Hearing om skolbibliotek; Skolbibliotek i världsklass; nytt nationellt MIK-nätverk; Skolbibliotek Syd årsmöte och föreläsningar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nr:1 2020
 
Nätverksträffar
På nätverksträffen för skolbibliotek 26/2. 1500-1630 hade vi besök av IKT-strategerna Annelie Medoc och Björn af Forselles som presenterade sina uppdrag. De gick igenom delar av Lunds resultat i LiKA och vi förde en diskussion kring hur skolbiblioteken arbetar med MIK och vilka förutsättningar som finns och krävs för skolbiblioteksverksamhetens integration i den pedagogiska verksamheten. LiKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering. I presentationen länkas till de enskilda skolornas svar på ett urval frågor.

Nästa nätverksträff planeras till 5/5

Länk till presentationen med anteckningar

Skolbibliotek - en del av skolutveckling
Tack till alla som deltog i vårt arrangemang. Skolbibliotek - en del av skolutveckling. Har ni inte redan fyllt i utvärderingen finns möjligheten kvar till 10 mars. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare eller ämnen till kommande arrangemang.

Presentationerna: Samarbete med grundsärskolan; Skolbibliotek på riktigt, Nätetik för lågstadiet; Skolbibliotekspolitik i utveckling; Fortbildningsgruppen

Hearing om skolbibliotek : Regeringens utredning om stärkta skolbibliotek och läromedel
Regeringen har tillsatt en utredning för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Särskild utredare är förre utbildningsministern Gustav Fridolin. Utredningen ska bland annat föreslå hur det kan tydliggöras i skollagen vad en ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet ska omfatta och kartlägga hur samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier ser ut i dag och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan förbättras. Utredningen skall vara klar i oktober 2020.

Utredningen bjuder under våren in till hearing om skolbibliotek. 15 april 9-12 är det hearing i Malmö. Syftet är att ta del av de erfarenheter som yrkesverksamma har av skolbiblioteksverksamhet. Både skolbibliotekarier, skolbibliotekssamordnare, rektorer och andra med god inblick är välkomna med en intresseanmälan. Det finns plats för 25 deltagare per tillfälle. För den som inte kunnat beredas plats finns det möjligheter att lämna skriftliga synpunkter.
Läs mer om utredningen
Länk till intresseanmälan

Skolbibliotek i världsklass
Varje år delar DIK ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass till skolor som lyckats göra biblioteket till en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten. Nomineringen stänger 22 mars.
Läs mer

MIK-nätverk
Statens medieråd etablerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. Skolbiblioteksområdet representeras bland annat av Jenny Nilsson från Nationella skolbiblioteksgruppen/Svensk biblioteksförening.
Läs mer

Skolbibliotek Syd årsmöte och föreläsningar
Den 18/3 har den ideella skolbiblioteksföreningen Skolbibliotek Syd årsmöte kombinerat med föreläsningar om bland annat Shared reading och med besök av författaren Emma Karinsdotter som berättar om vikten av läsningens magi. Det kommer att bli nyval till flera styrelseposter så vill du eller vill du föreslå någon till styrelsen, så hör av dig till valberedningen genom lisa.hamfors@malmo.se; lotta.davidson-bask@lund.se eller annelie.carlsson@lund.se.
Läs mer

Skolbibliotekscentralens bokpool
Som ni alla säkert redan känner till så blir bokpoolen kvar under detta året också. Vi har köpt några nya klassuppsättningar som listas nedan, kom gärna med inköpsförslag på modersmålsböcker, klassuppsättningar samt grupp/klassuppsättningar på engelska!
Hcf
Jordgubbsbarnen av Sara Olausson
Filmmysteriet av Martin Widmark
Modigast i världen av Malin Karim
Mysterieklubben och ubåten av Patrik Bergström
Frallan är bäst! av Sara Ohlsson
Hcg
Glitterflickan av Moa Eriksson Sandberg
Pojken i graven av Camilla Lagerqvist

Glöm inte heller att utnyttja möjligheten att beställa boklådor på elevernas modersmål!