Nationell kunskapsstyrning och Covid-19 i nuläget
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nationell kunskapsstyrning och Covid-19 i nuläget
 
Mats Bojestig
Bild: Region Jönköpings län
Sverige och världen står inför stora utmaningar med att hantera det nya coronaviruset och sjukdomen Covid-19. I dessa tider behöver vi självfallet prioritera. Hanteringen av coronaviruset och vård kopplad till det går i nuläget först.
 
I dagsläget kan vi inte veta hur viruset kommer att påverka Sverige och hälso- och sjukvården på sikt. Det är viktigt att vi är lyhörda för hur situationen utvecklas och ställer om sedan tidigare inplanerat arbete där det behövs.
 
För nationella programområden, nationella samverkansgrupper och nationella arbetsgrupper innebär det att arbete behöver skjutas fram. Detta för att resurser i hälso- och sjukvården måste prioriteras så att vård och behandling är säker och effektiv för både patienter och medarbetare även i detta ansträngda läge som viruset medför. Om ni har frågor eller behöver stöd i hur ni kan hantera er grupps arbete framöver så vänd er i första hand till er sjukvårdsregionala samordnare.
Kunskapsstyrningssystemet som nätverk
 

Sedan uppstarten av kunskapsstyrningssystemet har vi byggt strukturer för att gemensamt i landet kunna hanterar frågor och behov. Systemet fungerar också som nätverk och kan vara viktigt för kontakter och informationsutbyte i den aktuella situationen. Vi har redan sett exempel på hur ni använt systemet och hur det har underlättat kontakter och arbete kopplat till viruset.
 
Arbetet med vårdförlopp
 

Dialog förs mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialdepartementet om vilka eventuella anpassningar som kan behöva göras i överenskommelsen om vårdförlopp, samt i andra överenskommelser för utvecklingsarbeten inom vården. Vi återkommer med mera information inom kort.
 
Lärträffen den 12 maj
 
 
 
Just nu håller vi på att ställa om lärträffen från en fysisk träff till en digital via webbsändning. Information om detta har gått ut via projektplatsen och till alla som tidigare har bjudits in till lärträffen. Vi vet inte hur läget kommer att se ut i maj men jobbar utifrån hypotesen att vi kommer att kunna mötas digitalt.

Frågor
 

Den nationella stödfunktionen vid SKR arbetar som vanligt. Har du frågor kopplat till ovanstående går det bra att höra av dig till
kunskapsstyrning-vard@skr.se.
 
 
Mats Bojestig
Styrgruppsordförande
Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 
Om utskicket
 
Detta utskick riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor. Syftet med sammanhållen kunskapsstyrning är att skapa en god, jämlik och kunskapsbaserad vård där bästa tillgängliga kunskap användas i varje möte mellan hälso- och sjukvårdens personal och invånare. Bakom kunskapsstyrningsystemet står Sveriges regioner i samverkan.

Prenumerera på utskicket och arkiv
Om du inte får utskicket direkt till din e-postadress idag men skulle vilja få det, registrera dig här! Via sidan hittar du även arkivet med tidigare utskick.

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa — tillsammans gör vi varandra framgångsrika!
Läs mer om kunskapsstyrning på webben