Coronakrisen dominerar nyhetsbrevet denna gång, men vi lyfter även andra hälsofrågor samt bland annat jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimaträttvisa.

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av frågor om internationell utvecklingspolitik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Gunnel Axelsson Nycander,
Redaktör

 
HÄLSA
Act Svenska kyrkan och coronakrisen
 
Målning av Edgar Perén som visar rekommendationer för prevention av coronaviruset.
- När viruset får fäste i konfliktområden och flyktingläger med extremt svaga hälsosystem står vi inför skrämmande utmaningar. Redan i dag kan infektioner som i Sverige passerar som en vanlig förkylning vara dödliga för barn i ett flyktingläger. Därför uppmanar vi Sveriges regering och EU att inkludera kraftfulla globala åtgärder i de krispaket som nu planeras. Det skriver Erik Lysén i Aftonbladet den 23 mars. Läs debattartikeln här. Erik Lysén har också uttalat sig i tidningen Dagen och blivit intervjuad av Kyrkans tidning

Verksamheten för Act Svenska kyrkans samarbetspartner begränsas på olika sätt, och många ställer nu snabbt om sitt arbete.
- Flera av våra partner varnar också för stora konsekvenser för det humanitära arbetet när personal inte kan ta sig till arbetet i flyktingläger, säger Act Svenska kyrkans biståndschef Lennart Hernander. Ta del av intervjun med Lennart här

I en blogg som kommer att uppdateras löpande kan du läsa korta rapporter från 21 länder där Act Svenska kyrkan arbetar. Bloggtexten finns här

Här samlar ACT-alliansen information om arbetet med pandemin
 
Ärkebiskop Antje Jackelén om coronakrisen
 
Ärkebiskop AntjeJackelén.
- Coronatid är så klart orostid. Oro för dem vi älskar och för vårt samhälle. För utvecklingen i världen, för ekonomin och jobben och för hur de svagaste drabbas. Det bästa som kan hända oss är att vi lyckas omvandla oron och rädslan till kärlek och omtanke. Det skriver Ärkebiskop Antje Jackelén på Dagens Nyheters kultursida. Hon betonar också att vi måste bära med oss det globala perspektivet: "Blicken för hela världens nöd är även den en hjälp i hanteringen av vår egen kris."

Läs hela texten här.

”Vi vädjar om att ni omedelbart evakuerar flyktinglägren på de grekiska öarna för att förhindra en katastrof till följd av Covid-19 pandemin.” Det skriver 200 organisationer, däribland Svenska kyrkan, den 24 mars i en gemensam vädjan till EU:s ledare och den grekiska regeringen."
 
Allmän sjukvård avgörande för jämlikhet
 
Coronakrisen sätter alla länders hälsosystem i blixtbelysning. Redan innan dess uppmärksammades sjukvårdens betydelse för länders sociala och ekonomiska utveckling.
- Jämställdhet, social trygghet och inte minst allmän sjukvård är avgörande för att bekämpa den globala ojämlikheten. Det skriver Clara Helgesson och Gunnel Axelsson Nycander i en kommentar till Oxfams rapport Public good or private wealth? I rapporten som publicerades tidigare i vår uppskattas värdet av det obetalda omsorgsarbetet i världen, som främst utförs av kvinnor, till sammanlagt 10,8 biljoner USD.

Här hittar du Claras blogginlägg. 
 
Teologiskt grundad utbildning om hiv-prevention
 
Act Svenska kyrkan höll i februari en veckolång utbildning om hiv och hiv-prevention, på inbjudan av vår samarbetsorganisation Myanmar Institute of Theology. Utbildningen är en av flera som Act Svenska kyrkan ger varje år utifrån SAVE-metoden som utvecklats i samarbete med det internationella nätverket för religiösa ledare som lever med eller nära hiv, INERELA+. Fördelen med SAVE-metoden är att den också bearbetar stigma, skam, diskriminering och myter runt hiv. Myanmar är det land i Sydostasien som näst Thailand har högst förekomst av hiv. Bara elva procent av befolkningen känner till sin hiv-status och kondomer är för de flesta tabu.

Läs mer om SAVE-metoden och INERELA+ här.
 
