Mod, feminism och delseger i ställningstagande mot folkmord.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Hej! I det här numret lyfter vi några modiga kvinnor och män i Act Svenska kyrkans samarbetsorganisationer. I sina olika sammanhang arbetar de för mänskliga rättigheter, fred och en hållbar utveckling. Många av dem verkar i ett allt mer åtstramat demokratiskt utrymme. Vidare kommenteras bland annat Sveriges feministiska utrikespolitik och flyktingsituationen mellan Turkiet och Grekland.

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av frågor om internationell utveckling och politik. Brevet innehåller analyser, debattartiklar och exempel på Act Svenska kyrkans påverkansarbete.

/Gunnel Axelsson-Nycander/ Redaktör

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.
DEMOKRATISKT UTRYMME
En progressiv röst för fred och jämställdhet – religiösa aktörers utmaningar och ansvar
 
I slutet av januari arrangerade Act Svenska kyrkan ett rundabordssamtal under rubriken ”Religiösa aktörer i ett krympande demokratiskt utrymme”. Samarbetspartner från Tanzania, Colombia, Libanon och Indien samtalade om utmaningar och möjligheter för religiösa aktörer att arbeta för jämställdhet och fred i sammanhang där utrymmet för civilsamhället hotas. I samtalet deltog även representanter för myndigheter och civilsamhällesorganisationer samt politiker. Behovet av att bygga allianser mellan sekulära och trosbaserade aktörer i en alltmer polariserad värld framkom tydligt, inte minst i arbetet för jämställdhet. När progressiva religiösa aktörer hittar utrymme att verka i svåra och repressiva kontexter har de också ett ansvar att bjuda in andra delar av civilsamhället.

Partnerna var i Sverige med anledning av ett möte med Act Svenska kyrkans internationella referensgrupp. Gruppen som ger synpunkter på Act Svenska kyrkans teologiska grund och strategiska inriktning består av 13 personer.

Läs mer om två av de medverkande här: Dalia Al Mokdad från Libanon (också här) och Gloria Mafole från Tanzania.
Gloria Mafole, Tanzania, Ranjita Borgoary, Indien, Erik Lysén chef för Act Svenska kyrkan, Dalia Al Mokdad, Libanon, och Andrés Felipe Pacheco, Colombia. Foto: Johanna Wassholm
Centralamerika: Demokrati och civilsamhället hotas
I El Salvador tågade president Nayib Bukele in i det salvadoranska parlamentet med tungt beväpnad polis och militär för att kräva ledamöternas stöd till ett nytt banklån för att finansiera polis och militär. I Guatemala har en ny NGO-lag gett myndigheterna större befogenheter att stänga ner organisationer. Byråkratin kring organisationers tillstånd och registrering sätter en slags tvångströja på civilsamhällesorganisationer. Vidare kan ett förbud för biståndsfinansierade organisationer att ”störa den allmänna ordningen” ge myndigheter rätt att stänga ner till exempel en lokal kvinnojour som ordnar en festival på torget i sin stad.

Dessa händelser visar hur skör demokratin ännu är i Centralamerika, men också hur viktigt civilsamhället är för att försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna i regionen. Det skriver Aron Lindblom i en blogg.
Rättvis fred
Dödshot men också strimma av hopp i Sydsudan
Peter Svensson, foto: Ulrika Lagerlöf/IKON
Edmund Yakani, chef för Act Svenska kyrkans samarbetspartner CEPO, är utsatt för akuta dödshot. Det skriver Peter Svensson i en blogg där han också berättar om vilken roll civilsamhället spelar för en hållbar rättvis fred och en demokratisk utveckling i landet.

En samlingsregering har äntligen tillsatts i Sydsudan. Det är ett första steg i att normalisera situationen och bana väg för demokratiska val i landet, samtidigt som det innebär att samma ledare som sedan 2013 varit ledande parter i landets inbördeskrig får sitt kvar vid makten. De direkta hoten mot civilsamhället har minskat den senaste veckan, men situationen är ännu alarmerande och behöver bevakas. Varken regeringen eller oppositionen är välvilligt inställd till civilsamhället, och även med en samlingsregering ser framtiden dyster ut för civilsamhället i Sydsudan.

Den 9 mars kommer Sydsudan att höras i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Act Svenska kyrkans samarbetspartner Lutherska Världsförbundet kommer att vara på plats.
USA:s ”fredsplan” för Mellanöstern
 
Sverige, EU och det internationella samfundet måste ta avstånd från USA:s så kallade fredsplan. För att uppnå en hållbar och varaktig fred mellan Israel och Palestina måste en lösning vara rimlig och rättvis för båda parter. Det skriver Erik Lysén i en debattartikel i UNT tillsammans med företrädare för bl a We Effect och Kvinna till Kvinna.

 
Mänskliga rättigheter
Nordiska kyrkoledare: Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar!
- Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande.

