Kommande utbildningar hos Borago
 
 
Välkomna till en utbildning hos Borago, vi har utbildningar som passar alla medarbetare med olika roller inom lokalvårdsbranschen.
Att kompetensutveckla sin personal stärker både medarbetarnas yrkesstolthet och hela städbranschen. Idag är det stor konkurrens om arbetskraft, och genom att erbjuda utbildning till personalen blir du en mer attraktiv arbetsgivare.

I detta utskick kan du läsa om några av våra kommande utbildningsstarter, fler utbildningar och datum hittar du på vår hemsida.
 
 
INSTA 800 nivå 1+2
 
1 dag
 
 
INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer. Som svensk standard har INSTA 800 beteckningen SS 627801:2012.

Inga förkunskaper krävs.

Läs mer här>>
 
Stockholm
26 feb
Boka här>>
Tid
Göteborg
25 mars
Boka här>>

Tid
09.00-16.00

Pris
4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Diplomerad Hygientekniker
 
1 dag
 
Genom goda kunskaper om bakteriens livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att vissa sjukdomar får möjlighet att spridas vidare.
 
När vi städar fel skadar vi inte bara golvmaterial och andra ytor, som i sin tur kostar företagen stora pengar att reparera eller byta ut, vi skapar en miljö som är mer trivsam för bakterierna, istället för det motsatta.

Med hjälp av ATP-mätare kan man mäta hygienstatus och rengöring. Borago använder denna metod i våra utbildningar.

Läs mer här>>
Linköping
18 mar
Boka här>>

Tid för utbildning
09:00-16:00

Pris

3 700 SEK per person ex. moms.
I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
PRYL Distans Praktisk dag + certifiering
 
1 dag
 
För alla som gjort PRYL utbildningen på distans. En praktisk halv dag där vi går igenom alla praktiska moment som ingår i lokalvårdsyrket. Efter lunch skrivs certiferingsprovet.
Linköping
23 mar
Boka här>>

Tider för dagen
08:30-12:30
13:30-16:30


Pris utbildning:

3 000 SEK per person exkl moms
Pris Certifiering:
3 100 SEK per person exkl moms
I priset ingår lunch och fika
 
Diplomerad Golvvårdare
 
2 dagar
 
 
Professionellt utförd golvvård ger mätbara effekter så som längre hållbarhet och mer lättstädade golvytor, vilket minskar risken för förslitnings-skaderelaterad sjukfrånvaro på grund av att 70% av den dagliga städningen utgörs av golvstädning.
 
Förkunskaper
Grundläggande maskinkunskap kopplat till singelskur och
highspeed.
 
Linköping
25- 26 mars
Boka här>>

Tid
09.00-16.00

Pris
6 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Städteknik
 
1 dag
 
Innehåll
Under denna kurs kommer du att få lära dig hur man utför de olika moppteknikerna
- på rätt sätt
- på rätt plats
- ergonomiskt
- resultatmässigt
samt hur förberedelser och eftervård på maskiner ska utföras.
För vem
Kursen passar alla som arbetar inom lokalvård.
Linköping
31 mar
Boka här>>

Tid för utbildningen
09:00-16:00Pris

4 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Lokalvårdsutbildning SRY
 
5+1 dagar inkl prov
 
Utbildningen
Professionellt utförd städservice kräver goda kunskaper inom såväl städteknik som att kunna ge service till kunden.
 
Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar inom städyrket och som vill skaffa sig baskunskaperna inom professionell städservice.
 
Mål & Syfte
-  Ökadekunskaper inom städeknik
- Högre yrkesstolthet
- Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för hälsan och kroppen
- Kvalitetstänkande utifrån ett företagsperspektiv
 
Stockholm
31mar+1apr+2apr
7apr+8apr+16apr
Boka här>>

Tid för utbildningen
09:00-16:00Pris

13 000 SEK per person ex. moms. I priset ingår
SRYboken,  
utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Ledarskapsutbildning för grupp och arbetsledare
 
3 dagar
 
Det faktum att människor är organisatoriskt sammanförda i grupper innebär inte att de därmed också fungerar som effektiva arbetslag. För detta krävs något mer. Kursen vänder sig till dig som idag/eller kommer att arbeta med personalrelaterade uppgifter, samt har möjligheten att påverka/utveckla arbetsmiljön och/eller organisationen.

Ledarskap handlar om att leda människor eller grupper mot gemensamma mål. Att vara hjulets nav i en organisation är på många sätt en knepig roll. Arbetsgivarens förlängda arm samtidigt som man skall coacha och utveckla sin personal. Detta kräver en fast värdegrund och flexibelt ledarskap.

 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Läs mer här>>
Linköping
11 mar+12mar+15apr

Boka här>>

Tid för utbildningen
09:00-16:00Pris

13 500 SEK per person ex. moms. I priset ingår
SRYboken,  
utbildningsmaterial, diplom, lunch och fika.
 
Vad säger deltagarna om våra utbildningar?
 
Är du nyfiken på hur en typisk kursutvärdering ser ut efter en utbildning? Nedan ser du några av våra deltagares kommentarer.
...

 
Hur upplevde du kursupplägget?
"Bra dialog innan utbildningen ledde till skräddarsydd utbildning."

Vad anser du om Borago som arrangör av kursen?
"Professionellt bemötande med härlig ton och humor. Bra lokal, mat och presentationer."

Vad anser du om utbildarens förmåga att framföra kursen?
"Erfarenheten lyser igenom! Topp!"

Vad anser du om utbildarens engagemang?
"Det är tydligt att utbildaren gillar sitt jobb och har bred kompetens. Visar även intresse för våra tankar och problem."

Hur upplevde du kursen som helhet?
"Den innehöll det vi sökte!"
 
 
Öppna kurser
 
Vi erbjuder öppna kurser inom lokalvård och nedan finner du ett urval av vårens kursdatum och orter.
Gå till alla vårens kurser
Företagsinterna kurser
 
De flesta av våra utbildningar sker företagsinternt, det vill säga att vi kommer till kunden och håller en utbildning utifrån dennes önskemål.
Kontakta oss för offert.
Städakademin
 
I Städakademin erbjuder vi distansutbildningar samt abonnemang.
Nyfiken på framtidens lärande som samtidigt är kostnadseffektivt?
Läs mer här.
 
Psst!
Visste du att vi är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildning, utredning, upphandling och uppföljning inom städ och lokalvårdsområdet?

Vi skapar total tjänstekvalitet genom utbildning och konsultstöd för individen, organisationen och beställaren.

Vårt arbete gör att kund och brukare känner trygghet och stolthet för den inre miljön.
 
Välkommen att höra av dig till oss på Borago och Städakademin
på tel 013-24 55 00 alternativt e-post info@borago.se eller info@stadakademin.se