Annons
Februari 2020

Det ska fan vara chef, heter det. Förmodligen håller en och annan rektor med om det. Det här brevet handlar om ledarskap, för såväl en skolverksamhet som i klassrummet. Vi hoppas att det ska inspirera, kanske räta ut ett och annat frågetecken men också bidra med ledarkunskaper du inte visste att du behövde. Som att satsningar på lärarnas professionella utveckling är den del av ledarskapet som har klart störst betydelse för elevernas studieresultat. Artikeln om detta hittar du under rubriken "Rektorsroll i förändring".

God läsning önskar Skolportens redaktion!
 
Annons
 
Söker du nytt jobb?
 

 
Rektorsroll i förändring
 
På 50 år,har rektors roll förändrats från en administrativ chef till en allseende doer, säger Ulf Leo, rektorsutbildare.
Chef & Ledarskap
 
Skolporten
Skollagen ger rektorerna stor makt över organisationen – om de använder den rätt, menar forskare.
Skolporten
 
Skolporten
Skolledarförbundet tar nu draghjälp av internationella forskare för att ringa in de viktigaste delarna i skolans ledarskap.
Skolporten
 
 
Skolporten
En känsla av att inte ha mandat att förändra situationen gjorde att Ingela Netz till slut lämnade arbetet som rektor på en ny kommunal skola.
Skolporten
 
Två av tre rektorer tvingas att spara på personal och läromedel, enligt en ny omfattande skolledarenkät.
Lärarnas tidning
Det var betydligt lättare att vara skolledare före 90-talskrisen, säger forskaren Annika Härenstam.
Chef & Ledarskap
Rektorer har för höga tankar om sig själva, säger Mats Alvesson, professor och organisationsforskare vid Lunds universitet.
Chef & Ledarskap
 
 
Specialpedagogik i förskolan, 1-2 oktober i Stockholm
 
Läs mer och boka din plats
Konferensen för dig som är specialpedagog med ansvar för förskoleverksamheter. Ta del av föreläsningar om selektiv mutism hos barn, lekgrupper för barn som har svårigheter med lek och samspel, hur systematisk språklek i förskolan kan förebygga läs- och skrivsvårigheter samt att handleda specialpedagogiska frågor i förskolans värld. Välkommen!
Läs mer och boka din plats
 
 
Krönikor: Rollen som rektor
 
 
Skolporten
Rektorsjobbet ter sig som ett kamikazeuppdrag som omöjligt kan lyckas skriver Skolportens krönikör Karin Berg.
Skolporten
 
Skolorten
Högljudd opposition är därför nästan alltid att föredra framför eftergiven tystnad, menar Martin Rogberg, organisations- och ledarskapsforskare.
Skolporten
 
Rektorskrisen
 
Omsättningen på rektorer är stor och många kommuner löser sina rekryteringsproblem tillfälligt med korttidsanställda rektorer.
Lärarnas tidning
Av de 161 kommuner hade 43 kommuner korttidsanställda rektorer vid höstterminens start.
Lärarnas tidning
Lenita Besterman är både rektor, biträdande rektor och utvecklingspedagog – allt för att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt.
Lärarnas tidning
Principal turnover can lead to lower student test scores and increased teacher turnover for up to three years after the top leader's departure.
The Brookings Institution
Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten. (pdf)
Skolinspektionen
To understand why excessive turnover exists, researchers have investigated the relationship between principal turnover and various features of the principalship.
(pdf)
Learningpolicyinstitute.org
 
 
Skolbibliotek 2020, 5-6 maj i Stockholm
 
Läs mer och boka din plats
Årlig konferens för dig som är skolbibliotekarie! Ta del av fördjupande föreläsningar om bl. a. att skapa engagemang hos läsovilliga elever, vikten av digital medborgarlitteracitet och skolbibliotekets roll i det nya medielandskapet, MIK i praktiken, modeller och effektiva lösningar för små och stora skolbibliotek samt ”shared reading” som metod för att växa språkligt, socialt och litterärt.
Läs mer och boka din plats
 
 
Rektor i förskolan
 
Det ständiga flackandet mellan förskolor gör ofta rektorsjobbet där mer splittrat än i skolan.
Chef & Ledarskap
Först förskollärare, sedan lärare på lågstadiet och nu rektor på en skola från förskoleelever upp till årskurs 6.
Chef & Ledarskap
”I din bransch sticker man inte gärna upp huvudet. Då blir man halshuggen direkt.” De orden inleder Martina Lundströms bok Den synliga förskolan.
Chef & Ledarskap
Utvecklingsarbete i åtta steg, kollegialt lärande och utforskande arbetssätt. Det är fokus för tre böcker om förskolan.
Chef & Ledarskap
 
Delat ledarskap
 
 
Skolporten
Trodde du att framgångsrika skolor kräver viljestarka ledare med förmågan att intuitivt läsa av sammanhanget och driva igenom sina egna visioner? I så fall är det dags att tänka om.
Skolporten
 
