SKR:s arbete med anledning av det nya coronaviruset
 
Denna månads nyhetsbrev från SKR:s Arbete och integration har av naturliga skäl det nya coronaviruset i fokus.
SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter. I dessa kontakter lyfter SKR de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor.
SKR:s arbete
 
 
 
Nytt från SKR
 
 
SKR kräver ändringar i nuvarande regelverk för socialtjänsten
SKR har skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk för att underlätta kommunernas arbete i socialtjänsten med att hantera effekterna av det nya coronaviruset.
SKR: hemställan
 
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Försäkringskassan FAQ - med anledning av coronaviruset 
Försäkringskassan har upprättat en särskild webbsida med den mest uppdaterade informationen kring socialförsäkringsfrågor med anledning av coronaviruset.
Försäkringskassan
 
Information från Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset
Aktuell information som rör arbetslösa publiceras på Arbetsförmedlingens webb. Information direkt till kommuner finns i dagsläget inte. Men AF publicerar pressmeddelanden när större beslut fattas. Till exempel slopas nu kravet på aktivitetsrapportering tillsvidare.
Läs mer 
 
Information från Migrationsverket med anledning av coronaviruset
Migrationsverket följer läget noggrant och uppdaterar sin webbplats löpande.
Migrationsverket
 
A-kassorna i samverkan med anledning av coronaviruset
Sveriges 25 a-kassor intensifierar nu sitt samarbete för att så långt som möjligt minimera eventuella effekter av det nya coronaviruset. 
A-kassorna
 
Hur påverkas projekt med stöd från ESF-rådet av coronaviruset?
Svenska ESF-rådet har kommunicerat följande kring kostnader som kan uppkomma i och med att aktiviteter kopplade till ESF-projekt ställs in.
ESF-rådet
 
Verktygslådan med tips för språk och integration i öppen förskola
Verktygslådan vill inspirera er att utveckla insatser inom öppna förskolan för att påskynda etableringen och stärka integrationen för utrikes födda föräldrar och deras barn.
Verktygslåda
 
Stort intresse för feriejobb i kommner och regioner
Sommaren 2019 erbjöd kommuner och regioner cirka 76 400 ungdomar ett feriejobb. Men söktrycket är betydligt större. Det visar den årliga sammanställningen från SKR.
Feriejobb
 
Migrationsverket ansluter sig till SSBTEK
Migrationsverket ansluter sig till den digitala tjänsten SSBTEK, vilket innebär att handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd kommer att kunna se uppgifter om uppehålls- och arbetstillstånd. 
SSBTEK
 
Webbsändningar
 
 
Webbsändning om gymnasielagen den 27 april
I denna webbsändning kommer experter från SKR och berörda myndigheter ge en bild av hur situationen ser ut idag och försöka ge svar på de frågor som fortfarande finns.
Gymnasielagen webbsändning
 
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se