SKR positiva till regeringens krispaket
 
Regeringen och samarbetspartierna presenterade den 30: e mars flera förslag för att möta den ökande arbetslösheten samt att stärka möjligheterna till utbildning. SKR ser positivt på att regeringen hörsammat flera av våra förslag och synpunkter.

Kommentar till krispaket
 
 
Nytt från SKR
 
 
Ingång för anmälan som extrapersonal I kommuner och regioner
SKR har samlat kontaktuppgifter till medlemmar i behov av extrapersonal med anledning av Covid-19. Där kan personer som själva vill anmäla intresse hitta fram till kommuner och regioner.
Extrapersonal
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Statsbidrag för korta jobbspår
Dua utlyser statsbidrag för korta jobbspår mot bakgrund av konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning. Utbildningsdelen kan pågå under högst två veckor och bör vara kopplade till specifika arbetsgivare. Bidraget kan sökas fram till 31 maj 2020.
Statsbidrag för jobbspår
 
Utredningom om arbetsmarknadspolitik förlängs
Regeringen har beslutat att utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken ska få förlängd utredningstid.
Förlängd utredningstid
 
Digitalt stöd för svenska inlärning på distans
Malmö stad har tagit fram Hejsvenska som är ett digitalt stöd för träning i svenska som andraspråk på sfi-nivå. Det är gratis och ska kunna användas av alla, oavsett studiebakgrund eller datorvana.
Hejsvenska
 
 
Blogg
 
 
Välkomna utbildningssatsningar för vuxna
Vi befinner oss i en komplex situation som är svår att hantera, eller ens att ta in ibland. Mycket måste lösas här och nu men det är också svårt att planera för nästa vecka, månad eller höstens intag. Att investera i människors utbildning är det dock alltid rätt läge för. Både för individen men också för samhället. Regeringen och samarbetspartiernas satsningar på utbildning i måndags är därför välkomna, skriver Per-Arne Andersson, avdelnigschef på SKR i Skolbloggen.
Skolbloggen
 
Webbsändningar
 
 
Webbsändning om gymnasielagen den 27 april
I denna webbsändning kommer experter från SKR och berörda myndigheter ge en bild av hur situationen ser ut idag och försöka ge svar på de frågor som fortfarande finns.
Gymnasielagen webbsändning
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se