Digitalt fokus för Fasteaktionens slutspurt!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nyhetsbrevet Vårt uppdrag går till dig som är ombud, engagerad, anställd eller förtroendevald.
Brevet handlar om Act Svenska kyrkans arbete och innehåller tips, exempel, fakta och inspiration.

Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det. Och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete? Hör gärna av dig till givarservice@svenskakyrkan.se
 
Slutspurt för Fasteaktionen!
 
Hej, nu är det bara drygt en vecka kvar innan Palmsöndagen och avslutningen på årets fasteaktion. Vårt engagemang och våra gåvor behövs mer än någonsin! Låt oss omvandla oro och rädsla till hoppfullt agerande som visar på medmänsklighet och solidaritet.

Act Svenska kyrkan rustar nu, tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga, för att tillsammans med våra partner förbereda oss för de enorma utmaningar vi nu står inför.
Stora delar av världen står inte lika rustade som Sverige att möta coronavirusets konsekvenser. Act Svenska kyrkan har nu fått in vädjanden från våra samarbetspartner om att vårt livsviktiga stöd måste upprätthållas.

- Jag tänker att vi alla, på olika sätt vill stödja de människor som riskerar att drabbas allra värst av den globala coronakrisen. Vårt tema för Fasteaktionen, att stå på modets sida, är viktigare än någonsin, säger Erik Lysén, chef vid Act Svenska kyrkan.

För att vi ska lyckas samla in så mycket som möjligt trots svåra omständigheter behöver vi göra det vi kan även om vi inte kan gå till kyrkan eller delta i aktiviteter. Det finns många sätt att bidra till Fasteaktionen, både som församling och som privatperson. Ett sätt är att ge en gåva och dela vår digitala fastebössa som finns på Facebook, såsom till exempel vår ärkebiskop Antje Jackelén har gjort. Du kan också swisha en gåva till 900 1223 eller ge en gåva via vår webbplats svenskakyrkan.se/gåva. Tillsammans sprider vi hopp!

Vad gör Act Svenska kyrkan med anledning av coronapandemin?
Viruset riskerar att slå ut människor med lågt immunförsvar, exempelvis personer som lever med undernäring eller underliggande sjukdomar som är vanliga i de samhällen där Act Svenska kyrkan verkar. Det kan också leda till ekonomiska konsekvenser för människor som kan förlora sin inkomst och försörjning, vilket är förödande för familjer som redan lever i fattigdom. Ytterligare en konsekvens av coronakrisen är att människor inte kan samlas för att gemensamt driva rättighetsfrågor och att regimer kommer kunna använda smittorisken som en ursäkt att ytterligare begränsa civilsamhällets utrymme.

Act Svenska kyrkan arbetar med en mängd åtgärder för att skydda de mest utsatta, till exempel:
• Ökat stöd till barn och unga i flyktingläger som drabbas hårt när förskolor och skolor stängs.
• Vatten, tvål och rengöringsmedel till flyktingläger.
• Informationsinsatser för att minska smittspridning.
• Matpaket till behövande familjer.

Läs mer om hur människor som lever i utsatthet drabbas hårdast av cornavirusets spridning och om Act Svenska kyrkans insamlingsarbete i samband med coronakrisen.

Tillsammans står vi på modets sida i en tid av svåra utmaningar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Helena Frankson och Maria Åslund, projektledare Fasteaktionen 2020
Kollektvädjan med anledning av coronakrisen
 
Om ni har digitala gudstjänster eller andakter går det bra att ta upp kollekt digitalt. Det är då viktigt att ni använder församlingens eget swishnummer för att kunna redovisa beloppet i Kollekt- och betalsystemet.Det finns särskilda kollektvädjan med anledning av coronakrisen att använda vid rikskollekt på Palmsöndag 5 april och Annandag påsk samt vid församlingskollekter. Du hittar material här.
Rapportera in resultatet!
 
Sista dag att rapportera in insamlingsresultatet är den 5 maj. Läs mer om rapporteringen här.
Slutliga resultatet redovisas på webben den 8 maj.
 
Vädjan om anslag
 
Den 20 mars skickades epost till alla kyrkoråd, församlingsråd och kyrkoherdar från Act Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén. I brevet ber vi särskilt om att ge anslag till Act Svenska kyrkan under 2020 och i kommande budget för 2021. Läs brevet här.
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram - @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan? Kontakta Svenska kyrkans givarservice:
 
e-post:givarservice@svenskakyrkan.se
telefon 010-1819300
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag
 
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
 
www.svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: April 2020
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det. Och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete.

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen - vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.