Inbjudan konfirmation
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Vår församling sträcker sig över hela Nederländerna. Många är de församlingsmedlemmar som bor lite längre bort och av olika anledningar har svårt att ta sig till våra gudstjänster och träffar. Men tillsammans kan vi bygga ett nätverk där vi tar hand om och hör av oss till varandra. Vet Du någon som behöver få kontakt med kyrkan? Som vill att någon ringer eller hör av sig på annat sätt? 

/Maria, Kyrkoherde
 
Konfirmation!
 
Funderar Du eller någon du känner på det här med Konfirmation? 
Du missar väl inte att St Johannes församling i Stockholm bjuder in till Konfa: Sweden. En konfirmationsläsning anpassad för Svenska Ungdomar som bor utomlands.
De vänder sig till ungdomar i åldrarna 14-19 år som bor i utlandet. Läsningen kommer att ske sommaren 2020. 
Läs mer och anmäl på länken HÄR!
 
 
Juridisk genomgång
 
Just nu pågår en juridisk genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar, där  målet är att få en heltäckande bild av verksamheten. Syftet är att säkerställa att all verksamhet som bedrivs i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter utförs i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser i respektive land. Juristerna, som kommer från Mannheimer Swartling advokatbyrå, går igenom verksamheten land för land, från ett juridiskt perspektiv, med stöd av sakkunnig lokal expertis. Det rör sig om sammanlagt ett femtiotal länder. Information samlas in genom frågeformulär, intervjuer, studiebesök och registersökningar. Därefter granskas och analyseras informationen. 
Kostnaderna för den juridiska genomgången finansieras från kyrkokansliet och belastar alltså på intet sätt vare sig insamlade medel till Utlandskyrkan eller den lokala församlingen.  
Helgen den 22-23 Februari har turen kommit till Svenska kyrkan i Nederländerna. 
Tillsammans med juristerna kommer då kyrkoherden och kyrkorådets ordförande att titta igenom och besvara de olika frågor som ställs. Allt för att säkerställa att all verksamhet som bedrivs i vår församling utförs i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser i Nederländerna. 
I mån av tid kommer juristerna från Mannheimer Swartling att finnas med på gudstjänsten den 23 februari för att kunna svara på frågor om den juridiska genomgången. 
HÄR kan du läsa mer om den juridiska genomgången, Varför den genomförs, Vem som är ansvarig och Hur den görs. 
Om du har övriga frågor så är du varmt välkommen att höra av dig.
/Maria, Kyrkoherde
 
Gudstjänst 23 Februari kl 13:00
 

Varmt välkommen på gudstjänst.
Vi träffas i Evangeliska Tyska kyrkan i Den Haag.
Efter gudstjänsten självklart gemensam samvaro runt kaffebordet.

Efterlysning: Vi behöver hjälp med fikat. Kan du ta med bullar eller annat fikabröd? Eller kan du hjälpa till att koka kaffe?
Hör av dig!
 
8 mars 
 
Som ni alla vet är 8 mars Internationella Kvinnodagen. 
Svenska kyrkan kommer i år att uppmärksamma detta lite extra i samarbete med bland annat SWEA-Holland. 
Det kommer att bli en intressant gudstjänst med lite extra twist och efter gudstjänsten inbjuden inspirerande talare. 
Håll utkik efter mer information i kommande veckobrev och på hemsidan!
 
Eurovision Song Contest!
 
Årets Eurovison Song Contest kommer att avgöras i Rotterdam i Maj. 
Som inledning på ESC-Veckan kommer Laurentskerk att bjuda in till en "Songfestival Kerkdienst" kl 14:00 Söndagen den 10 maj. 
Vår kyrkoherde Maria kommer vara en av tre präster som leder gudstjänsten. 
Mer information kommer. Men du kan redan nu läsa om det på länken HÄR
 
Dags att betala Medlemsavgift!
 
Det är tack vare DIG som vi kan fortsätta!
Vår ekonomi är helt beroende av medlemsavgifter och gåvor.
Med din medlemsavgift bidrar Du till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkas verksamhet i Nederländerna och fortsätta att finnas här även för framtida generationer. 
 
Notera! Din medlemsavgift går _oavkortat_ till Församlingen Svenska kyrkan i Nederländerna. 

Det sker inga avdrag för vare sig administrationsavgifter eller liknande. Utan de pengar du betalar till församlingen används endast till församlingens egen verksamhet. 
 
Avgift:
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedan konto, eller betalas kontant eller med Pin när vi träffas på våra olika verksamheter så som gudstjänster med mera.

Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457

Tack för ditt stöd!
 
Vårens datum att notera i Almanackan!
 
Denna lista kommer att uppdateras kontinuerligt. På vår hemsida finns också en detaljerad kalender med karthänvisningar och mer information.

23 Februari kl 13:00 i Tyska Kyrkan i Den Haag

25 Februari kl 11:00 TisdagsTrupp Danska kyrkan Rotterdam

8 mars kl 11:00 Finska kyrkan i Rotterdam

22 mars kl 13:00 i Tyska kyrkan i Den Haag

29 mars - Plats och tid ännu inte bestämd

9 april Skärtorsdagsmässa tillsammans med Danska kyrkan i Rotterdam. OBS Dag!

12 April kl 11:00 Påskdagsgudstjänst i Finska kyrkan i Rotterdam

26 April kl 13:00 i Tyska kyrkan i Den Haag

3 maj kl 11:00 Finska kyrkan i Rotterdam

10 Majkl 14:00 Laurenskerk i Rotterdam- 

24 Maj kl 13:00 i Tyska kyrkan i Den Haag

31 Maj - Plats och tid ännu inte bestämd

Vi kommer självklart att fira gudstjänster även i Juni, men är ännu inte bestämt exakt var. Vi tittar också på olika alternativ och möjligheter kring det traditionella midsommarfirandet som vi självklart kommer ordna på något sätt. Dock vet vi i skrivandets stund inte exakt hur och var.