SOCIAL TRYGGHET
Världsbanksstudie om basinkomst
 
Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska kyrkan och Ugo Gentilini,
huvudförfattare till Världsbankens rapport om Universal Basic Income. (Foto: Britta Olofsson)
Basinkomst, Universal Basic Income (UBI), diskuteras alltmer i såväl hög- som låginkomstländer. Coronakrisen ger diskussionen ytterligare fart. Världsbanken publicerade nyligen studien Exploring Universal Basic Income. A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices. Gunnel Axelsson Nycander bjöds in att kommentera studien vid ett seminarium på Sida den 7 februari. Hennes kommentarer är publicerade i bloggen Is the World Bank’s report on Universal Basic Income taking universality seriously? Texten har också publicerats av Development Pathways och besvarats av Ugo Gentilini, huvudförfattare till Världsbanken.

Gunnels kommentarer och Ugos respons hittar du här.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Prisade människorättsförsvarare från Colombia möter ledamöter i FN:s säkerhetsråd
 
Colombianska människorättsförsvarare och stödorganisationer på
besök hos FN i New York i februari 2020.
Varje år är Act Svenska kyrkan med och delar ut ett pris till människorättsförsvarare som gjort viktiga insatser för fred och rättvisa i Colombia. En del av priset är att få resa och träffa internationella beslutsfattare i antingen Europa eller USA. I februari besökte 2019 års pristagare Washington och New York och träffade amerikanska myndigheter, FN-institutioner och olika länders representationer till FN. Mötena med Storbritanniens och Tysklands representanter i FN:s säkerhetsråd var särskilt viktiga då Storbritannien leder säkerhetsrådets verifikationsinsats i Colombia och Tyskland är tillfällig medlem i säkerhetsrådet.

Läs mer om priset och resan här.
JÄMSTÄLLDHET OCH SRHR
Nya rapporter om religion och övertygelsefrihet och jämställdhet/SRHR
 
Skärningspunkten mellan å ena sidan religions- och övertygelsefrihet, å andra sidan jämställdhet och SRHR, är ett område som ofta uppmärksammas, missförstås och missbrukas. I synnerhet används rätten till religionsfrihet felaktigt till att ställa religiösa värden i motsättning till vissa rättigheter för framförallt kvinnor och HBTQ-personer. Religions- och övertygelsefrihet åberopas ibland också som en legitim grund för diskriminering. Nyligen publicerades två viktiga rapporter om just dessa skärningspunkter.

1: FN:s särskilda rapportör om rätten till religions- och trosfrihet Dr. Ahmed Shaheed presenterade den 27 februari en rapport som klargör att religions- och övertygelsefrihet inte kan legitimera genusbaserat våld eller diskriminering av kvinnor eller HBTQI-personer.

2: Det danska institutet för mänskliga rättigheter har publicerat en studie om hur rätten till religions- och övertygelsefrihet påverkar möjligheterna att nå de globala målen, med fokus på målen om hälsa, utbildning samt fredliga och inkluderande samhällen.

Du hittar rapport ett och två i länkarna.

Act Svenska kyrkan deltog i de expertkonsultationer som låg till grund för rapporterna och fortsätter att bevaka dessa frågor. Vi har en unik roll att spela i detta sammanhang, då vi har kunskap om både SRHR och religions- och övertygelsefrihet.
KLIMATRÄTTVISA
EU:s gröna giv – en bra men otillräcklig början
 
EUs gröna giv (Green deal) fick tummen upp av EU-parlamentet den 15 januari i år. Här uttrycks ambitionen för hur medlemsländernas klimatutsläpp ska minska till noll år 2050. En bra ambition tycker ACT EU tillsammans med 13 andra civilsamhällesorganisationer i ett gemensamt uttalande. Men själva handlingsplanen i Gröna given får inte godkänt. Delmålet att minska utsläppen med 50–55 procent till år 2030 är alldeles för lågt, menar de, och kräver istället 65 procent. Det saknas också tydlig riktning och mål för hur mänskliga rättigheter ska stärkas och katastrofrisker reduceras i de mest sårbara länderna.

Läs kommentaren här.
ACT SVENSKA KYRKANS ARBETE
 
Kontakt
 
Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på organisationer som arbetar i våra programländer.
Demokratiskt utrymme
Johanna Wassholm
@Johannawass


Företag och mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvis och jämställdhet
Joanna Lilja
@Jo_Lilja
Helena Nyström
Anna Enarsson
@anna_enarsson

Mänsklig säkerhet
Mikael Lindgren
@ML62816573

Klimaträttvisa
Margareta Koltai
@KoltaiMargareta
Humanitärt bistånd
Henrik Fröjmark


Religions- och övertygelsefrihet
Coleen Heemskerk

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
Clara Helgesson
Emilie Weiderud
@EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
@FrJPHeath

Utvecklingspolitik och social trygghet
Gunnel Axelsson Nycander
@GunnelANycander
 
Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Twitter
Facebook

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223