Utredningar - Nya regler om kyrkotillhörighet - KOM-dagar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
STORT TACK TILL ER ALLA

för det fantastiska jobb ni gjort under 2019! Ert arbete är viktigt. Det ni gör varje dag har betydelse, för Svenska kyrkan i utlandet och för många människor runt om i världen. Som organisation går vi igenom en tid av förändring, men vår vision består:

att Svenska kyrkan ska finnas utomlands, för alla med svenskspråkig identitet som vill vara med i kyrkans gemenskap.

Med den juridiska genomgången och flera pågående utredningar kan det vara svårt att hålla fokus, men jag ber er verkligen om hjälp med detta viktiga arbete. Tillsammans kan vi skapa den hållbarhet, som gör att utlandskyrkan består långt in i framtiden.

I Köpenhamn och Bryssel pågår spännande saker. Församlingarna är involverade i pilotprojektet Nya Vägar som handlar om att använda engagemanget hos våra medlemmar till att bli ännu fler. Projektet tar nu fart och jag ser med stort intresse fram mot hur det utvecklar sig.

I september hålls ett forum för kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden i Uppsala. På agendan står bl.a. hur vi gemensamt tar nästa steg mot framtidens utlandskyrka. Jag ser fram mot konstruktiva diskussioner och att träffa er alla. 

Rickard Jönsson
Avdelningschef, Svenska kyrkan i utlandet
 
UTREDNINGAR AV UTLANDSKYRKAN

Just nu pågår flera stora utredningar av utlandskyrkans verksamhet, men också av församlingsbegreppet. Parallellt fortskrider den juridiska genomgången som startade 2017. Fokus för denna är att granska att juridiska tillstånd för verksamhet, fastigheter och personal är i sin ordning.

Läs mer om de olika utredningarna som pågår
Foto: João Silas/Unsplash
 
NYA REGLER OM KYRKOTILLHÖRIGHET

Från 1 juli 2020 upphör reglerna om svenskt medborgarskap och folkbokföringsland som grundläggande förutsättningar för tillhörighet i Svenska kyrkan. Istället blir dopet det avgörande. Alla som döps i Svenska kyrkans ordning blir upptagna i trossamfundet. De nya reglerna innebär:
  • Medlem av Svenska kyrkan som är utländsk medborgare förlorar inte sitt medlemskap i samband med flytt utomlands.
  • Svensk medborgare som är folkbokförd i utlandet behåller sitt medlemskap i Svenska kyrkan om han eller hon väljer att överge sitt svenska medborgarskap.
  • Beslut om tillhörighetsärenden fattas i fortsättningen av kyrkoherden i den församling dit anmälan lämnats in. Detta gäller även utlandsförsamlingar.
För mer information, se dokumentet "Ändringar i kyrkoordningen m.m. - beslutade under 2019", sid. 5.
 
KOM-DAGAR 22-23 APRIL

Du som arbetar med kommunikation i någon av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar är välkommen till KOM-dagarna, som är en konferens som ger dig inspiration och utbildning i ämnet. Kyrkokansliet bjuder på konferensavgiften.

Läs mer och anmäl dig här
 
HJÄLP MED FACEBOOK?

Har du svårt att få församlingens Facebooksida att fungera bra? På intranätet finns bra råd kring publicering och hantering av kommentarer på sidan.

Här får du råd kring din Facebooksida
 
HJÄLP OSS HJÄLPA DIG! - SVARA PÅ 3 FRÅGOR

Vilka är era utmaningar inom församlingens kommunikationsarbete? Genom att svara på enkäten hjälper du oss att se hur vi bättre kan stötta dig och din församling. Svaren är annonyma. 

Till enkäten
 
BISKOPSBREV OM NATTVARDEN

Biskopsbreven behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och visar en riktning i viktiga, aktuella ämnen. I januari publicerades det senaste biskopsbrevet "Fira nattvard". I det kan du läsa om teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden. Du får också svar på vanliga, praktiska frågor som rör just nattvarden.

Läs mer eller ladda ner brevet här
 
KOMMANDE DATUM
   
1MarsForum för kyrkoherdar & komministrar - SISTA DAG FÖR ANÄLAN
5-6MarsForum för kyrkoherdar & komministrar 
20MarsKyrkorådsforum - SISTA DAG FÖR ANMÄLAN
23-25MarsKyrkorådsforum
31MarsKOM-dagarna - SISTA DAG FÖR ANMÄLAN
22-23AprilKOM-dagarna