Information från SKR
 
SKR följer utvecklingen rörande det nya Coronaviruset och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. 
Information för kommuner och regioner
Frågor och svar rörande fullmäktige- och nämndssammanträden
Ekonomibloggen: Coronaviruset gör att skatteunderlaget försvagas
 
Frågor om revisorernas sammanträden m.m.
 
Med anledning Corona får vi många frågor om revisorernas sammanträden. Personer som tillhör riskgrupper ska minimera sina sociala kontakter. Det finns inget krav i kommunallagen att revisorerna måste sammanträda fysiskt. Det går alltså bra att sammanträda per telefon, Skype eller överlägga via mail. Vad gäller underskrifter på revisionsberättelsen ska, enligt huvudregeln, alla tjänstgörande revisorer underteckna denna, generellt en gemensam. Undertecknandet måste inte ske vid ett gemensamt tillfälle. Revisionsberättelsen kan t.ex. skickas runt för undertecknande. Om fysisk underskrift inte kan göras av någon med anledning av ovan, kan aktuell revisor t.ex. bekräfta sin underskrift via mail och en notis göras på revisionsberättelsen. På detta sätt synliggörs att revisorerna är överens om revisionsberättelsen.
 
 
Säkerhetsskyddslag kan påverka revisionen
 
Säkerhetsskyddad verksamhet kan vara energi- och vattenförsörjning, kommunikation och transporter. Kommuner och regioner ska göra en säkerhetsskyddsanalys för att inringa vad som är säkerhetskänsligt och hur det ska skyddas. Det framgår av Säkerhetsskyddslagen som gäller från april 2019. Under senare tid har SKR fått frågor om hur revisionens verksamhet påverkas av lagen.
Om revisionen utifrån sin riskanalys ska göra en granskning av säkerhetsskyddad verksamhet kan kommunen/regionen (den aktuella nämnden, bolaget etc.) kräva att den sakkunnige yrkesrevisor som ska göra granskningen säkerhetsprövas. Syftet är att klarlägga om personen kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt bedöms pålitlig ur säkerhetsskyddsynpunkt. Det är kommunen/regionen som gör prövningen. Den kan innehålla en intervju, insamling och kontroll av uppgifter samt en registerkontroll som kommunen/regionen i så fall begär att SÄPO utför. Även revisorerna kan säkerhetsprövas i de fall de tar emot en granskning som innehåller säkerhetskänslig information.
Läs mer på Säpo:s webbplats
 
Kurser i vår -  webbsändningar
 
 
De fysiska kurser och konferenser vi planerat under våren har ställts in. Istället planerar vi att webbsända från vår studio i Stockholm. 

God revisionssed 2018 för nya revisorer - 25 maj em webbsändning
Under seminariet presenteras och diskuteras god revisionssed i kommunal verksamhet. Seminariet passar bra för dig som är ny i uppdraget som förtroendevald revisor, men ger även en värdefull repetition för dig som varit revisor lite längre.
Anmälan God revisionssed webbinarium
 
Upphandling av revisionstjänster - 1 juni fm webbsändning
Att upphandla revisionstjänster är en process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap. Denna utbildningsdag vänder sig till förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner samt upphandlare som arbetar med dessa upphandlingar. Tipsa gärna er upphandlingsfunktion!
Anmälan upphandling av revisionstjänster webbinarium
 
Följande konferenser ställs in
God revisionssed 11 maj - inställd
Demokratidagen 2020 - Inställd
 
Mer information
 
 
Ny mall för revisionsberättelse i finansiella samordningsförbund
Nu finns en ny förlaga till revisionsberättelse för de förtroendevalda revisorerna i finansiella samordningsförbund. Den utgår från att de förtroendevalda revisorerna upprättar en revisionsberättelse och statens revisor en egen. Ett samarbete mellan den statliga revisorn och kommunernas/regionens revisorer är fortfarande viktigt för att
sammantaget utföra en så effektiv revision som möjligt.
Revisionsberättelser mallar
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se