Nyhetsbrev
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom
 
Den 26 mars arrangerar Uppdrag Psykisk Hälsa en lanseringskonferens för det nationella vård- och insatsprogrammet för depression och ångestsyndrom. Vi kommer filma under hela dagen och publicera materialet i efterhand på vår hemsida
Konferens den 14 maj - Psykiatrin i siffror
 
För femte året i rad arrangerar Uppdrag Psykisk Hälsa konferensen Psykiatrin i Siffror. Liksom tidigare år kommer stort fokus att ligga på resultatet från kartläggningen av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2019 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här.
Förstudie "Att stärka samverkan med hjälp av SIP"
 
Utbildningsdag i traumastöd
 
Den 26 mars anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa en utbildningsdag i traumastöd. Traumastödet är en gruppintervention för vuxna personer med traumasymtom och syftar till att ge stöd och verktyg för att hantera dessa symptom och andra svårigheter, såsom depression och ångest. Traumastödet består av en gruppledarguide som innehåller tio gruppträffar med olika teman, bland annat övningar och råd om egenvård.

Se mer information och anmälan här
Rapport från Folkhälsomyndigheten om skolans betydelse för barns psykiska hälsa
 
Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport där de kartlägger vad forskningen säger om skolans betydelse för förekomsten av inåtvända psykiska problem bland barn i skolåldern. 

Du hittar rapporten här.
Resultat kring väntetider inom BUP
 
Nu har resultatet kring väntetider inom BUP för den första månaden av 2020 publicerats. Du hittar en sammanställning av resultatet här.

Gällande väntetiderna till den specialiserade vården fortsätter de att minska, samtidigt som väntan på besök, behandling och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin är långa. Du kan läsa mer om väntetiderna här.
Ny e-utbildning om psykisk hälsa till barn- och ungdomsledare
 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för barn- och ungdomsledare; ”Ledare som lyssnar”. Den ska bidra till att rusta ledare med kunskap som gör att de kan ge bättre stöd till de barn och unga som de leder.

Läs mer och passa på att gå utbildningen här