Det skriver Ärkebiskop Antje Jackelén i ett uttalande tillsammans med andra nordiska kyrkoledare i ett unikt uttalande med anledning av flyktingsituationen. Detta är första gången som de nordiska lutherska och katolska kyrkoledarna på ärkebiskopsnivå gör ett sådant gemensamt uttalande.
Delseger i rättegång om folkmord mot rohingyer i Myanmar
 
Den 23 januari kom internationella domstolens första beslut i målet mot Myanmar/Burma. Beslutet säger att de burmesiska myndigheterna är skyldiga att göra allt som står i deras makt för att skydda rohingyerna från att utsättas för folkmord. Domen är en delseger och ett erkännande av rohingyernas rätt att leva i Myanmar, och den burmesiska statens skyldighet att skydda alla landets invånare från våld och övergrepp.Det skriver Anna-Maria Sandström, Aron Lindblom och Jason Vog i en kommentar.
Foto: Anna-Maria Sandström
Bistånd och utrikespolitik
Utrikesdeklarationen

"Vi behöver möta en orolig omvärld med mer samarbete och solidaritet. Internationella problem kräver internationella svar." Det var en både välkommen och nödvändig ansats i utrikesminister Ann Lindes första utrikesdeklaration. Samtidigt saknas en sammanhängande berättelse om hur Sveriges bistånd och utrikespolitik kan utgöra de svaren, och vad det betyder att politiken är feministisk. Bristen på samstämmighet i linje med Politiken för global utveckling blev också tydlig, främst vad gäller vapenexporten till länder som för krig i Jemen. Det skriver Act Svenska kyrkans policychef Eva Ekelund i en kommentar till deklarationen och riksdagens utrikesdebatt.
Steg framåt i den feministiska utrikespolitiken

Den nya handlingsplanen för feministisk utrikespolitik 2020 som släpptes den 19 februari inkluderar flera frågor som välkomnas av Act Svenska kyrkan. Bland annat lyfts det fram att SRHR-arbetet ska ske i partnerskap med religiösa aktörer, att man ska arbeta med social trygghet ur ett livscykelperspektiv samt att det finns ett ökat fokus på familjelagstiftning. Det skriver Clara Helgesson i en kommentar. Läs handlingsplanen här.
 
Blandfinansiering: på rätt plats

Blandfinansiering är ett bra sätt att mobilisera ökade privata investeringar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Men blandfinansiering passar inte i alla sammanhang. Exempelvis vård och utbildning behöver fortsatt främst finansieras med offentliga medel. Här måste biståndet bidra, också genom att stärka uppbyggnaden av effektiva och progressiva skattesystem. Det skriver i Gunnel Axelsson Nycander och Eva Ekelund i en debattartikel i Utvecklingsmagasinet. Samtidigt publicerades rapporten Blended Finance: Finding its place en blogg (på engelska). Se rapporten och en svensk sammanfattning här.
 
Glappet - helhetsgrepp om finansiering av Globala målen

Med bara tio år kvar till år 2030 då de Globala målen ska ha uppnåtts behövs kraftsamling och mer resurser till nödvändiga insatser. Den 10 mars presenterar Act Svenska kyrkan rapporten ”Glappet – hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?” tillsammans med flera andra av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. Med denna rapport tar vi ett helhetsgrepp på potential och utmaningar för de olika resurserna för fattigdomsbekämpning: skatter, privata investeringar och internationellt bistånd. Act Svenska kyrkan är huvudförfattare till rapportens kapitel om privata investeringar.
KLIMATRÄTTVISA
Flera kristna samfund uppmanar till klimaträttvisa
Vi tror och hoppas att vi som mänsklighet kan förändra och vända om. För att snabbt ställa om till ett samhälle utan koldioxidutsläpp krävs det att vi lever upp till en värdegrund som sätter skapelsen i centrum. Låt oss börja en pilgrimsvandring där vi med snabba steg lämnar det ohållbara. Det skriver företrädare för Svenska kyrkan, Sveriges kristna råd, Stockholms katolska stift, Pingst- fria församlingar i samverkan och flera andra kristna samfund i en gemensam debattartikel.
 
Fasteaktion 2020
Stå på modets sida!

Många människor lever i sammanhang där hot och övergrepp normaliserats och blivit något man tvingas lära sig hantera. I årets fasteaktion uppmärksammar Act Svenska kyrkan alla människors rätt att leva ett liv i frihet från våld. Vi lyfter modiga kvinnor och män i våra samarbetsorganisationer som vågar motverka skadliga normer och utmana traditionella sätt att lösa konflikter på.

Ett exempel är Larry Madrigal, en av eldsjälarna bakom Centro Bartolomé de las Casas i El Salvador som arbetar för att förändra stereotypa mansroller och för att fler män ska engageras i arbetet mot våld.
Läs mer om kampanjen här: https://www.svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen
Foto: Deborah Rossouw/IKON
ACT SVENSKA KYRKANS ARBETE
 
Kontakt
 
Act Svenska kyrkan har kunskap om utvecklingen i en rad länder och regioner, liksom inom vissa tematiska områden. Tveka inte att ta kontakt med våra experter om du vill ha analyser, synpunkter, eller tips på organisationer som arbetar i våra programländer.
Demokratiskt utrymme 
Johanna Wassholm
@Johannawass


Företag och mänskliga rättigheter
Per Söderberg

Genusrättvis och jämställdhet 
Joanna Lilja
@Jo_Lilja
Helena Nyström

Mänsklig säkerhet 
Mikael Lindgren
@ML62816573

Klimaträttvisa
Margareta Koltai
@KoltaiMargareta
Humanitärt bistånd
Henrik Fröjmark


Religions- och övertygelsefrihet
Coleen Heemskerk

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Clara Helgesson
Emilie Weiderud
@EmilieWeiderud
Johannes Mokgethi-Heath,
@FrJPHeath

Utvecklingspolitik och social trygghet
Gunnel Axelsson Nycander
@GunnelANycander
 
Nyhetsbrev Internationell utveckling och politik 
Nyhetsbrevet ges ut av Act Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/act
Facebook
Linkedin
Twitter

Swish: 9001223

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223