Rekommendation kring studentskivor
 
Med anledning av rekomendationen att inte samlas i större grupper vill vi påminna elever i åk 3 om att se över sina studentskivor. I många avtal behöver återbud lämnas snarast för att undvika avgifter/betalningsskyldighet.
 
Studentskivor arrangeras av eleverna själva och ligger utanför Nacka gymnasiums verksamhet.

För ytterligare information om verksamheten på Nacka gymnasium hänvisar vi till SchoolSoft samt skolans hemsida.
 
Med vänlig hälsning
Skolledningen