Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om fastighetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset och axplock från omvärlden.
 
Fastighetshetsrelaterad information kopplad till Covid-19 och det nya coronaviruset
 
Regeringens förslag om tillfälligt hyresstöd till utsatta branscher
Regeringen presenterade den 25 mars 2020 ett förslag om ett tillfälligt stöd för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Det tillfälliga hyresstödet ska stödja utsatta branscher såsom sektorerna sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Detaljer kommer presenteras i den stödordning som nu är under utarbetande. Förordningen kommer att publiceras och bli offentlig inom de närmaste veckorna. När så sker blir den tillgänglig på webbplatsen för Svensk författningssamling.
Svensk författningssamling

Det kommer att vara hyresvärden som via länsstyrelsen ska ansöka om stödet i efterhand. Information kommer läggas ut på länsstyrelsernas webbplatser. Näringsdepartementet har lagt upp information om regeringens förslag om ett tillfälligt hyresstöd till lokalhyresgäster i utsatta branscher.
Näringsdepartementets webbsida om det tillfälliga hyresstödet

De åtgärder som regeringen hittills har presenterat för att dämpa de ekonomiska effekterna av coronaviruset är samlade på en webbsida.
Samlingssidan för regeringens arbete med det nya coronaviruset

Information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19 finns samlade på en webbsida på Verksamt.se.
Tillfälliga ändringar i lagar och regler på verksamt.se

Frågor och svar om nedsättning eller anstånd med hyresinbetalning
SKR:s juridiska avdelningar har lagt upp svar på aktuella frågeställningar för att stödja kommuner och regioner gällande frågeställningar kring nedsättning av hyra eller anstånd med hyresinbetalning.

• Är det möjligt att ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler?
• Anstånd eller nedsättning av hyra för lokal – Hur har frågan aktualiserats?
• Vad innebär anstånd eller nedsättning av hyra?
• Vilka rättsliga förutsättningar finns?
• Vilka överväganden behöver göras?

Svaren på frågorna ovan på SKR:s webbsida om Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder

Fastighetsägarna om förslaget om tillfälligt hyresstöd till utsatta branscher
Fastighetsägarnas webbsida om det tillfälliga hyresstödet

Sveriges Allmännytta om förslaget om tillfälligt hyresstöd till utsatta branscher
Sveriges Allmännyttas webbsida om det tillfälliga hyresstödet
 
Inspiration från en medlem
 
Region Västernorrlands mall för anstånd med hyresinbetalning
Kommuner och regioner är i många fall hyresvärdar även för kommersiella lokaler. Kommuner och regioner kan på olika sätt underlätta för sina lokalhyresgäster i utsatta branscher under rådande situation med coronaviruset. Regionfastigheter inom Region Västernorrland har tillsammans med Hellströms Advokatbyrå tagit fram en mall för dokumentation av överenskommelser mellan fastighetsägare och hyresgäst om anstånd med lokalhyresinbetalningar. Tack till Region Västernorrland för att ni delar med er av er mall!
Mallen i pdf-format
Webbplatsen för Region Västernorrlands Regionfastigheter
 
Pågående FoU-projekt
 
 
 
Mer från SKR
 
 
SKR:s Ekonomiblogg: ”Lågkonjunktur eller depression?”
SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog skriver i blogginlägget ”Lågkonjunktur eller depression” om att effekterna av det nya coronaviruset på längre sikt ännu är oklara.
Blogginlägget ”Lågkonjunktur eller depression?” på SKR:s webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Webbseminarium om Klimatdeklaration för byggnader
Boverket sände ett webbseminarium om klimatdeklarationer av byggnader den 26 mars.
Se webbseminariet på Boverkets webbplats
Löpande information på Boverkets webbplats

Samhällsfastigheter bedöms som stabila i Coronatider
Intresset för externt ägande av samhällsfastigheter har ökat inom fastighetsbranschen under de senaste åren. Kreditrankingföretaget Nordic Credit Rating har i sin rapport ”Community service properties – sheltered from the storm” (mars 2020) gjort bedömningen att fastighetsägare med samhällsfastigheter kommer att bibehålla sin kreditvärdighet under den pågående Coronakrisen.
Nordic Credit Ratings webbsida om rapporten där den finns i pdf-format
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se