Utbildningsnytt #174
 
Stort intresse för att plugga till Yh-tekniker
 
Nu har årets ansökningstid för att söka till Yrkeshögskoleutbildningen till järnvägstekniker stängt. I år kan vi mycket glädjande se ett ökat intresse av utbildningarna.

Branschen behöver fler utbildade tekniker och det stora söktrycket gör att vi med största sannolikhet kommer att kunna starta alla tre inriktningar (bana, kontaktledning och signal) med fulla klasser.
Kursverksamheten är i full gång
 
I spåren av coronaviruset följer vi Folkhälsomyndighetens och andra berörda myndigheters rekommendationer. Trafikverksskolans kursverksamhet fortsätter därför i dagsläget som planerat. Vi avser att genomföra samtliga kurser och utbildningar så långt som det är möjligt och informerar våra kursdeltagare om läget skulle ändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om deltagarantalet sjunker under minimum.

Enligt råd från Folkhälsomyndigheten ber vi dock dig som känner sjukdomssymptom och alla kursdeltagare från Stockholm och Mälardalen att avboka sina planerade kurser under de närmaste veckorna. Kontakta oss på trafikverksskolan@trafikverket.se eller 010-124 30 30 så hjälper vi dig att boka om till ett senare tillfälle.
Kommande kurser
 
Vägmärkeskontroll, ATK-objekt
 
Behörighet att genomföra vägmärkeskontroll på ATK-objekt.

Kursdatum:
20 maj, Falun (Fullbokad)
3 juni, Jönköping
3 september, Skillingaryd
10 september, Falun
17 september, Fällfors


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: B
VATK
Kopparkabel
 
Skarvning av kopparkabel.

Kursdatum:
1-5 juni, Ängelholm (Fullbokad)
8-12 juni, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BTKK
Byggherreansvar enligt ellagstiftningen
 
Ellagstiftning med inriktning mot elsäkerhet.

Kursdatum:
11 juni, Solna
10 september, Luleå

15 september, Ängelholm
8 oktober, Göteborg
5 november, Jönköping

26 november, Solna


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BEBYGGEL
Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1
 
Projektering, förvaltning, ibruktagning och besiktning av signaltekniska anläggningar.

Kursdatum:
2-11 juni, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSIÖG1
Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 2
 
Fortsättningskurs för dig som gått "Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1", eller motsvarande.

Kursdatum:
17 augusti-4 september, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BSIÖG2
Ställverk 85, underhåll och felavhjälpning del 1
 
Signalteknisk grundkurs för ställverk 85.

Kursdatum:
25 maj-12 juni, Ängelholm (Fullbokad)
24 augusti-11 augusti, Änelholm


Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BS85FU1
Banteknik för ingenjörer
 
Grundkurs för dig som är ingenjör och ska arbeta inom spårteknik. 

Kursdatum:
21 september - 2 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BBIÖBT
Järnvägsunderhåll för ingenjörer
 
Effektivt underhåll mot nedbrytning av spårkomponenter och spårets läge samt hur krafter i spår påverkar anläggningen.

Kursdatum:
28 september - 2 oktober, Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
Kurskod: BBIÖUH
ERTMS/ETCS i Sverige grund
 
En övergripande information om vad ERTMS/ETCS är, hur det fungerar och vad som händer inom området i Sverige.

Kursdatum:
12 november, Borlänge

Klicka här för att läsa mer och amäla dig
Kurskod: BSERTMSG
 
TRAFIKVERKSSKOLAN
Box 1262
262 24 Ängelholm
wwwww.trafikverksskolan.se
trafikverksskolan@trafikverket.se

010-124 30 30, kl 7:45-16:15
fredagar 7:45-13:00
Besöksadress: Banskolevägen 11

Kursanmälan görs via formulär på vår hemsida eller via e-post med följande uppgifter: Kursdeltagarens namn, personnummer, e-post, EF-nummer,
beställarens företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, e-post, faktureringsadress.

Önskas logi för kurs i Ängelholm, ange ankomst- och avresedag och önskemål om boende (hotell, stuga, husvagnsuppställning).
Vill du ändra dina utskick från skolan så kan du göra det här. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.