Coronavirusets spridning har ställt mycket på ända och nu är det viktigare än någonsin att vi försöker upprätthålla stödet till de allra mest utsatta.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Act Svenska kyrkan och Coronaviruset
 

På bara några veckor har mycket ställts på ända genom Coronavirusets spridning över världen och precis som så många andra organisationer har vi tvingats anpassa vår verksamhet på olika sätt. Konsekvenserna av Corona är omöjliga att föutse, både för oss i Sverige såväl som i övriga världen. Det vi nu står i riskerar att slå hårt mot vår förmåga att hjälpa utsatta människor runt om i världen, men vi står beredda att göra det vi kan för att möta de utmaningar våra partner står inför. Ert stöd behövs i det arbetet. 
 
Påverkar insamlingen av gåvor
 
Coronavirusets effekter påverkar insamlingen av gåvor, inte minst inom ramen för Fasteaktionen. Mycket som planerats i form av konserter, arrangemang och olika församlingsaktiviteter till förmån för Act Svenska kyrkans fasteinsamling kan på grund av omständigheterna inte genomföras enligt plan. Jag förstår att mycket arbete och planering ligger bakom alla aktiviteter och jag är djupt tacksam för ert engagemang. Nu går vi in i tid då vi både måste visa omtanke om varandra här i hemma och om våra medmänniskor på andra platser i världen. Vårt engagemang behöver hitta nya sätt och vägar, de digitala kanalerna kan vara ett bra alternativ.

Livsviktigt stöd måste upprätthållas
 
Flera av våra samarbetspartner vädjar redan nu om att vårt livsviktiga stöd måste upprätthållas. Arbetet för människor som lever i samhällen som inte står lika väl rustade att möta Coronavirusets konsekvenser som här i Sverige måste fortsätta. Det är nu viktigare än någonsin. Våra partner ser bland annat ett stort behov av skyddsutrustning för personal som arbetar i flyktinglägren och påfyllning av basförnödenheter för de allra mest utsatta.
Hjälp oss att stödja
 
Jag tänker att vi alla, på olika sätt, kan stödja de människor som riskerar att drabbas allra värst av den globala Coronakrisen. Vårt tema för fasteaktionen - att stå på modets sida - är viktigare än någonsin. Vi har medarbetare och samarbetspartner ute i världen som aldrig kommer att ge upp, men som nu behöver våra böner, vår omtanke, solidaritet och gåvor för att kunna fortsätta sitt livsviktiga arbete. Hjälp oss att stödja dem.

Hälsningar Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan
 
Act står för att agera. Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Hur samlar vi in till Fasteaktionen under Coronakrisen?
 
Många gudstjänster och insamlingsaktiviteter går inte att genomföra som planerat på grund av riktlinjer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att vi följer dem så att människor känner sig trygga och att vi gör det vi kan för att minska risken för smitta.
 
Gåvor och engagemang är livsavgörande
 
Insamlingsmålet för Fasteaktionen 2020 är 35 miljoner kronor. För att vi ska lyckas samla in så mycket som möjligt trots svåra omständigheter behöver vi göra det vi kan. Nu är behovet av nya kreativa insamlingsidéer större än någonsin! Vårt arbete är beroende av ett stort engagemang och många goda krafter. För de som lever i fattigdom och förtryck är vårt engagemang och de gåvor vi samlar in livsavgörande. Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och en hållbar framtid.
 
Kollekt vid webbsända gudstjänster
 
Det finns många sätt att bidra till Fasteaktionen, både som församling och som privatperson. Om ni har webbsända gudstjänster eller andakter går det bra att ta upp kollekt. Använd då församlingens eget swishnummer för att lätt kunna redovisa pengarna.
 
Ni kan också uppmana till gåvor:
 
  • Swish: 900 1223 och ge en gåva på valfritt belopp
  • Webb: www.svenskakyrkan.se/act/gava
  • Plusgiro 900 122- 3 Bankgiro 900 – 1223
  • Sprid gärna den digitala fastebössan som finns på Act Svenska kyrkans Facebooksida.

I facebookgruppen Act Svenska kyrkan idéer och inspiration får du gärna dela med dig av vad ni gör för att samla in pengar under rådande omständigheter när  mycket av det som planerats inte kan genomföras.

Tack för ert engagemang - ni gör ett fantastiskt arbete!

Hälsningar från Maria Åslund och Helena Franksson, projektledare för Fasteaktionen 2020.
 
 

Följ gärna Act Svenska kyrkans arbete på sociala medier.

Facebook @actsvenskakyrkan
Instagram - @act_svenskakyrkan
Twitter @act_Svk
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Act Svenska kyrkan? Kontakta Svenska kyrkans givarservice:
 
e-post: givarservice@svenskakyrkan.se
telefon 010-181 93 00
 
Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Läs mer om nyhetsbrevet Vårt uppdrag
 
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan
 
Svenska kyrkan
751 70 Uppsala
 
www.svenskakyrkan.se/act
 
Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223
 
Nästa nummer: Mars 2020
 
Berätta vad du tycker
Vi vill veta vad du tycker om Vårt uppdrag! Berätta gärna hur du använder det, eller om du inte använder det. Och i så fall varför. Hur kan vi göra det ännu bättre så att du får det du behöver i ditt arbete.

För att få nyhetsbrevet behöver din e-postadress vara registrerad i Kyrksam. I varje församling finns det någon som ansvarar för registreringen - vänd dig till honom eller henne för att få hjälp. Det är viktigt att du som är engagerad i det internationella arbetet får tillgång till våra utskick.