Hur kan vi på bästa sätt förhindra smittspridning?
Vi erbjuder nu en anpassad utbildning efter Arbetshälsoinstitutet och Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

 
 
 
 
Diplomerad Hygienutbildning
1 dag
 
Om kursen
 
Hygienutbildning är ett måste för alla som arbetar med lokalvård och känner att de vill få en bättre kunskap om mikroorganismer, virus och smittspridning. Genom goda kunskaper om livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att dessa sjukdomar får möjlighet att spridas vidare. Många vet inte i vilken ordning man städar ett hygienutrymme eller vilka städmetoder och rengöringsmedel som ska användas på allmänna ytor. Utan rätt kunskap finns risk för att man skapar en miljö som är mer trivsam för bakterier och virus istället för det motsatta.
I
Syfte
 
God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos våra kunder och för att undvika att sprida smitta vidare.
 
Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda individer mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna
 
Innehåll
• Meningen med hygien inom offentlig städning
• AFS 2018:4 syfte och konsekvens
• Mikroorganismer, virus och dess livsbetingelser
• Basala hygienregler
• Genomgång utrustning för hygienstädning, verktyg, moppar, dukar.
• smittspridningsvägar
• Riskbedömning i arbetet
• Hur förebygger vi smittrisk
• Kroppsvätskor 13§
• Särskilda hygienåtgärder 14§ smitta, stick- och skärskador, rapportering
• Arbetskläder 16§
• Avfallshantering 20§
 
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som idag arbetar inom lokalvård, både städare och arbetsledare

Förkunskaper
Inga


Ort: Göteborg
Datum: 26 mars och      1 april
Tid: 09.00-16.00

Ort: Stockholm
Datum: 1april och          8 april
Tid: 09.00 - 16.00

Pris
4 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom lunch och fika

Boka här>>

Mer info om utbildningen hittar du på vår hemsida:
Läs mer här>>