SKR:s nyhetsbrev om regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Regional utveckling 2020 - webbkonferens
 
Näringsliv och hållbarhet är tema på årets regionala utvecklingskonferens. Regionerna utvecklas och påverkas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av både egna insatser och omvärldens agerande. Välkommen att ta del av drivkrafter, lägesrapporter och verktyg för hållbar utveckling.

När - 13 maj 09.30-16.30
Var - Digitalt via länk 
Hur - program och anmälan i länk nedan, anmälan senast 17 april 

 Regional utveckling 2020


Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 
Information för kommuner och regioner om SKR:s arbete med anlending av covid-19
 
SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har.

Frågor & svar finns inom flera verksamhetsområden

Kommunala o regionala näringslivsåtgärder
Kultur- och fritidsverksamhets påverkan i kommun o region
 
 
Håll igång verksamehten trots covid-19
 
Coronaviruset prövar hela samhället och många åtgärder vidtas med målet att minska smittspridning. För att hantera konsekvenser för näringslivet har Tillväxtverket fått flera uppdrag som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora att klara ett besvärligt ekonomiskt läge. 

Stöd och hjälp för att hantera förändringar på grund av covid-19 

På verksamt.se finns en samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktigt för företagare att känna till. Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19 - länk till verksamt.se


Tillfälliga ändringar i lagar och regler
 
 
 
Möjlighet att styra om kvarvarande medel i strukturfonderna och "gröna given"
EU-kommissionen har presenterat ett antal åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av Corona-krisen. Det handlar om att förstärka likviditeten hos företag och tidigarelägga vissa investeringar samt möjlighet att finansiera rörelsekapital i små och medelstora företag.

Fond för en rättvis omställning har EU-kommissionen också beslutat om. En investeringsplan för den så kallade "gröna given", en fond för rättvis omställning som ska omfatta 7,5 miljarder Euro.

Fond för rättvis omställning 
Strukturfondsmedel kan användas för att lindra effekterna av coronaviruset
 
Korta notiser
 
 
Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor 
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor.
Lån och amorteringsuppskov 

 
 
Vuxenutbildning på distans 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla gymnasieskolor, yrkeshögskolan och komvux övergår till fjärrundervinsing eller distansstudier. Folkbildningsrådets tolkning är att rekommendationen även gäller folkhögskolor
Vad gäller för folkhögskolors internat?
 
 
Akutpaket  för kultur och idrott 
1 miljard kronor kommer att fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och av Riksidrottsförbundet. Pengar kommer att blan annat att fördelas till verksamehter som förlorar intäkter till följd av begränsningnar av offentliga tillställningar. 
Både stora och små aktörer kan få stöd
 
 
Horisont 2020 och Covid-19
Med anledning av pandemin har EU-kommissionen förlängt ansökningsperioden i flera utlysnigar i ramprogrammet för forskning och innovation. Löpande görs uppdateringar av de administrativa effekterna av pandemin i kommissionens portal och på Vinnovas hemsida.
Funding & Tenders portal 
Horisont 2020 Vinnova
 
Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin
En utlysning från entreprenörskapsforum - de söker efter korta policyförslag  med inriktning mot entreprenörskap, ekonomi och strukturomvandling. 
Hur kan du bidra till omställning?
 
 
Kurser och konferenser
 
 
Fokus näringslivsfrågor
Under våren 2020 kommer SKR sända en serie webbinarier med fokus på näringslivsfrågor. 
SKR - Näringsliv - april 2020
Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning
Hela samhället påverkas av den rådande situationen med spridning av Coronaviruset. Webbinariet lyfter frågor som rör evenemang och sammankomster, statligt stöd till sektorn samt ytterligare aktuella frågor som berör området bl.a. arbetsgivarfrågor, ekonomiska effekter och juridiska frågor.
Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning - corona
 
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
lisbet.mellgren@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se