Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning
 
Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna.
– Parterna har slutit en tidsbegränsad överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna agera snabbt och förhindra smittspridning av den allmänfarliga sjukdomen Covid-19, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.
Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse
 
Tillfälligt slopad karensdag och ersättningar för merkostnader i hälso- och sjukvården
 
Regeringen föreslår 3 miljarder kronor i ändringsbudget till följd av coronaviruset.
– Vi välkomnar att staten skjuter till pengar till kommuner och regioner i en extraordinär situation. En fungerande hälso- och sjukvård och äldreomsorg är kritiska funktioner när det gäller att förhindra smittspridning av coronaviruset, säger Anders Knape, ordförande för SKR.
Viktiga budgetbesked för att möta coronaviruset
 
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar
 
SKR har samlat ett antal svar på frågor om arbetsgivares ansvar som har uppstått med anledning av coronaviruset. Frågorna och svaren uppdateras löpande.
Frågor och svar
 
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
 
Avtal 20: Ekonomisk nedgång ställer krav på återhållsamhet – och omställning
Inför avtalsrörelsen 2020 står Sverige inför en ekonomisk nedgång. Arbetsgivarna inom den konkurrensutsatta delen av ekonomin kommer att sträva efter en löneökningstakt som inte avviker allt för mycket från omvärlden och yrka på låga löneökningar. Det skriver Niclas Lindahl i sitt senaste blogginlägg.
Arbetsgivarbloggen

Prenumerera på Arbetsgivarbloggen och få blogginläggen direkt i din mejl
 
Notiser
 
Hemställan till regeringen om temporärt upphävt krav på läkarintyg
I en hemställan uppmanar SKR regeringen att under samma tidsperiod som karensavdraget nu har upphävts, också upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden.
Ta bort kravet på läkarintyg för att avlasta vården
 
Positiv syn på ökad digitalisering
Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar en rapport där SKR har frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen.
Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik
 
Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner
För tredje året i rad minskar sjukfrånvaron i kommuner och regioner. Det visar en sammanställning från SKR.
Flera faktorer påverkar
 
Replik från SKR om falska sjuksköterskelegitimationer
Varje EU-land måste kunna garantera att en utfärdad legitimation inte kan köpas eller på annat sätt bluffas med. Det skriver Agneta Jöhnk, chef för avdelningen arbetsgivarpolitik och Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg gemensamt i en replik till Njurförbundet, Vårdförbundet och Funktionsrätt Sverige.
Legitimationen måste vara en garant för kompetens
 
Regionerna får åter förordna vissa icke-legitimerade läkare
Från och med 1 mars 2020 får regionerna åter själva förordna AT-läkare och vissa andra vikarierande underläkare, på samma sätt som före den 7 maj 2019.
Ny författning från Socialstyrelsen
 
Webbseminarium: Skyddsombudsrätt och byggherreansvar
Seminariet ska ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Seminariet tar också upp byggherreansvaret samt arbetsgivarens ansvar när det pågår ett byggnadsarbete på arbetsplatsen.
Anmäl mig till webbseminariet 1 april
 
Redaktör
Viktor Karlsson
viktor.karlsson@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se