Platser kvar till Ledarskap
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Borago nyhetsbrev
Föreläsare: Christian Dolk
Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare
11 + 12 mars och 15 april i Linköping
 
 
Ledarskap handlar om att leda människor eller grupper mot gemensamma mål. Att vara hjulets nav i en organisation är på många sätt en knepig roll. Arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som man skall coacha och utveckla sin personal. Detta kräver en fast värdegrund och flexibelt ledarskap.
 
Syfte
 • Få en djupare kännedom om dig själv och ditt personliga ledarskap.
 • Lära mer om hur du som ledare kan påverka grupper att fungera bättre och arbeta mer effektivt.
 • Kunna omsätta Situationsanpassad/ utvecklande ledarskap i praktiken.
 • Få verktygen till att arbeta med förändring- och utvecklingsprojekt.
Kursinnehåll
 • Personlig utveckling
 • Kommunikationsmodeller
 • Feedback och motivation
 • Konflikthantering
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Utvecklande ledarskap
 • Leda individer och grupper i förändringsarbete
 • Grupputveckling
Utbildningen varvas med föreläsningar och problembaserade gruppuppgifter.
Föreläsare
Föreläsare på denna utbildning är Christian Dolk från Borago. Christian har arbetat med utveckling av ledare under 16 år på Borago. Tidigare yrkesofficer med gedigen bakgrund som UGL-handledare och många skolor i ämnet. Stor vikt på ödmjukhet, personlighet och lyhördhet, - eleverna skall känna sig trygga och hitta en inre motivation för utmaning när kursen är avslutad. Christians pedagogiska sätt att lära ut samt hans långa erfarenhet från branschen är ett vinnande koncept. Utbildningen är inriktad mot servicebranschen.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp
Gruppledare, arbetsledare och driftsledare mfl

Datum
Ort: Linköping
Datum:11+12 mars och 15 april
Tider: alla dagar 09.00-16.00

Pris
13 500 SEK per person exklusive moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.

 
Boka online

Mer info om utbildningen finns på vår hemsida www.borago.se
 
Kvalitetssäkring av städtjänster 1 dag
 
Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.
 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
 
Syfte
Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.
 
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som idag hanterar eller på något sett kommer i kontakt med städtjänster, förvaltar fastigheter eller deltar i byggprocessen. Det innebär att du är städchef, driftchef, arbetsledare, inköpare, förvaltare, rektor, arkitekt, projektledare, mm.
 
Ort: Linköping
Datum: 23 apr, kl 09.00-16.00

Pris
4 500 SEK per person ex. moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.


Boka online
Mer info om utbildningarna finns på vår hemsida www.borago.se
 
Effektivitet genom nyckeltal 1 dag
 
Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.
 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
 
Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.
Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning
 
Målgrupp
Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster.
 
Ort: Linköping
Datum: 24  apr, kl 09.00-16.00

Pris
4 500 SEK per person ex. moms.
I priset ingår anpassat kursmaterial, diplom, lunch och fika.


Boka online