Play movie
’The show must go on’
 
Det är svårt att säga något i dessa tider utan att nämna corona, som ligger som en skugga över allt annat. Men även i extraordinära tider är det mycket som rullar på som vanligt. Encells månadsbrev är en sådan sak. Och det vi tar upp denna gång är kanske ännu viktigare än corona – nämligen demokrati och vår uppgift att hålla den i gott skick. Så ta hand om er där ute. Ta hand om varandra. Men fortsätt även att ta hand om vår demokrati så att den inte får andnöd.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
 
   
Sverige har fyra grundlagar och är en demokrati. Men vad innebär grundlagarna egentligen och hur stabilt är vårt statsskick? Behöver vi oroa oss för demokratin i vårt land? Ja, tyckte några studieförbund och skapade ett utbildningsmaterial.
 
   
Demokratisatsningen ViMåstePrata drevs 2018 och 2019. Nu har studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer kommit med en slutlig utvärdering av den.
 
   
Vi har mer kunskap än någonsin – men vi vet allt mindre tillsammans, skriver Sverker Sörlin.
 
Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? 
 
   
I vår ska forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo följa deltagare på en folkhögskola, som under en termin läser kurser i livskunskap. Tanken är att hjälpa personer med psykisk ohälsa, exempelvis till följd av utmattningsdepression, att hitta en vardag och ett sammanhang som kan vara en del i vägen framåt.
 
   
En digital mötesplats där vuxenutbildare i hela Europa kan hitta varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap, bygga nätverk och driva projekt. Där vem som helst kan bidra med tankar, skriva projektredovisningar eller ta del av andras arbete. Där det finns möjlighet att delta i online-diskussioner, söka samarbetspartners med liknande intressen, hitta ställen att göra utbyten hos eller organisationer att söka medel tillsammans med.
EPALE. Fler borde hitta dit.
 
   
Uppsatstävling för studenter om det livslånga lärandet - vinn 10 000 kronor!
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Folkbildningens forskningsdag, 17 september, Stockholm
Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan vid Lunds universitet samt högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, Nytt datum: 30 september-1 oktober, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Vuxenutbildning i Samverkan, Nytt datum: 23-24 november, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Ytterligare konferenser finns här.