Information från SKR angående covid-19
 
Med anledning av Covid-19 och det nya coronaviruset ändras förutsättningarna för SKR att möta medlemmarna. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att en del medlemsriktade aktiviteter påverkas. Om en konferens som du är anmäld till blir inställd, flyttas fram eller sker på distans får du veta detta via mejl så snart som möjligt.

SKR följer utvecklingen rörande det nya Coronaviruset och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset.

Information för kommuner och regioner om covid-19 och det nya coronaviruset
 
 
Utvärdera din kommun med den reviderade Kommunkompassen
 
SKR har tagit fram en reviderad version av Kommunkompassen. Ett antal kommuner är inbokade under maj-juni och om dessa utvärderingar blir av, beror på hur läget då ser ut kring det nya coronaviruset. 

Däremot går det bra att anmäla sig för att bli utvärderad under hösten 2020 och längre framåt i tiden.
Information om utvärderingen och hur du anmäler dig.
 
Ansökningar till Sveriges kvalitetskommun prioriteras

Om antalet kommuner som är intresserade av en utvärdering under hösten blir väldigt många, kommer de som ska ansöka till Kvalitetsmässans utmärkelse Sveriges Kvalitetskommun att prioriteras. Dessa kommuner behöver en utvärdering med den reviderade Kommunkompassen. Tidigare kommunkompassutvärderingar gäller inte för ansökan till Sveriges Kvalitetskommun.
Information om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun och nomineringsprocessen.
 
Ny omgång av controllerutbildning – Att styra för resultat
 
Utbildningen Att styra för resultat ger dig som verksamhetscontroller, kvalitetsstrateg m.m. ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Den fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Utbildningen riktar sig till controllers, kvalitetschefer/strateger med fler som arbetar kommunövergripande med ledning och styrning.

Utbildningen sker i Stockholm vid fyra utbildningstillfällen á två dagar mellan 3 november 2020 - 26 maj 2021.
Kostnad: 23 500 kronor (Kostnader för resor och logi ingår inte i priset)
Sista anmälningsdag: 1 oktober 2020
 
Nästa träff med nätverk för resultat
- fokus på effektivitet
 
Nätverk för resultat skulle haft sin andra träff i början av april. På grund av det nya coronaviruset har träffen flyttats fram till den 8 juni 2020 istället.

På träffen kommer vi att fokusera på effektivitet. Ökad effektivitet framförs av många som ett sätt för kommuner att möta minskade resurser och förändrade krav på service. Frågan är vad som avses med effektivitet och hur vi ska bära oss åt för att öka denna i vår organisationer?
 
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Kommunens kvalitet i korthet - på gång 
 
Med anledning av den rådande virussituationen ersattes den fysiska projektledarträffen i Stockholm den 2 april av ett interaktivt webbmöte med 183 deltagare. Under mötet hade deltagarna möjlighet att ställa frågor via en chatfunktion och tycka till kring nyckeltalen via en mentimeter.

Genomgång av nyckeltalen och en hemuppgift kring nyttan av Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) var dominerande teman för dagen. 
Ta del av webbmötet på efterhand på SKR:s hemsida.
   
  Kommande KKiK-datum 2020
  • Under vecka 25 skickas mejl ut till alla projektledare med verktygslåda samt ifyllnadsformulär.
  • 10 augusti är sista dagen att anmäla sig till brukarundersökningar inom socialtjänsten.
  • Uppstart av KKiK 2020 sker den 9 september i Stockholm. Det kommer att finnas möjlighet att delta via webbsändning.
  • 23 oktober stänger insamlingen för KKiK 2020 i Kolada.
  • Presentation av resultatet för KKiK 2020 kommer att ske den 21 januari 2021. Det finns möjlighet att delta via webbsändning.
   
  Är inte din kommun med i KKiK idag men vill bli det?
   
  Motståndskraft i styrning och ledning
   
  Att prata om och planera för en kris är en sak, men att befinna sig i en kris är däremot något helt annat. Nu prövas samhällets motståndskraft och anpassningsförmåga på alla håll. Inom forskning används ofta begreppet resiliens för detta, förmågan att vända svårigheterna till möjligheter.

  Med respekt för att all tid går åt att få verksamheterna att fungera vill gärna vi spana på intressanta exempel där era svårigheter i kommunen eller regionen vänts till möjligheter när det gäller styrning och ledning. Vi tror att exemplen kan säga något om hur bra och robusta styrsystem kan riggas.

  Har du något att berätta tar vi tacksamt emot din berättelse. Har ni lyckats göra omprioriteringar som uppfattas rimliga? Har ni skapat nya kreativa arenor? Har samverkan mellan politik, förvaltning och eller medborgare/brukare förändrats? 

  Skicka in din berättelse till marit.melbi@skr.se
  Ingen berättelse är för liten.
   
  KOMMEK 2020 - nu kan du anmäla dig!
   
  KOMMEK i Malmö är sedan 1985 landets ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. 
  KOMMEK lyfter ämnen där tonvikten ligger på ekonomi och styrning, men spännvidden under seminarierna är mycket stor. Här får du den omvärldsbevakning du behöver för att hänga med i den aktuella politiska debatten och de nationella samhällsdiskussionerna.
  Under den 19-20 augusti 2020 får du lyssna på bland annat civilministern Lena Micko, VD:n för Anicura Azita Shariati, före detta statsminister Fredrik Reinfeldt och chefsekonomen på Nordea Annika Winsth. 

  Just nu är målsättningen att genomföra KOMMEK som planerat. Ifall detta skulle ändras, kommer du som anmäld att få information om detta. 
  Läs mer om KOMMEK och hur du anmäler dig.
   
  Vad är Kvalitet och resultat?
   
  Vi är ett team på SKR med uppdrag att utveckla, effektivisera och modernisera styrningen och ledningen i kommuner och regioner. Det handlar om organisation, system, processer och inte minst människorna som verkar för välfärden. Det handlar även om arbetsgivarrollen, samhällsutveckling, demokrati samt den politiska styrningen, men även om proffessionens ledning av verksamheten.

  Arbetet med KKiK, Kommunkompassen, nätverk för lärande, utbildningar och en rad andra aktiviteter är exempel på aktiviteter som vi driver. Ofta i samverkan med er medlemmar.

  Syftet med detta nyhetsbrev är att hålla dig uppdaterad kring vad som sker i projekten, men även bevaka övrig utveckling inom område, nationellt såväl som internationellt.

   
  Christine, Gunnar, Hanna, Leif , Linda och Märit
   
  Redaktör

  Linda Nordberg
  linda.nordberg@skr.se
  08-452 70 00
  Sveriges Kommuner och Regioner
  www.skr.se