Vad, vem, hur? VICI hjälper dig!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
De nya bestämmelserna kommer att träda i kraft den 7 april men regeringen har bestämt att det är motiverat att tillämpa de nya bestämmelserna med retroaktiv verkan redan från och med den 16 mars. Det nya systemet med korttidspermittering ska gälla under hela 2020.
 
Kontakta gärna oss på Advokatfirman VICI för att prata mer om förutsättningarna för att kunna använda korttidspermittering på er arbetsplats. Naturligtvis hjälper vi er även med andra frågor gällande hantering av personalstyrkan  och övriga arbetsrättsliga frågor i dessa utmanande tider.
 
Carl Sjöstedt
010-209 12 50
Adam Gullstrand
ag@vici.se
010-209 12 67