Vecka 13

24 mars 2020

De allra flesta svenska rektorer är nöjda med sitt arbete. Men många känner sig stressade på grund av administrativa uppgifter. Det visar den andra internationella delrapporten av Talis 2018 som undersöker rektorers och lärares arbete. Rapporten hittar du i nyhetsbrevet nedan.

MIssa inte tidningen Chefs intervju med rektor Stefan Vilkman om utmaningen som coronaviruset innebär för skolledare. 

 Vänliga hälsningarJohn Miller, Redaktör politik & skola
Följ mig gärna på Twitter: @mr_john_miller
 
 

 
Om skolan och coronasmittan
 
Skolverket avser att ställa in vårens nationella prov i svenska grund- och gymnaiseskolor, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Anledningen är det rådande läget med coronaviruset covid-19.
Sveriges Radio
För en stund sedan klubbade riksdagen igenom beslutet som gör det möjligt för regeringen att stänga framför allt förskolor och grundskolor om det behövs för att hejda smittspridningen.
Sveriges Radio
Landets grundskolor förbereder sig nu på att stänga och undervisa på distans om det kommer ett regeringsbeslut. I riket berörs drygt en miljon grundskoleelever och i Malmö som vi har besökt berörs 40 000 grundskoleelever.
Sveriges Television
På Skarpnäcks skola i södra Stockholm är 43 procent av 155 anställda sjuka eller vårdar egna barn. Skolan har gått in i fas 1 i pandemiplanen och högstadieleverna studerar nu på distans. Man rustar också för att bli jourskola för hela stadsdelsnämnden.
Lärarnas tidning
Över hela landet förbereder sig nu också grundskolor för ifall de skulle behöva gå över till en distansundervisning. Redan nu är sjukfrånvaron rekordhög på flera håll.
Sveriges Radio
Min uppgift – att förbereda oss mentalt, säger rektor Stefan Vilkman.
Chef
 
Annons
På nok.se hittar du mer information
Vi på Natur & Kultur och Digilär vill säkra att du som lärare har allt du behöver för din distansundervisning och erbjuder dig och dina elever fri tillgång till digitala läromedel vårterminen ut.
På nok.se hittar du mer information
 
 
 
5 000 kr i löneskillnad mellan skolor i samma kommun
 
Lojala, erfarna och välutbildade lärare som stannar länge på sin arbetsplats ska premieras lönemässigt. Samma sak gäller lärare som arbetar i skolor i socialt utsatta områden. Trots det skiljer det 5 000 kronor mellan två skolor i Malmö.
Skolvärlden
 
TALIS 2018: Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete.
 
Nästan varannan högstadielärare i Sverige är stressad – men det ligger under OECD-snittet. ”Det är bekymmersamt, men många yrken upplever stress, säger Tomas Matti, Skolverket.
Lärarnas tidning
Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018.
Skolverket
TALIS 2018 – delrapport 2. (pdf)
Skolverket
 
Han kämpar för att stoppa motvinden för moderna språk
 
Kent Fredholm, gymnasielärare i italienska, får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för ”berömvärd lärargärning”. Pristagaren är bekymrad över de moderna språkens ställning. ”Vi kämpar i motvind”, säger han.
Skolvärlden
 
”Förhållningssätt och agerande är de viktigaste byggstenarna”
 
Ett normkritiskt förhållningssätt har blivit den gemensamma plattformen i arbetet med jämställdhet i Lustigkulla förskola. Rektor Agata Viltelund vill att jämställdhetsarbetet ska vara levande i diskussioner och samtal.
Förskoletidningen
 
Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever
 
De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket. ”Det kan bli ett stort problem i förlängningen”, säger Ulrika Wolff, professor i pedagogik.
Skolvärlden
 
Annons
Läs mer om Samverkan för att främja skolnärvaro
Vi vet att skolnärvaro är viktigt för den psykiska hälsan, en betydelsefull kunskap då signalerna om ungas psykiska ohälsa är många och oroande. Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till personal i skola och socialtjänst som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja skolnärvaro och bidra till ny kunskap inom detta viktiga område.
Läs mer om Samverkan för att främja skolnärvaro
 
 
 
Arbetar för att elever ska få regelbunden skolgång igen
 
Sedan i augusti 2019 finns centrala flexteamet som riktar sig till elever med problematisk skolfrånvaro. Teamet ska bryta den sociala isoleringen för elever som har haft mycket frånvaro och som behöver slussas tillbaka till en fungerande skolgång. Framgång nås bäst genom samarbete med den ordinarie skolan.
Pedagog Malmö
 
Skolinspektionens årsrapport 2019
 
Årsrapporten tar upp Skolinspektionens erfarenheter under 2019 av arbetet med tillsyn och kvalitetsgranskning. Bilden av svensk skola utifrån våra granskningsresultat är varierad. De skolor vi granskat bedöms ha allt från utmärkt kvalitet till allvarliga och oroväckande brister.
Skolinspektionen
 
Namn & Nytt
 
”Vi ska lära ut, inte bara producera betyg”, säger Anna Eriksson, ny rektor för IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka.
Accent
Liberalen Isabel Smedberg-Palmqvist är Stockholms nya skolborgarråd
Dagens Nyheter
Monica Widelund från Kvicksund blir ny chef för gymnasieskolan i Eskilstuna kommun.
Ekuriren.se
Stellan Andersson är ny rektor på Fredrika Bremergymnasiet i Huddinge kommun.
Fredrikabremergymnasiet.haninge.se
Robert Mellander tillträder tjänsten som rektor för Campus Manilla grundskola och Campus Manilla gymnasium i Stockholm.
Campusmanilla.se
Becky Evensen blir rektor på nya Realgymnasiet i Örebro.
Lärandegruppen i Sverige AB
 
FoU: Forskning och Utveckling
 
Läroböcker i matematik ger gymnasieelever begränsade möjligheter att arbeta med problemlösning. Jonas Jäder har granskat matematikböcker från tolv länder och förvånas över att läromedlen är så lika.
Skolporten
I de spontana mötena mellan skickliga förskolepedagoger och barn sker både relationsskapande och kunskapsinlärning. Det här sker samtidigt, konstaterar Maria Fredriksson som forskat om möten mellan barn och pedagoger i förskolan.
Skolporten
Gymnasieeleverna har skickats hem och behöver undervisas på distans. Hur ska det gå till? UR ställer frågor till Robert Olofsson, Skolverket, och Satu Harnesk från Skolledarförbundet, om vad som förväntas av lärare och vilken beredskap som finns för den här situationen. (webb-tv)
Utbildningsradion
With 850 million children worldwide shut out of schools, tech evangelists claim now is the time for AI education. But as the technology’s power grows, so too do the dangers that come with it.
The Guardian