Färska nyheter från UBN:s första sammanträde 2020!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 20 februari 2020.
 
FORTSATT GOD KVALITET INOM FÖRSKOLA & SKOLA
Kvalitetsanalysen är utbildnings-enhetens samlade bedömning av kvaliteten för barnen och eleverna i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor under 2019. Inom samtliga skolformer som kvalitets-analysen omfattar bedöms kvaliteten generellt vara fortsatt god.
 
 
FÄRSK STATISTIK OM BARN OCH PERSONAL I NACKA
I ärendet redovisas statistik om personal och utbildningsnivå på respektive förskola i Nacka och i Nacka totalt. Uppgifterna avser den 15 oktober 2019 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.
 
 
OBSERVATIONERNA HÖSTEN 2019 VISAR PÅ SPRIDNING MELLAN ENHETERNA
Inom ramen för Våga Visa-samarbetet genomförs varje år observationer inom förskola, grundskola och gymnasieskola som resulterar i en skriftlig rapport med enhetens styrkor och förbättrings-områden. Här kan du läsa om observationerna från hösten 2019.
 
 
NÖJDA HUVUDMÄN INOM FÖRSKOLA & SKOLA
Utbildningsenheten har genomfört en enkätundersökning bland huvud-männen inom förskola och skola i Nacka. Enkätresultatet visar att huvud-männen överlag är nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka med undantag för nivån på den ekonomiska ersättningen.
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se