Läs även om: Inställda nationella prov | Sätta betyg när undervisningen sker på distans | Nytt statsbidrag för karriärtjänster | Prao och coronaviruset
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Förbud mot allmänna sammankomster med över 50 personer gäller inte skolan
Förbudet om allmänna sammankomster gäller inte skolan eller förskolan. Förbudet innebär alltså inte att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att förskolor och grundskolor ska hållas stängda. Men förbudet är tänkt att fungera som en norm. Läs mer om hur det här kan påverka delar av skolans verksamhet, till exempel skolrestaurang, aula och andra gemensamma utrymmen i skolan.
  Läs mer i våra frågor och svar
 
MSB förtydligar vilka barn som har rätt till omsorg om skolor stänger
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd om vilka vårdnadshavare som anses ha samhällsviktiga yrken och vars barn därför ska erbjudas omsorg även om regeringen beslutar att stänga skolor och förskolor tillfälligt.
  Läs mer om vad som gäller på MSB:s webbplats
 
Samlad information om vad som gäller
Skolor och förskolor ställs inför många svåra frågor kopplade till coronaviruset.
  Coronaviruset – frågor och svar utifrån skollagstiftningen
  Coronaviruset – regler för skolor och förskolor
 
Skolverkets stöd för distansundervisning
Just nu får många elever undervisning på distans. Här hittar du som leder och organiserar skolan stöd för hur du kan organisera för undervisning på distans. Du som undervisar får stöd kring digitala arbetssätt och verktyg.
   Läs mer om vårt stöd
 
Skolsverige tipsar! Så löser vi undervisningen
Skolsveriges tips, tankar och goda exempel. Läs om hur personal ute i skolorna hanterar det svåra och unika läget som coronakrisen skapat.
  Ta del av goda exempel
 
Vårens nationella prov ställs in
Vi har samlat frågor och svar om nationella prov, bedömning och betyg.
  Få svar på de vanligaste frågorna om de inställda proven
 
Sätta betyg när undervisningen sker på distans
Här hittar du information som dina lärare kan använda inför betygssättning när eleverna får undervisning på distans.
  Här kan du läsa om vad som gäller
 
Bedömning när undervisningen sker på distans
Här hittar du stöd som dina lärare kan använda när de bedömer eleverna får som får undervisning på distans.
  Stöd för bedömning när elever får undervisning på distans
 
Har din skola problem med att genomföra prao på grund av coronaviruset?
Skolverket tipsar om vad din skola kan göra istället.
  Läs tipsen
 
Nytt statsbidrag för karriärtjänster – så mycket pengar kan varje skola få
Lärare och lektorer på skolor med särskilt svåra förutsättningar kan få 10 000 respektive 15 000 kronor mer i månadslön med hjälp av ett nytt statsbidrag för karriärtjänster. Bidraget träder i kraft 1 juli men redan nu kan du läsa om hur mycket pengar respektive kommun eller enskild skolhuvudman kan begära ut.
  Läs mer om statsbidraget
  Prenumerera på information om statsbidrag
 
Ansök till högskolekurser i höst
Just nu pågår ansökningsperioden för flera kurser som riktar sig till rektorer och lärare. Ansök senast 15 april.
  Stärk din förmåga att leda och styra med Rektorsprogrammet (obligatoriskt för nyanställda rektorer)
  Fördjupa kompetensen med fortbildning för rektorer
  Öka behörigheten genom Lärarlyftets speciallärarutbildning
  Stärk förmågan att undervisa flerspråkiga och nyanlända elever med kursen Det globala klassrummet
 
Ny webbplats för studievägledning och skolval
Länka om till Utbildningsguiden! Vår nya webbplats kommer att ersätta de tidigare gymnasieinfo.se och utbildningsinfo.se. Antal elever, andel behöriga lärare och resultat på nationella prov är några av de parametrar som elever och föräldrar kan använda för att jämföra skolor på den nya webbplatsen Utbildningsguiden.
  Till ny webbplats om studie-och yrkesvägledning
 
Med nya garantin ska alla elever få rätt stöd i rätt tid
Efter att lärarna i förskoleklass och lågstadiet genomfört de obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterialen är det viktigt att följa momenten i garantin för tidiga stödinsatser. Det innebär att vid indikation på att en elev behöver stöd ska läraren göra en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Om man befarar att eleven inte kommer att nå kunskapskraven sätts extra anpassningar in skyndsamt.
  Här finns stöd och vägledning
 
Ansök om särskild variant och riksrekryterande utbildning
Förändringarna av åtta yrkesprogram i gymnasieskolan och vuxenutbildningen är nu beslutade. Det medför bland annat att alla huvudmän som vill avvika från den nationella programstrukturen genom särskild variant och riksrekryterande utbildning, måste ansöka om det senast den 7 april 2020.
  Ansök här
  Ta del av de beslutade förändringarna