Inställda utbildningar, Nyheter i ETIM och Ökad aktivitet hos användarna
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
INGA UTBILDNINGAR I VÅR

På grund av Coronaviruset håller vi inga utbildningar under våren 2020. Vi vill varken uppmuntra resor eller att man samlas i en lokal under rådande omständigheter. Vi kommer naturligtvis att ta upp utbildningstillfällena igen när omständigheterna tillåter. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendatationer om Corona/Covid-19.

Har man frågor så går det naturligtvis bra att ringa oss. Vi håller öppet och jobbar som vanligt.
 
NYHETER I ETIM
 
2020-03-31 uppdaterades ETIM Dynamic i VVSin. Detta innebär att de senaste förändringar i ETIM-modellen nu finns tillgängliga. En hel del nya klasser har tillkommit och ännu fler klasser har fått förbättrade egenskaper och värden för att mer korrekt kunna beskriva respektive produkt. På grund av detta kan er berikningsgrad ha sjunkit, det kan alltså vara en god idé att se över sitt sortiment. Ett antal klasser har utgått, vissa ersätts med nya klasser och vissa ersätts av redan befintliga klasser. Samtliga artiklar i RSK-databasen som tidigare var klassad i en numera utgången ETIM-klass har klassats om till den nya korrekta klassen. Har man artiklar som berörs av detta kan det vara klokt att även se över dessa då det kan vara viss skillnad på egenskaperna i den nya klassen. En gång per kvartal uppdaterar vi ETIM Dynamic i VVSin och RSK-databasen. Läs mer om vilka klasser de gäller här.
 
ÖKAD AKTIVITET HOS ANVÄNDARNA

Nu när vi har ett annat sätt att arbeta, många arbetar hemifrån om de kan och vi ställer in möten man måste resa till och från, så ser vi att många passar på att kika lite extra på sitt sortiment i RSK-databasen. 

Det är bra och vi jobbar som vanligt. Vill man fylla på information om sina artiklar i databasen så kan man titta i manualen på sidan 5, där det står vilken information man behöver fylla på för att komma upp i gröna cirklar. Tänk på att informationen måste läggas in på alla artiklar för att komma upp i t.ex. grön cirkel. Det är också många som passar på att fylla på med ETIM-egenskaper.