Nationella utvecklingskonferensen  framflyttad på grund av covid19
 
Spridningen av covid -19, orsakat av coronaviruset, ställer vårt samhälle inför enorma utmaningar. I regioner och kommuner, och vården och omsorgen i synnerhet, pågår intensivt arbete med att förhindra smittspridning och klara uppdragen under mycket utmanande omständigheter.

Regeringen beslutade den 11 mars att allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 500 deltagare inte är tillåtna i Sverige tillsvidare. Efter det har också beslut fattats och rekommendationer givits angående begränsning av resor, både inom och utanför Sverige.
Regeringen har även aviserat att man har beredskap att fatta ytterligare beslut, om det skulle behövas, för att minska smittspridningen.

SKRs bedömning är att det i detta läge inte är rätt att lansera en ny, samlande arena med många deltagare ur vård och omsorg.
Regioner och kommuner har fullt fokus på att klara utmaningarna och SKR gör allt för att stötta våra medlemmar i det arbetet.
Syftet med utvecklingskonferensen är också för viktigt för att inte ges rätt förutsättningar första gången vi ska genomföra den. 

Med respekt för våra medlemmars nuvarande, och troligen långdragna, situation med extremt hög belastning och med hänsyn taget till höstens troligt stora konkurrens om målgruppernas uppmärksamhet, har SKR beslutat följande:
  • Nationella Utvecklingskonferensen äger inte rum den 3-4 november 2020, utan skjuts på framtiden. Nya datum beslutas när krisen kopplad till corona är över.
  • Samtliga inkomna programförslag och abstracts dokumenteras. De kommer med i planeringen och ny kontakt tas med avsändarna när nya datum är beslutade.
 
 
Information
 
Vi arbetar med att så snabbt som möjligt få ut information till alla berörda om att utvecklingskonferensen är framflyttad. Skicka gärna vidare detta nyhetsmejl till de du vet behöver få informationen.
 
Kontakt
 
Pia Lindberg, projektledare
pia.lindberg@skr.se

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se