Aktuellt om Covid -19
 
 
Viktigt med tydlighet om samhällsviktig verksamhet
Landets kommuner förbereder sig för stängning av förskolor och grundskolor om det skulle bli nödvändigt. Det skulle vara ett stort ingrepp, därför hoppas SKR att regeringen undviker det.
 
 
Kommunens ansvar för förskola/skola
SKR får många frågor från medlemmar om konsekvenser av vad olika beslut innebär och hur de ska hanteras av huvudmännen. Vi följer utvecklingen, analyserar hur beslut påverkar huvudmännen och står i nära kontakt med regeringen och expertmyndigheter. Här samlar vi information som rör huvudmannens roll och ansvar för förskola och skola med anledning av Covid -19.
 
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar 
Vad gäller för lärare om en skola stänger ner med kort varsel? SKR har sammanställt information om de regelverk som gäller ur ett arbetsgivarperspektiv i det fall en skola stänger.  
 
 
Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning
Skolahemma.se sammanställer stöd till skolor om de behöver undervisa på distans. Hit kan skolpersonal vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala läromedel. Här finns också enklare checklistor som hjälp för att förbereda och organisera för en förändrad verksamhet. Skolahemma.se är framtagen i samarbete mellan RISE, Skolverket, SKR, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry. Information om skolahemma.se kommer också att spridas genom #skolahemma.
 
 
Information från myndigheterna
Skolverket och Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande sin information till skolor och förskolor om Covid -19. 
 
 
Information om fristående skolor beläggs med sekretess
 
SKR har fått nej från SCB om att få del av statistik om elever från fristående skolor och Kammarrätten har gett SCB rätt. Högsta förvaltningsdomstolen ger nu inte SKR rätt att överklaga.
 
 
Inbjudan till utbildning i KARTA  för kvalitetsutveckling i förskolan
 
SKR bjuder nu in kommuner till en utbildning i KARTA (Kartläggning, Analys, Resultat, Tidsanvändning och Arbetsmetoder), som är en modell för kvalitetsutveckling i förskolan. Utbildningen pågår mellan september 2020 och januari 2021. Anmälan behöver göras senast den 30 april. Välkommen med din anmälan!
 
Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?
 
Välkommen till en webbsändning den 27 april, med fokus på aktuella frågor kopplat till den så kallade gymnasielagen. Experter från bland annat Migrationsverket, Skolverket och SKR deltar. 
 
 
Ansvarig utgivare
Per-Arne Andersson
per-arne.andersson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se