Bra ambitioner men det återstår att säkra den lokala närvaron
 
Arbetsförmedlingen har lämnat en första lägesrapport till regeringen om hur den lokala närvaron ska säkerställas. SKR:s egen analys visar att det fortfarande finns stora utmaningar med bristande dialog och fortsatta frågetecken kring myndighetens närvaro.
Arbetsförmedlingens lokala närvaro
 
 
 
Nytt från SKR
 
 
Därför ökar kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd
Två tredjedelar av kommunerna hade ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2019. Bristande stöd från Arbetsförmedlingen är en av huvudorsakerna. Det visar en sammanställning från SKR.
Ökade kostnader
 
Nu kommer fler kunna läsa på komvux
Regeringen har lyssnat på kommunsverige. Beskedet om att sänka medfinansieringen för regionalt yrkesvux kommer att få effekt och möjliggöra för fler vuxna att läsa en yrkesutbildning.
SKR:s skolblogg
 
Insamlingen av arbetsmarknadsstatistik till Kolada
Insamlingen av arbetsmarknadsstatistik ska rapporteras in i Kolada senast 6 mars. Statistiken gäller verksamhetsåret 2019. Insamlat material kommer att sammanställas i rapporten ”Kommunal arbetsmarknadsstatistik”. 
Insamling av statistik
 
Ny vägledning publicerad på webben
SKR har publicerat en vägledning på sin webbplats som rör ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar. 
Vägledning
 
Konferenser och webbsändningar
 
 
Missa inte att anmäla dig till Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna
Fokus på konferensen den 12-13 mars ligger på förändringen av arbetsmarknadspolitiken och dess följer. Bland annat medverkar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på konferensen.
Program och anmälan
 
Förkonferens till ArbNär med fokus på psykisk hälsa
Under förkonferensen till Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna den 11 mars lyfter vi frågor kring psykisk hälsa kopplat till arbetsliv och arbetsmarknadsinsatser.
Program och anmälan
 
Inspirationsdag: Öppen förskola för språk och integration
Välkommen till en heldag för att ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Lär av konkreta exempel och intressanta forskare. Du får också ta del av SKR:s nya inspirationsmaterial
Program och anmälan
 
Webbsändning om att stärka kopplingen mellan introduktionsprogram och arbetsmarknad
I webbsändningen berättar skolor som medverkat i Yrk In-projektet om hur de arbetat för att utveckla tydligare spår och stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram.
Yrk In webbsändning
 
Webbsändning om gymnasielagen den 27 april
I denna webbsändning kommer experter från SKR och berörda myndigheter ge en bild av hur situationen ser ut idag och försöka ge svar på de frågor som fortfarande finns.
Gymnasielagen webbsändning
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny tolkning om ersättning för utbildningskostnader för asylsökande 
Migrationsverket har gjort en ny tolkning av bestämmelsen om statlig ersättning för extraordinära utbildningskostnader avseende asylsökande barn och elever. Detta innebär att kommuner nu får avslag på ansökningar gällande vissa kostnader som har ersatts med stöd av äldre bestämmelser.
SKR delar inte Migrationsverkets tolkning
 
Så ska den lokala närvaron säkras
Arbetsförmedlingen har nu presenterat sin första lägesbild över lokal närvaro och ur den ska säkras över landet.
Arbetsförmedlingen
 
Redaktör
Johanna Kreicbergs
johanna.kreicbergs@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se