Den 27 mars presenterade Falköpings kommun ett antal insatser för att stötta det lokala näringslivet. Bland annat har NyföretagarCentrum Falköping numera det utökade uppdraget att agera vägledande och rådgivande även för befintliga företag, inte bara nystartade.

Rådgivare Conny Johansson har i uppdrag att fortlöpande hålla sig uppdaterad på de åtgärdspaket som just nu klubbas igenom av regering och riksdag och hjälper företagare att hitta rätt bland de verktyg som finns att tillgå.
 

– I rådgivningarna utgår vi från en sammanställning av de åtgärder som presenterats, berättar Conny. Det ger en bra överblick kring vilka verktyg var och en kan använda och utgör grunden till en att-göra-lista för företagaren. Alla åtgärder fungerar inte för alla företag så man ringar först och främst in vad som är aktuellt för just ditt företag eller din företagsform.

Många frågetecken
Hittills har det funnits en hel del frågetecken kring vilka detaljerade regler som gäller, hur man ansöker om stöd osv.
– Man får ha i bakhuvudet att åtgärderna presenterades på presskonferenser i ett tidigt skede, menar Conny. Allteftersom riksdagsbeslut senare har fattats och digitala ansökningsrutiner nu kommer på plats, så rätas många frågetecken ut.

Att-göra-lista
En del av åtgärderna är oberoende av stödpaket och beslut och enkla att ändra på direkt, som till exempel att ändra preliminärskatten. Vet du idag att 2020 kommer bli ett år utan vinst, så justera preliminärskatten redan nu. Det är en enkel ändring som ger omedelbar effekt.

Andra åtgärder kan uppfattas snårigare och kräver en ansökan eller kompletterande information. Det är där Nyföretagarcentrum kommer in i bilden och visar vägen.

– Själva ansökan och pappersarbetet sköter du själv men det du får hjälp med hos Nyföretagarcentrum är en åtgärdslista. Vem ska jag ringa, och vad ska jag göra för att komma vidare?

Oavsett om man är aktuell för åtgärder som märks snabbt på det egna kontot eller om det tar längre tid att få stödet, så gäller det att vara förberedd och noggrann i de underlag som skickas in. Alla tjänar på om myndigheter inte behöver återkomma med följdfrågor eller be om kompletteringar.
 
25 företagare har fått hjälp
 
Ett 25-tal företag har redan hört av sig för råd och stöd. En del har bokat ett personligt möte, andra har fått råd via telefon eller endast nöjt sig med mailkontakt. Huvudsaken är att man får svar på sina frågor.

Att kastas in i en kris innebär ett nytt läge och resulterar i för många en ny spelplan. Conny Johansson understryker att det kan medföra att man upptäcker nya utvecklingsmöjligheter och målgrupper som tidigare inte funnits med i planeringen.
 
Ingen ska lämnas oförstående
 
Magnus Sundén, slussar dagligen företagare vidare för rådgivning på Nyföretagarcentrum och ber nu alla företagare om hjälp att sprida resursen som nu finns tillgänglig.
– Det är viktigt att folk blir behandlade på rätt sätt. Ingen Falköpingsföretagare ska i efterhand känna att man inte förstått vad man kan göra. Därför ser vi värdet i att tillsätta en resurs som förklarar och visar vidare.

Vill du komma i kontakt med NyföretagarCentrum?
Maila till falkoping@nyforetagarcentrum.se

 
 
Ovan: Conny Johansson, rådgivare på Nyföretagarcentrum Falköping. Nedan: Verktyg under Coronakrisen, Nyföretagarcentrum. Utdrag från www.verksamt.se, Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma portal för företagare.
 
 
© Falköpings kommun
Redaktör: Magnus Sundén, Näringslivschef, Falköpings kommun • magnus.sunden@falkoping.se
Text & produktion: Maria Falegård, Smart Design AB • maria@smartdesign.se