Automatiserat beslutsfattande ska utredas
 
SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning som bland annat ska ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner.

– Ska Sverige på allvar ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver lagstiftning bedrivas som ett utvecklingsarbete och stegvis förbättras varje dag. Lagstiftningen måste ständigt utvärderas och justeras för att ligga i linje med behov, möjligheter och risker, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKR.
Samma juridiska möjligheter som för statliga myndigheter
 
Migrationsverket ansluter sig till SSBTEK
 
Migrationsverket ingår nu i SSBTEK, den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd. Det innebär att handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd kommer att kunna se uppgifter om uppehålls- och arbetstillstånd. Det handlar om beslut, datum och giltighetstid.

– Det är jättebra att en ny myndighet blir del av samarbetet och att tjänsten förbättras med mer information. Det leder till bättre beslutsunderlag som ger möjlighet till ökad effektivitet och nytta för handläggarna och biståndsmottagarna, säger Louise Callenberg, sektionschef för Digital samverkan och förnyelse, SKR.
Dessa uppgifter kan hämtas från Migrationsverket genom SSBTEK
 
Nödvändiga förslag om fjärrundervisning
 
Regeringen föreslår lagändringar som innebär utökade möjligheter till fjärrundervisning. SKR välkomnar förslaget som är ett steg i rätt riktning. Förslaget innebär ökade möjligheter för att bedriva fjärrundervisning och distansundervisning, även på entreprenad. 

- Fjärrundervisning är ett gott exempel på hur digitalisering kan bidra till en ökad likvärdighet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.
"Möjligheterna behöver bli ännu mer omfattande"
 
Krönika
 
 
Ser vi stor och konkret nytta med AI redan nu?
 
Utvecklingen med maskininlärning, algoritmer, robotisering och artificiell intelligens går fort. Resultatet tänker vi inte alltid på, men det finns mitt i vår vardag.
 
Aktuellt
 
 
Säker digital kommunikation blir verklighet
En överväldigande majoritet av kommuner, regioner och myndigheter har nu ställt sig bakom projektet Säker digital kommunikation. Under året kommer konceptet att sättas i produktion och införande hos verksamheterna starta.
Ska möjliggöra enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information 
 
Kommuner kan ansöka om pengar till digitalisering av äldreomsorgen
En treårig överenskommelse mellan regeringen och SKR på 200 mkr ger nu alla kommuner möjlighet att rekvirera medel för att på bredden utveckla och implementera nya arbetssätt med digitala verktyg inom äldreomsorgen
Ansök om pengar till digitalisering i tre enkla steg
 
Ramavtal för digitala lösningar på området bokning och bidrag
SKL Kommentus erbjuder ramavtal med fyra leverantörer för olika  systemlösningar som ska möta kommunernas behov av stöd i boknings- och bidragsprocesser.
Ramavtal som ska förenkla boknings- och bidragsprocessen
 
Ny vägledning för välfärdsteknik
Den nya versionen innehåller bland annat en checklista för de tre zonerna i inköpsprocessen, samt metodikstöd för att inkludera användbarhet med hjälp av scenariobeskrivning i Zon 1.
Vägledning för välfärdsteknik 3.0
 
Kartläggning av socialtjänstens områden för utveckling av SSBTEK
Ny kartläggning ska undersöka möjligheten att vidareutveckla den digitala tjänst som finns för biståndsbedömning, SSBTEK, till att även omfatta äldreomsorg, överförmyndarhandläggning och familjehemsplacering.
Behov och utmaningar som kartläggningen ska fokusera på
 
Kurser och konferenser
 
 
Teknik och vägval för automatiserade processer (RPA)
Ett seminarium om teknikval, säkerhetsfrågor, samverkan och framtida utveckling. SKR, Inera och SKL Kommentus medverkar, andra kommuner delger sina erfarenheter. 
Teknik och vägval för RPA - 13 mars, Stockholm
 
AI för offentlig sektor - uppstart av AI-nätverk
Ta del av Diggs kartläggning av behovsområden och förutsättningar för att främja tillämpningen av AI i offentlig sektor. Du får också möjlighet att bidra till arbetet med ta fram en AI-agenda för Sverige, med mera.
AI för offentliga sektor - 16 mars, Stockholm
 
Hur ser medarbetarna på digitaliseringen?
Hur ser medarbetare i välfärden på ett alltmer digitaliserat arbetsliv? På seminariet presenterar vi resultaten från SKR:s nya studie, Digitalisering i välfärden, om hur studenter och välfärdens medarbetare ser på digitalisering på arbetsplatsen.
6 mars, Stockholm
 
Utbildningen molntjänster i kommuner och regioner på fler orter
Vi går igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information.
20 mars, Luleå
27 mars, Stockholm
2 april, Lund
13 maj, Borlänge (anmälan öppnar inom kort)
 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se