sjukhus slutligt certifierat med Miljöbyggnad Guld
I mars 2017 invigdes den nya behandlingsbyggnaden vid Södertälje sjukhus och tilldelades då en preliminär certifiering. Efter en verifieringsprocess där energiprestanda, drift och inomhusmiljö har följts upp står det nu klart att byggnaden har slutligt certifierats med Miljöbyggnad Guld. Byggnaden har uppnått betyget Guld på 11 av 15 indikatorer, däribland energianvändning, luftkvalitet och fuktsäkerhet. Under verifieringsprocessen höjdes betyget för energianvändningen från silver till guld.
Läs mer på Locums webbplats
 
Arrangemang och utbildning
 
 
7,5 p KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
Nu går det att anmäla sig till årets KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor. Sista anmälningsdag är den 30 juni.

Högskolekursen (7,5 högskolepoäng) vänder sig till dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation med särskilt fokus på kommuner och regioner.

Syftet med kursen är att deltagaren ska få grundläggande kunskap om centrala ekonomiska frågor som berör fastighetsföretagens styrning på kort och lång sikt. Deltagaren får möjlighet att lära sig mer om fastighetsekonomi och kunna utveckla ett företagsekonomiskt synsätt i sin yrkesroll. Kursen innehåller både teori och praktik och genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Läs mer om kursen i inbjudan
Anmäl dig till kursen här
 
Pågående FoU-projekt
 
 
 
Mer från SKR
 
 
Ljuskällor klart för avrop
Ramavtal för ljuskällor ger tillgång till all belysning till offentliga utrymmen, som skolor, arbetsplatser och idrottsanläggningar. Merparten av avtalsprodukterna är utvalda ur ett miljöperspektiv. Ramavtalet omfattar lysrör inklusive glimtändare och driftdon, LED-lysrör, LED-retrofitljuskällor, halogenlampor, kompaktlysrör, högtrycksnatrium, metallhalogen och säkringar.
Läs mer och hitta avtalen på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Material från informationsdag om förskolebyggnader
I slutet av mars arrangerade vi en informationsdag om vårt nya ramavtal Förskolebyggnader. Nu har vi samlat allt material från dagen på avtalets sida. Scrolla ner en bit till flikarna, där hittar du en flik som heter Informationsdag Förskolor 30/3-2020.
Mer om ramavtalet och material från informationsdagen på SKL Kommentus Inköpscentrals webbplats

Funderar ni på att upphandla solceller?
Den 5 maj bjuder SKL Kommentus Inköpscentral in till en digital informationsdag om de dynamiska inköpssystem som tagits fram för upphandling av solceller. Webbinariet är kostnadsfritt.
Inbjudan till informationsdagen
Anmäl dig här
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av luftfilter
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av luftfilter.
Upphandlingsmyndighetens webbstöd för upphandling av luftfilter

Kvinnorna som leder energiomställningen
Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar. SKR och flera av SKR:s medlemmar deltar i projektet och ett delmål i projektet är att locka fler till branschen genom att fler anser att energieffektivisering är en attraktiv och innovativ bransch. Andelen kvinnor som arbetar i branschen är låg varför projektet valt att lyfta upp några exempel.

Läs intervjun med Simone Kreutzer Wesslund som i grunden är civilingenjör och arkitekt och som för åtta år sedan startade det egna företaget IG Passivhus.

Läs intervjun med Mia Elvén som är energi- och miljöingenjör och energichef på Futurum Fastigheter i Örebro.
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se