Vårens utbildningar hos Borago
 
 
Välkomna till en utbildning hos Borago, vi har utbildningar som passar alla medarbetare med olika roller inom lokalvårdsbranschen.
Utifrån dagens situation med Coronapandemi tycker vi att det är fortsatt viktigt att utbilda sig, men har vi vidtagit säkerhetsåtgärder och utbildar endast i små grupper om 6-10 deltagare.
 
Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare
 
3 dagar
 
Det faktum att människor är organisatoriskt sammanförda i grupper innebär inte att de därmed också fungerar som effektiva arbetslag. För detta krävs något mer. Kursen vänder sig till dig som idag/eller kommer att arbeta med personalrelaterade uppgifter, samt har möjligheten att påverka/utveckla arbetsmiljön och/eller organisationen.

Ledarskap handlar om att leda människor eller grupper mot gemensamma mål. Att vara hjulets nav i en organisation är på många sätt en knepig roll. Arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som man skall coacha och utveckla sin personal. Detta kräver en fast värdegrund och flexibelt ledarskap.

 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Läs mer här>>
Linköping
14apr-15apr+12maj
Boka här>>

Tid för utbildningen
09:00-16:00 varje dag


Pris

13 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

 
Fönsterputsutbildning
 
1 dag
 
Vi erbjuder en grundutbildning i fönsterputs där deltagaren får lära sig baskunskaper i putsteknik samt hur man effektiviserar sitt arbete utan att kroppen tar skada. Utbildningen lämpar sig speciellt för kommuner som återtagit städningen i egen regi men även privata städföretag som vill utöka sitt tjänsteutbud.
 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
 
Syfte
Du lär dig grunderna i fönsterputsteknik.
 
Målgrupp
Utbildningen lämpar sig speciellt för kommuner som återtagit städningen i egen regi men även privata städföretag som vill utöka sitt tjänsteutbud.
Linköping
24apr
Boka här>>

Tid för utbildning
09:00-15:00

Pris

3 700 SEK per person ex. moms.
I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Diplomerad Golvvårdare
 
2 dagar
 
 
Professionellt utförd golvvård ger mätbara effekter så som längre hållbarhet och mer lättstädade golvytor, vilket minskar risken för förslitnings-skaderelaterad sjukfrånvaro på grund av att 70% av den dagliga städningen utgörs av golvstädning.
 
Förkunskaper
Grundläggande maskinkunskap kopplat till singelskur och
highspeed.
 
Linköping
16-17apr

Boka här>>


Tid
09.00-16.00 varje  dag

Pris
6 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Lokalvårdsutbildning PRYL Blended Learning
 
3-dagars utbildning samt självstudier
 
+1/2 dag certifiering

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs

Vad innebär 3-dagars PRYL-utbildning med självstudie
r?

Blended Learning erbjuder det bästa av två världar.
Bra E-Learning kurser i kombination med givande samlingar ger de absolut bästa inlärningsresultaten och 
n även ett modernt sätt att kombinera traditionell lärarledd utbildning med en webbaserad utbildning via dator, mobil eller läsplatta.

Mellan de tre lärarledda träffarna kan deltagarna läsa i den takt som passar dem, var och när de själva önskar och allt material kan repeteras vid behov.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Läs mer här>>
Linköping
23apr+29apr+7maj
Certifiering 14 maj
Boka här>>

Tider för utbildning
09:00-16:00 varje dag

Pris utbildning
8 400 SEK per person ex. moms.
I priset ingår inlogg till Städakademin, PRYL-boken, övrigt utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika

Pris certifiering
3 100 SEK per person ex. moms.


Tid för certifiering
Linköping 09:00-12:00
 
INSTA 800 1+2

Om kursen
INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 627801:2012.
 
Syfte
Utbildningen omfattar kännedom om de två mätmetoderna, visuell kontroll och mätning med instrument. Kunskaper om termer och definitioner i SS627801 och betydelsen av dessa. Även kunskap om vilken städning som erfordras för att en viss lokal ska uppnå kraven för en given kvalitetsprofil.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som idag arbetar med städkvalitet. Du är beställare eller leverantör av städservice (städledare, kvalitetsansvarig, etc.).

Kursinnehåll                                                                          Ort: Malmö
 • Genomgång av INSTA 800                                         Datum: 6 maj
 • Information om standarden                                      Tid: 09.00 - 16.00
 • Definitioner             
 • Kvalitetsnivåer                                                             Pris:
 • Kvalitetsprofiler                                                           4 500 SEK per person exklusive moms
 • Vem gör kvalitetskontroll                                           I priset ingår anpassat kursmaterial,
 • Stickprovskontroller                                                    diplom, lunch och fika
 • AQL                                                                                 Boka här>>
 • Byggnadsutformning
 • Att tänka på                                                                 
 • Avtalsskrivning                                               
         Läs mer här>>
 
 
Kvalitetssäkring av städtjänster

Linköping 23apr                Tid: 09.00-16.00
Boka här>>


Kvalitetssäkring av städtjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
Effektivitet genom nyckeltal

Linköping 24apr
Tid: 09.00-16.00
Boka här>>
 
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
Städupphandling

Linköping 5maj
Tid: 09.00-16.00

Boka här>>

 
Städning med bra kvalitet upplevs ofta som svårt att upphandla och branschens aktörer anser att det är för stort fokus på lägsta pris. Sedan 2000 har mångas städkostnader halverats samtidigt som städindex har gått upp med nästan 50%. Den ekvationen går inte ihop. Vi har verktyg och exempel på hur man genomför bra städupphandlingar. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att upphandla tjänster sedan 1997.
 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Läs mer här>>
 
Vad säger deltagarna om våra utbildningar?
 
Är du nyfiken på hur en typisk kursutvärdering ser ut efter en utbildning? Nedan ser du några av våra deltagares kommentarer.
...

 
Hur upplevde du kursupplägget?
"Bra dialog innan utbildningen ledde till skräddarsydd utbildning."

Vad anser du om Borago som arrangör av kursen?
"Professionellt bemötande med härlig ton och humor. Bra lokal, mat och presentationer."

Vad anser du om utbildarens förmåga att framföra kursen?
"Erfarenheten lyser igenom! Topp!"

Vad anser du om utbildarens engagemang?
"Det är tydligt att utbildaren gillar sitt jobb och har bred kompetens. Visar även intresse för våra tankar och problem."

Hur upplevde du kursen som helhet?
"Den innehöll det vi sökte!"
 
 
Öppna kurser
 
Vi erbjuder öppna kurser inom lokalvård och nedan finner du ett urval av vårens kursdatum och orter.
Gå till alla vårens kurser
Företagsinterna kurser
 
De flesta av våra utbildningar sker företagsinternt, det vill säga att vi kommer till kunden och håller en utbildning utifrån dennes önskemål.
Kontakta oss för offert.
Städakademin
 
I Städakademin erbjuder vi distansutbildningar samt abonnemang.
Nyfiken på framtidens lärande som samtidigt är kostnadseffektivt?
Läs mer här.
 
Psst!
Visste du att vi är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildning, utredning, upphandling och uppföljning inom städ och lokalvårdsområdet?

Vi skapar total tjänstekvalitet genom utbildning och konsultstöd för individen, organisationen och beställaren.

Vårt arbete gör att kund och brukare känner trygghet och stolthet för den inre miljön.
 
Välkommen att höra av dig till oss på Borago och Städakademin
på tel 013-24 55 00 alternativt e-post info@borago.se eller info@stadakademin.se