Genomgång av Spiltans portfölj inför handelsperioden på Pepins 15-20 april
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Spiltans substansvärde 189,28 kr/aktie (+30,48 kr)
 
Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför handeln i april är beräknat till 189,28 kr (+ 30,48 kr). Vid senaste beräkningen den 10 mars fastställdes substansvärdet till 158,80 kr/aktie. Kursen sattes då till 115 kr. Sedan dess har det mäklats större aktieposter med en aktiekurs på 135 kr. Här hittar du mer information om vilka bolag som ingår i Spiltans portfölj.

Paradox Interactive +35,46 kr/aktie
Paradox har gynnats den senaste månaden när marknaden uppmärksammat ”sitta-hemma-bolag” och nedladdningssajten Steam har rapporterat ökade försäljningssiffror för dataspel. Vd Ebba Ljungerud har också meddelat att bolaget ska nyanställa 200 personer. Rapport för första kvartalet kommer 12 maj och årsstämman hålls den 15 maj.
Spiltan Fonder -1,47 kr/aktie
Nedgångarna på marknaderna har minskat förvaltad volym i fonderna och framförallt räntefonderna har haft utflöden. När likviditeten på företagsobligationer i princip försvann beslöt Spiltan Fonder och flera andra fondbolag att senarelägga handeln i räntefonderna. Detta för att skydda spararna och säkerställa likabehandling. Givetvis är vi väldigt ledsna över att de som velat sälja behövt vänta och den oro det har orsakat. Handeln har sedan dess återupptagits och läget på obligationsmarknaden har förbättrats. Nu råder det köpläge i räntefonder, enligt analyser i bland annat Dagens industri (premiumartikel) och Morningstar. Sammantaget har fondbolagets värde minskat med 46 miljoner kronor enligt den formel vi använder för att värdera bolaget.

Minskning av värderegleringsposten -3,64 kr /aktie
Efter genomgång av den onoterade portföljen och den potentiella effekten som Coronakrisen har på bolagen har Spiltans styrelse beslutat att minska vår värdereglering med 114 miljoner kr (-3,64 kr/aktie).
Börsportföljen i stort sett oförändrad
Värdet på de noterade innehaven (exklusive Paradox) är sammantaget i stort sett oförändrat (+0,13 kr/aktie).

Årsredovisning 2019 med följebrev med en noggrannare genomgång av portföljen och nuläget är på väg till alla aktieägare via vanlig post inom några veckor.

Handeln inleds onsdagen den 15 april kl 09.00 och pågår till och med måndagen den 20 april kl 16.00. Vi skickar ut information om kurs efter prissättningen torsdagen den 16 april kl 16.00. För information om handelsregler och onsdagens aktiekurs, se Pepins hemsida.
 
Ingen utdelning
 
Spiltans styrelse har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 2019. Med nuvarande marknadssituation anser vi det vara viktigare att Spiltan behåller så stor likviditet som möjligt för att kunna stötta existerande portföljbolag och kunna göra nya affärer.
 
Årsstämma 2020
 
För att minska smittspridningen av coronaviruset har vi som en extra försiktighetsåtgärd ställt in alla kringaktiviteter kring vår årsstämma. Årets stämma kommer att hållas 26 maj kl 10.00 på Spiltans kontor och vi uppmanar aktieägarna att deltaga via ombud.

Även om årsstämman i år blir annorlunda vill vi ge alla aktieägare möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor till oss på Spiltan om vår verksamhet. Därför kommer vi att se till att livesända en frågestund över internet, kl 15.00 lördagen den 16 maj. Mejla in dina frågor till elin@spiltan.se så försöker vi svara på så många som möjligt.

Mer information kommer med post till aktieägarna och kommer att finnas på Spiltans hemsida.