Onsdag 1 april
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
EU frigör 37 miljarder euro för att bemöta coronakrisen
 
Idag, den 1 april, träder kommissionens investeringsinitiativ "Coronavirus Response Investment Initiative" i kraft. Initiativet syftar till att understödja medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem, samt att främja investeringar i andra hårt ansatta sektorer till följd av coronapandemin. I praktiken tillgängliggörs 37 miljarder euro från EU:s struktur- och investeringsfonder, bland annat genom att slopa återbetalningskravet på outnyttjade medel. För Sveriges del uppgår de oanvända medlen till 26 miljoner euro. Därutöver kommer Sverige att motta betalningar från kommissionen på 54 miljoner euro under mars och april.
Coronavirus Response Investment Initiative
 
Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas. © European Union, 2020
Europeiska regionkommittén antar handlingsplan mot covid-19
 
Europeiska Regionkommittén, kommuner och regioners formella organ i EU, har fastställt en handlingsplan för att understödja lokala och regionala myndigheter i kampen mot pandemin. Handlingsplanen omfattar bland annat inrättandet av en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommuner och regioner emellan, samt kanaler för information och feedback om aktuella EU-insatser. Regionkommittén anser att de åtgärder som hittills har tagits av EU är vällovliga, men att mer behöver göras. Kommittén efterfrågar därför en EU-mekanism för nödsituationer på hälsoområdet, som kraftigt ska stärka EU:s krishanteringskapacitet.
- EU måste ge en hjälpande hand till våra lokalsamhällen nu när de behöver Europa som allra mest, säger Regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas.
EU:s regionkommitté lanserar en plattform för att stödja regionala och lokala samhällen i hela Europa
 
Mer från SKR
 
 
Mobilapplikation lanseras i Libanon för att minska spridning av covid-19
SKR, SKL International och lokala samarbetspartners har genom projektet RESLOG Lebanon tagit fram en app för att bidra till minskad spridning av covid-19 i Libanon. Appen, vid namn Salamati, ska ge information till lokala myndigheter om virusets utbredning och riskområden, för att bättre kunna bemöta den akuta situationen.

En första testversion ska snart lanseras i kommunerna Dreb al Awsaat och Jurd el Qayteh, belägna i provinsen Akkar. Libanon har drygt 6 miljoner invånare och hade den 30 mars 438 konstaterade fall av covid-19.
SKL International and partners launches pilot app to fight Covid-19
 
Ny samlingssida om EU:s arbete med anledning av coronapandemin
Med anledning av den snabba händelseutvecklingen och mångfalden initiativ från EU-nivån, har SKR sammanställt en samlingssida för länkar till aktuell information om relevanta EU-institutioner och myndigheters arbete.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Genomförandet av EU:s nya lagstiftning om medicintekniska produkter senareläggs
EU-kommissionen har meddelat att man arbetar på ett förslag till Ministerrådet och Europaparlamentet om att skjuta upp genomförandet av den nya lagstiningen om medicintekniska produkter i ett år. De nya reglerna, som trädde i kraft 2017, skulle egentligen ha börjat tillämpas den 26 maj 2020.
Commission working on proposal to postpone MDR application date for one year
 
COVID-19 Clinical Management Support System
EU-kommissionen har, utifrån erfarenheterna från de europeiska referensnätverken (ERN), lanserat ”COVID-19 Clinical Management Support System” i syfte att stödja sjukhusens kliniskt verksamma i arbetet med covid-19-utbrottet runtom i Europa.
Statement of the ERN Board of Member States on the COVID-19 Communication Support System
 
Aktuella EU-samråd
 
 
En europeisk klimatpakt
EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på initiativet om den europeiska klimatpakten, som ska lanseras inför COP26 i Glasgow. Klimatpakten syftar till att skapa en samhällsomfattande hållbarhetskultur, samt inspirera och stimulera klimatåtgärder på olika nivåer. Sista svarsdag är 27 maj.
Offentligt samråd om en europeisk klimatpakt
 
Lönetransparens
EU-kommissionen lanserar ett öppet samråd om lönetransparens, som ska ligga till grund för bindande åtgärder. Initiativet utgör en del av kommissionens jämställdhetsstrategi för 2020-2025. Sista svarsdag är 28 maj.
Offentligt samråd om lönetransparens
 
EU:s datastrategi
EU-kommissionen har lanserat ett öppet samråd om EU:s datastrategi. Strategin, som ämnar bereda väg för en inre marknad för data, ska bland annat säkerställa ett stärkt data- och integritetsskydd samt stimulera framväxten av datadriven innovation. Sista svarsdag är 31 maj.
Offentligt samråd om EU:s datastrategi
 
Kommande kurser och konferenser
 
 
Vad gör EU för att motverka Coronapandemin?
Den 1 april anordnar EU-kommissionens svenska representationskontor ett seminarium om EU:s arbete med anledning av coronaviruset. Medverkar gör EU-minister Hans Dahlgren och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Seminariet direktsänds på SVT Forum, den 1 april kl. 15.00-15.30.
 
Regional utveckling 2020
Den 13 maj arrangerar SKR tillsammans med SCB och Tillväxtverket den årliga konferensen Regional utveckling. Årets tema är näringsliv och hållbarhet. Konferensen genomförs digitalt.
Program och anmälan
 
European Week of Regions and Cities 2020
Årets upplaga av den europeiska veckan för regioner och städer äger rum i Bryssel den 12-15 oktober. Med regional politik i fokus samlar eventet en rad aktörer från hela Europa för att utbyta idéer och lösningar på gemensamma utmaningar. Förra året slog arrangemanget rekord med över 9000 deltagare och 330 sessioner. Årets teman är miljö, sammanhållningspolitik och ökat medborgarinflytande. Är ni intresserade av att vara en del av eventet som belyser regioners och städers betydelse inom EU? Nu har ansökningstiden om partnerskap förlängts till och med den 17 april.
18th European Week of Regions and Cities
 
Att bemöta covid-19
Genom plattformen OpenWHO erbjuder Världshälsoorganisationen onlinekurser riktade till hälso- och sjukvårdspersonal såväl som beslutsfattare, bland annat om förebyggande åtgärder mot smittspridning. Plattformen är gratis och erbjuder även kanaler för diskussion och feedback.
Responding to COVID-19
 
Introduktion till Europakonventionen
Europarådet tillhandahåller onlinekurser om konventionen och mänskliga rättigheter. Kurserna är gratis.
Human Rights Education for Legal Professionals
 
Redaktör
Niklas Hellblom
niklas.hellblom@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se