Effektiva kurser för programmerare
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
21 februari 2020
Start  |  Schema  |  Priser  |  Kontakt  |  Tipsa en vän
Vässa dina kunskaper i C++ under mars
 
Programspråket C++ skapades av Bjarne Stroupstrup i slutet på 1970-talet, som ett pragmatiskt sätt att implementera händelsedrivna simuleringssystem i programspråket C.
 
Bakgrunden var att Bjarne efter slutförda studier på Århus universitet i Danmark, började på AT&T Bell Labs. Samma forskningslabb som tidigare skapat Unix och C. I Danmark hade han programmerat mycket med Simula. Detta språk skapades under 1960-talet av Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard på Norsk Regnesentral och lade grunden för det vi idag förknippar med objekt-orienterad programmering, såsom klasser, arv och funktionsanrop med dynamisk binding. Namnet SIMULA står för SIMULAtion language.
 
Kruxet för Bjarne var att allt som behövdes för objekt-orienterad programmering saknades helt i C. Därför skrev han en pre-processor med namnet cfront, som konverterade programkoden till vanlig C. I början kallade han språket bara för C with Classes. Det var först efter några år och det börjat bli populärt, som det fick namnet C++.
Själv började jag med programmering i C++ i slutet på 1980-talet, efter att ha programmerat i C under en stor del av 1980-talet. Och, jag får nog säga att C++ har legat mig varmt om hjärtat ända sedan dess. Synd bara att jag inte kan namnge en katt att heta C++...
 
Under det senaste decenniet, med start 2011, har C++ evolverat i rasande takt och blivit ett mycket modern och faktiskt hippt programspråk. En ny standard kommer var tredje år och den senaste heter C++17.
 
Dock väntar vi alla på nästa version som heter C++20 och helt nyligen blev klar. Så fort det finns kompilatorer som implementerar huvuddelen av C++20, så kommer vi ha en kurs som lär ut alla nyheter såsom concepts, modules, ranges och mycket mer därtill.
 
I detta nyhetsbrev ser du här nedan ett antal av våra kurser inom området C/C++. Väl mött på nästa kurs om C++.
 
Jens Riboe
VD på Ribomation
 
Kurs om Modern C++ för Java Programmerare
 
2 – 5 mars, Stockholm
 
Java designades som en slags förenklad C++. Det är lätt att låta sig förledas av likheterna i syntaxen. Dessvärre finns det många fallgropar att falla i för Java programmerare, eftersom vissa saker ser lika ut men fungerar på ett fundamentalt annorlunda sätt.
Denna grundkurs riktar sig till rutinerade Java programmerare, som på snabbast tänkbara sätt vill börja med programutveckling i C++. Vi använder konsekvent Java som referensram och illustrerar likheter och pekar på skillnader. Självklart använder vi modern C++, vilket innebär C++17, ett modernt designperspektiv och frekvent användning av standardbibloteket.
LogoDenna kurs vänder sig till rutinerade Java programmerare som vill börja programmera i C++.
Datum2 – 5 mars 2020
PlatsÖstermalmstorg 1, Stockholm
MågruppRutinerade Java programmerare
FörkunskaperPraktiska kunskaper och erfarenhet i Java programmering
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cxx/cxx-basics-4-java.html

Kurs om C++ 11/14/17 för C++ Programmerare
 
9 – 11 mars, Stockholm
 
Vi är själva lyriska över hur C++ utvecklats som språk och systemutvecklingsplattform de senaste åren. Med nya standarden C++ 11/14/17 har C++ blivit en stark utmanare till hippa moderna språk. C++ har egenskaper som duck-typing, lambda uttryck och ett rikhaltigt standardbibiliotek, allt exekverat i en hastighet som alla andra språk inte ens kan drömma om.
Denna kurs vänder sig till dig som redan arbetar i C++, men vill förstå och sätta dig in vad begreppet Modern C++ verkligen innebär.
LogoDenna kurs vänder sig till C++ programmerare som vill lära sig tillämpa Modern C++.
Datum9 – 11 mars 2020
PlatsÖstermalmstorg 1, Stockholm
MågruppErfarna C++ programmerare som vill lära sig modern C++
FörkunskaperVana vid att programmera i klassisk C++
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cxx/cxx-17.html

Kurs om Linux systemprogrammering med Modern C++
 
16 – 18 mars, Stockholm
 
Hur omvandlar man en signal till en exception? Hur skapar man en process och fyller den med ny programkod. Vilka olika sätt att kommunicera mellan processer finns det? Hur fixar man memory-mapped I/O? Hur implementerar man ett shell, redirection och pipes? Vad händer mer exakt vid ett funktionsanrop och varför är det viktigt att förstå/kunna detta? Hur kan man använda /proc filsystemet? Hur skapar man shared memory mellan två processer? Hur skickar man data via TCP stream sockets över internet?
Dessa och en lång rad andra frågeställningar besvarar vi i denna mycket uppskattade och populära kurs.
LogoDenna kurs vänder sig till erfarna C++ programmerare som vill implementera system som kör i Linux miljö.
Datum16 – 18 mars 2020
PlatsÖstermalmstorg 1, Stockholm
MågruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperVana att programmera i C/C++
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cxx/cxx-systems-programming.html

