Läs om bland annat: HFD om IOP, kammarrätt om sekretess vid avbruten upphandling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
25 mars 2020
 
 
Domar
 
 
HFD: Drift av äldreboende omfattas av LOU även om avtalet kallas IOP
Något förhandsavgörande från EU-domstolen behövdes inte.
Det handlade om en ekonomisk tjänst
 
Dansk myndighet frågar EU-domstolen om takvolymer och takvärden
Frågorna gäller vilken information en upphandlande myndighet ska ange.
Fallet knyter an till ”Coopservice”-domen från 2018
 
Dosdispenseringsavtal stod fast – inte fråga om otillåtna ändringar
Det var inte visat att parterna avvikit från avtalet i någon betydande omfattning.
En delfråga gällde systemet med generiskt utbytbara läkemedel och ”periodens varor"
 
Region och inte dess nämnd var att se som ”upphandlande myndighet”
Nämnden hade inte agerat tillräckligt självständigt, ansåg domstolarna.
Avtalet gällde ambulanstransporter med flyg
 
Sekretess för anbud vid avbruten upphandling
Myndigheten började om från början på grund av bristande konkurrens.
Att lämna ut uppgifter om anbud kunde leda till skada för myndigheten
 
 
Kurser och utbildningar
 
 
Grundkurs i LOU – majkursen ställs in – nytt tillfälle i september
Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Kursen den 5-7 maj ställs in på grund av covid-19-situationen. Det nya tillfället blir den 16-18 september på Stora Brännbo i Sigtuna.
Anmälan
 
Grundkurs i LOU - november 2020
Kursen tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Tid: 10-12 november 2020
Plats: Högberga Gård på Lidingö
Anmälan
 
Kurs om PEPPOL
Kursen riktar sig till dig som arbetar på kommun, region, kommunalt bolag eller statlig myndighet i en roll som projektledare eller systemägare med inköp och e-handel.
Tid: 6 maj 2020, halvdag
Plats: På grund av covid-19-situationen blir det en halvdagskurs på distans.
Anmälan
 
Redaktör
Daniel Ekwall
daniel.ekwall@skr.se
08-452 79 71
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se