Play movie
Berätta vem du är
 
Vi är våra berättelser, är en ansats inom narrativ teori. Man kan till och med säga att vi blir till i berättandet. Ett exempel på detta får man genom människors livsberättelser, som förändras under livets gång. Vi berättar nya saker och vi förstår samma sak på nya sätt.
Det som skrivs ner blir statiskt men det går att skriva igen, att skriva nytt. Och muntligt berättande gör att berättelsen kommer till liv i ögonblicket. I det här månadsbrevet presenterar vi personer som tar berättelser på allvar. Och om vi är våra berättelser, då tar de också livet på allvar.
 
Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell
 
   
 
   
Drömmen om att skriva en bok. Att lämna något efter sig, berätta sin historia eller bara se om man kan ro projektet iland. Oavsett vad det är som driver en att skriva så kan det vara bra med några tips på vägen. Camilla Mollung är lektör, författare, ordförande i föreningen Jönköpings Litteraturhus och arbetar som universitetsadjunkt i svenska på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sina olika roller har hon stött på, och stöttat, otaliga skribenter, mer eller mindre etablerade.
 
   
Att skriva en bok görs inte i en handvändning. Även om blod kanske hör till undantagen så är nog varken svett eller tårar ovanligt längs vägen fram till en nytryckt bok. Romandebuterande Nike Krantz berättar lite om sin resa.
 
   
På Medlefors folkhögskola i Skellefteå hölls den 12–13 februari konferensen Lära med berättande. Som deltagare fick vi veta varför det är viktigt med berättande i skola och utbildning, men vi fick också veta hur man gör när man ska berätta. Det visade sig vara enklare än man kan tro.
 
   
Det har länge funnits professurer i skönlitteratur och även barnlitteratur men inte för sakprosan. I dessa dagar, när sanningar ifrågasätts och fakta plötsligt kan bli alternativa, känns en akademisk hemvist för sakprosan som en självklarhet. Sveriges Författarförbund och Linnéuniversitetet satsar nu gemensamt för att få till en professur i gestaltande sakprosa.
 
   
Photo by Jilbert Ebrahimi on Unsplash
Photo by Wes Hicks on Unsplash
För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. I den här boken lyfter forskare från Södertörns högskola möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet.
Hela boken finns tillgänglig online.
 
   
Uppsatstävling för studenter om det livslånga lärandet - vinn 10 000 kronor!
 
   
Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har, på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, skrivit om utbildning för personer med högfungerande autism.
Hedegaard och Hugo har under flera år riktat in en del av sin forskning mot situationen för personer med högfungerande autism, som deltar i olika former av utbildning.
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
Vuxenutbildning i Samverkan, 30-31 mars, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.
 
ESRAD Conference, 24-26 April, Jönköping
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late September.
 
Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13-14 maj, Västervik
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet.

Föreningen Sveriges skolchefers konferens, 25–26 maj, Stockholm
Tema: Vart är vi på väg? Skolchefens uppdrag och statliga utredningar, skolans prioriteringar i en tuff ekonomisk miljö, skolchefens förväntade kompetens idag och i framtiden, skolchefen och Skolchefsföreningens fortsatta roll och status.

Adult Education in Global Times (AEGT2020), 4-7 June, Vancouver
A multi-organization research conference featuring presentations by scholars from throughout the world.

Ytterligare konferenser finns här.