Kurs om byggnation av C/C++ apps med CMake
 
19 – 20 mars, Stockholm
 
CMake har seglat upp som det mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer och bibliotek. Skälet är att CMake egentligen är en generator för byggnations-verktyg såsom Make, Ninja, MSVSC++, Xcode med flera, vilket skapar flexibilitet avseende både verktyg och editorer.
Den här kursen fokuserar på att du snabbt ska komma igång med att skapa och arbeta i CMake baserade C/C++ projekt.
LogoDenna kurs vänder sig till C/C++ utvecklare som vill börja använda CMake för byggnation av C/C++ applikationer.
Datum19 – 20 mars 2020
PlatsÖstermalmstorg 1, Stockholm
MågruppC/C++ utvecklare verksamma i en *NIX miljö
FörkunskaperErfarenhet av att bygga C/C++ applikationer i terminal miljö
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/build/cmake.html

Kurs om C++ enhetstest med Google Test
 
27 mars, Stockholm
 
Skriv inte en rad produktionskod utan att ha ett tillhörande enhets-test. I denna kurs går vi rakt på sak och lär dig hur du använder Google Test för att skriva genomtänkta enhetstester.
Du får lära dig hur du installerar och kompilerar gtest biblioteket. Hur du skriver testfuncktioner. Hur du matchar olika typer av utfall, såsom text strängar, flyttal, relationella uttryck och castade exceptions. Hur du skapar testklasser med testdata (fixtures). Hur du implementerar parametriserade testfuncktioner. Hur du tester om för abnormal terminering (death test). Hur du invokerar gtest på kommandoraden, för att kunna hantera detta i shell skripts och byggnations skripts.
LogoDenna kurs vänder sig till C++ programmerare som vill börja använda Google Test för enhetstestning (unit tests).
Datum27 mars 2020
PlatsÖstermalmstorg 1, Stockholm
MågruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cxx/cxx-gtest.html

Kurs om threads programmering i C++
 
30 mars – 1 april, Stockholm
 
Buggar i fler-trådade program anses ofta vara det besvärligaste man kan råka ut för som programmerare. Faktum är att det generella rådet är att inte stoppa in dem från början.
Om man tycker det rådet är aningen orealistiskt, så är det näst bästa att programmera enligt ett antal väl beprövade programmerings-idiom som undviker problemen. I denna kurs, fokuserar vi på just den strategin.
Du får lära dig både om POSIX Threads C API och hur du kapslar in detta i eleganta C++ klasser. Men, du får också lära dig hur du skriver flertrådade program med Modern C++ och den uppsättning klasser och funktioner för concurrent programming som kom i C++11 respektive C++17. Självklart visar vi dig hur du hanterar och förebygger klassiska concurrency buggar som critical sections shared mutual state, race conditions och deadlocks.
LogoDenna kurs vänder sig till C++ programmerare som vill börja implementera flertrådade system.
Datum30 mars – 1 april 2020
PlatsÖstermalmstorg 1, Stockholm
MågruppErfarna C++ programmerare
FörkunskaperKännedom om Modern C++
Kursen ges på svenska, men vårt kursmaterial är författat på engelska.
Läs mer och boka din plats
https://www.ribomation.se/courses/cxx/cxx-threads.html

Ribomation är ett utbildningsföretag som enbart vänder sig till professionella programmerare, vilka vill fördjupa sina kunskaper i programmering av ett visst programspråk, bibliotek eller verktyg. Vi erbjuder både företagsinterna kurser hos er och schemalagda kurser centralt i Stockholm.
Se vad våra kunder tycker:
Amazing teacher with very deep and relevant knowledge of the subject.
 Nöjd deltagare på kurs hos Ribomation
 
Priser
 
Våra priser för öppna schemalagda kurser är baserade på antalet kursdagar och samman-fattas i tabellen nedan.
KursdagarPris [ex. MOMS]
111 000 kr
215 000 kr
319 000 kr
424 000 kr
527 000 kr
Samma-företags rabatt
 
Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle.
 
Till exempel : Ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer. Förutsättningen är att vi kan skicka en samlingsfaktura till företaget.
 
Företagsinterna kurser

Du kan också boka någon av våra kurser som en företagsintern kurs. Då håller vi kursen i era lokaler och vid ett datum som passar er.
 
Även för företagsinterna kurser tycker vi att våra priser ska vara transparenta och det ska vara enkelt att på förhand räkna ut vad det kommer att kosta.

Läs mer om vår prismodell på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,
Gabriella på Ribomation
Detta ebrev har skickats till 

Därför får du våra utskick:

Vi vänder oss uteslutande till professionella programmerare, i deras yrkesroll som program-utvecklare, samt associerade personer i beslutande ställning.

Du har fått detta epost-utskick för att du antingen har varit i kontakt med oss som kund eller så har vi erhållt din epostadress via förvärv av utskickslistor eller från en offentligt publicerad webbplats eller för att någon kollega delat med sig av epost-info.

Om du inte vill ha våra utskick fortsättningsvis, så kan du enkelt välja att av-prenumerera via länken längst ned i detta e-brev.

Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR, Artikel 1, §6, stycke f: "Berättigat intresse". "Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter."