Slutdatum för repetitionsutbildningar flyttas fram till den 31 augusti
 
Med anledning av Covid 19-viruset och dess effekter i samhället har Trafikverket beslutat att flytta fram slutdatum för krav på repetitionsutbildning för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner för järnväg till den 31 augusti 2020. Därför kommer Trafikverksskolan att erbjuda dig möjlighet att, fram till och med den 31 augusti, genomföra repetitionsutbildning. Vi kommer att, förutom vårens kurstillfällen, erbjuda kurstillfällen i juni och augusti. Nya kursdatum kommer att läggas ut löpande.

Trafikverksskolans kursverksamhet fortsätter i dagsläget som planerat. Vi avser att genomföra samtliga kurser och utbildningar så långt som det är möjligt och informerar våra kursdeltagare om läget skulle ändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om deltagarantalet sjunker under minimum. På Trafikverksskolan följer vi kontinuerligt händelseutvecklingen, anpassar och uppdaterar informationen löpande utifrån det aktuella läget och vidtar nödvändiga åtgärder om situationen ändras.
Repetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare
 
Du får under kursen "Repetitionsutbildning för SoS-ledare och tågvarnare" en repetition och kunskapskontroll för att erhålla förnyad behörighet.

Utbildningen genomförs normalt tillsammans med repetitionsutbildningen för tillsyningsmän A-, L- och E-skydd. För de som är SoS-ledare eller tågvarnare omfattar repetitionsutbildningen ca 4 timmar och ska genomföras senast den 31 augusti.

Kursdatum:
7 maj 2020, Kiruna
Fler kursdatum kommer inom kort


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASÄREP2A
Repetitionsutbildning för tillsyningsmän A-,L- och E-skydd samt vägvakt
 
Arbetar du som Tillsyningsman? För att fortsätta ha behörighetet att arbeta som Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt måste repetitionsutbildnigen "Repetitionsutbildning för tillsyningsmän A-,L- och E-skydd samt vägvakt" genomföras innan den 31 augusti. Då omfattas även repetition för behörigheten Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde.

Kursdatum:
5 maj, Stockholm
7 maj, Kiruna
Fler kursdatum kommer inom kort


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASÄREP2B
Repetition för Skydds- och säkerhetsplanerare
 
Arbetar du som skydds- och säkerhetsplanerare och ännu inte genomgått den årliga repetitionen? I så fall behöver du förnya din behörighet innan den 31 augusti.

Du får under kursen "Repetition för Skydds- och säkerhetsplanerare" en repetition och kunskapskontroll för att erhålla förnyad behörighet.

Trafikverksskolan planerar att erbjuda kurstillfällen under juni och augusti men i dagsläget är inte kursdatum fastställt. 

Nya kursdatum presenteras inom kort på www.trafikverksskolan.se

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASÄREP2C
Repetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd
 
Behöver du repetition till behörigheten som tillsyningsman spärrfärd och har gått kursen "Repetitionsutbildning för tillsyningsman A-, E-och L-skydd" (BASÄREP2B)? 

Kursen "Repetitionsutbildning för tsm växling och spärrfärd" ger dig möjligheten att bibehålla kunskaper och färdigheter för förnyad behörighet samt få nyheter inom kompetensområdet tillsyningsman spärrfärd.

Trafikverksskolan planerar att erbjuda kurstillfällen under juni och augusti men i dagsläget är inte kursdatum fastställt.

Nya kursdatum presenteras inom kort på www.trafikverksskolan.se.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASÄREP3
Repetitionsutbildning Olycksplatsansvarig (OPA)
 
För dig som gått kursen "Grundutbildning för olycksplatsansvarig" (OPA) så behöver du gå repetitionskursen "Repetitionsutbildning Olycksplatsansvarig (OPA)".

Repetitionsutbildningen syftar till att du ska bibehålla dina kunskaper och färdigheter och ta del av nyheter inom kompetensområdet. 

Trafikverksskolan planerar att erbjuda kurstillfällen under juni och augusti men i dagsläget är inte kursdatum fastställt.

Nya kursdatum presenteras inom kort på www.trafikverksskolan.se.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BASÄREPOPA
 
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
wwwww.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 7:45-16:15
fredagar 7:45-13:00
Besöksadress: Banskolevägen 11

Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi för kurs i Ängelholm, ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.