Fondkommentar mars - Kraftiga ras på världens börser, är botten nådd nu?
 
Spridningen av Covid-19 ökade kraftigt under mars månad vilket fick börserna att rasa kraftigt. Vi kan konstatera att det vi bevittnat är ett utav de snabbaste och största börsfallen i modern historia. Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har sedan dess återhämtat sig med cirka 10 procent. Trots detta är stockholmsindexet OMXS30 sedan första januari ned ca 20 procent.

Många företag har det tufft just nu och värst drabbade är bolag inom turistnäring och nöjesbranschen. Flygbolag har dragit ned på antalet turer, hotell gapar tomma och restauranger kämpar med allt dom har för att överleva. Detta har resulterat i att många anställda antingen blivit korttidspermitterade eller uppsagda. Enligt vissa experter kan vi sannolikt vänta oss vår tids största arbetslöshet.

Efterfrågan på varor och tjänster har minskat drastiskt på grund av att människor isolerar sig och slutar konsumera. Detta har lett till ett överskott i oljeproduktionen, och låg efterfrågan ledde till att oljepriset rasade till under 30 dollar fatet. Utöver detta så finns även stora oenigheter inom OPEC, (Organization of the Petroleum Exporting Countries), framför allt mellan Saudiarabien och Ryssland som inte lyckas komma överens om produktionsbegränsningar. Detta kan leda till ett enormt överutbud och riskera dra ner oljepriset ytterligare. Oljepriset ligger just nu på en nivå som inte är hållbart i längden, om det fortsätter som nu skulle det kunna leda till att mindre kapitalstarka aktörer kan riskera att slås ut.

Samtidigt gör världens riksbanker sitt yttersta för att stötta ekonomierna med diverse stimulanser och stödpaket. Det är uppmuntrande att se att beslutsvägarna verkar ha kortats ned. Man har förstått att det krävs snabba och kraftfulla beslut för att stötta kapitalmarknaden och dess aktörer.

Läs hela vår fondkommentar här
 
 
Kunderna valde räntefonder, global- och branschfonder under mars

När vi avslutat mars månad, som präglats av kraftiga börsras och sammanställer statistik över hur Fondmarknaden.se´s kunder har agerat under denna tid, kan vi konstatera att mer defensiva fonder toppar köplistan. Det är främst räntefonder som står för de defensiva fonderna på listan. Det finns dock lika många aktiefonder när vi tittar på topp 10 handlade fonderna. Mycket handel i globalfonder, t.ex. så toppar Morgan Stanleys Global Opportunity Fund listan och vi hittar även en hel del branschfonder så som TIN Fonder Core ny teknik och Länsförsäkringars Fastighetsfond.

Läs mer
 
Blogg
Skapa balans i din portfölj

Världens börser har under fler veckors tid nu rasat och många sparare är oroliga för det rådande läget. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av det som händer och nästan omöjligt att förutspå framtiden. Nedan följer några punkter som vi tycker kan vara bra att tänka på.
  • Se över din risknivå och sparhorisont
  • Månadssparande sprider riskerna
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
Amundi Fds Volatil Wld A USD C +15,65%
 
Månadens bästa hedgefond
Peak Global Macro (A) SEK +10,88%
 
Månadens bästa räntefond
T. Rowe Price Dyn Glb Bd A USD +8,36%

Avkastning per 2020-04-07, 30 dagar bakåt

Se våra topplistor här
 
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.