Ett omöjligt uppdrag tyckte många. Skolledarteamet Lillemor Bergquist och Susanne Norman såg istället möjligheterna. Idag är de stolta över utvecklingen på Storvretskolan i Botkyrka.
Skolledaren
Avlastning, tydlighet och snabbare beslut. Fördelarna med delat ledarskap i skolor och förskolor är flera, visar Marianne Döös forskning.
Chef & Ledarskap
I Södertälje har vissa förskolor och skolor två jämbördiga chefer, med olika ansvarsområden.
suntarbetsliv.se
Susanne Fritz, verksamhetschef för förskolan i Huddinge, är ansvarig när samtliga förskolor i kommunen går över till funktionellt delat ledarskap.
Chef & Ledarskap
Vid årsskiftet kliver Janette Örning Alm och Anette Johansson in i ett funktionellt delat ledarskap – tillsammans ska de leda fem förskolor i Huddinge.
Chef & Ledarskap
 
Skolchefer får en egen utbildning
 
Skolans styrning och ledarskap var ett av tre prioriterade områden som Peter Fredriksson satt upp när han blev generaldirektör för Skolverket.
Skolledaren
Rektors roll som chef får en större plats i det kommande rektorsprogrammet.
Skolledaren
 
 
Elevhälsa, 15-16 sept i Stockholm
 
Läs mer och boka din plats
Skolportens årliga konferens för hela EHT! Ta bl. a. del av fördjupande föreläsningar om att främja skolnärvaro, att skapa fungerande samverkan mellan olika instanser, praktiskt elevhälsoarbete med gott resultat, att möta elever med självmordstankar samt hur skolan kan arbeta hälsofrämjande i spåren av #metoo. Det kommer bli riktigt givande dagar, välkommen!
Läs mer och boka din plats
 
 
Ledarskap i klassrummet
 
Ny norsk skolforskning har identifierat tre faktorer som gör en lärare framgångsrik.
Skolvärlden
Som lärare står du inför utmaningen att ta hundratals beslut före, under och efter varje lektion.
Skolvärlden
Ett tydligt ledarskap i klassrummet främjar studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.
Skolverket
Utah junior high school principal Mary Bosso says turning around her academically struggling school has been a challenge and requires interventions for students and support for teachers.
Deseret.com
Hur bryter man en negativ trend i två stökiga klasser?
Skolporten
Angelica Lundin valde bort forskarkarriären för att bli lärare på en högstadieskola som kallats ”Sveriges sämsta skola”.
Tidningen Curie
Principals and teachers must work hard at alignment when it comes to the difficult—and evolving—question of student discipline.
Edutopia
Det krävs ett tydligt ledarskap i klassrummet, men lärarna tycker sig inte fått med sig den kunskapen från lärarutbildningen.
Utbildningsradion
Konkreta råd till lärare som vill bli bättre på ledarskap i klassrummet. (webb-tv)
Utbildningsradion
 
Hot och våld
 
Hot och våld mot rektorer är ett problem som växer. I höstas slog en dom fast att hot mot skolpersonal är att betrakta som brottet hot mot tjänsteman.
Chef & Ledarskap
Det råder en kränkthetskultur i skolan som urholkar lärarens auktoritet – och myndigheterna driver på, menar skolchefen Hamid Zafar.
Skolvärlden
 
Annons
Läs mer om Samverkan för att främja skolnärvaro
Vi vet att skolnärvaro är viktigt för den psykiska hälsan, en betydelsefull kunskap då signalerna om ungas psykiska ohälsa är många och oroande. Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till personal i skola och socialtjänst som i samverkan med varandra och med forskare vill utveckla arbetet med att främja skolnärvaro och bidra till ny kunskap inom detta viktiga område.
Läs mer om Samverkan för att främja skolnärvaro
 
 
 
Vad gör ett gott ledarskap?
 
There are six leadership pillars that help principals support teachers and encourage the development of positive school cultures.
Middleweb
Resultatansvarigt chefskap och verksamhetsansvarigt ledarskap är två olika sidor av rektorsrollen, menar Gunnar Berg, professor emeritus.
Skola och Samhälle
9 steg till gott ledarskap.
Chef
Attending to 10 key elements lets school leaders design stronger coaching programs.
ASCD
There are five keys to effective school leadership, writes Matthew Joseph of Milford Public Schools in Massachusetts.
eSchool News
Effective school leaders walk a strict ethical line, writes Toni Faddis, a veteran educator and principal in California.
Middleweb
A coaching culture isn’t productive unless school leaders design and implement positive conditions for coaching.
ASCD
Helhetssyn, erfarenheter från friskola och förmågan att ta fram skolans samlade kompetens. Det letar skolchefer efter när de söker ny rektor.
Skolledaren
”Rektor Hamid” som han ofta kallas är inte bara en framgångsrik skolledare utan också en tydlig röst i integrationsdebatten. (webb-radio)
Kvartal
 
Rektorer och fritids
 
Lärare i fritidshem upplever att rektorer inte förstår deras uppdrag eller tar det på allvar.
Tidningen Grundskolan
 
Ledarskapslitteratur
 
Skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg skriver om jakten på det pedagogiska ledarskapets kärna.
Chef & Ledarskap
Peter Fowelins litteraturkrönika: Att leda från mitten och Kollegial lärande.
Chef & Ledarskap
Boken “Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus” tar upp klassrumsledarskap, sociala relationer, mobbning, värdegrund, juridik och demokrati.
Pedagog Göteborg
Försvarshögskolan bidrar med två böcker om destruktiva chefer.
Chef & Ledarskap
 
 
Annons
Programmering i undervisningen: innehåll och pris
Programmering, undervisning och lärande på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet är temat för Ifous öppna konferens som hålls 16 juni 2020. Under dagen är det möjligt att lyssna till forskare och praktiker som varit aktiva i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. De delar med sig av sina resultat kring progression, elevperspektiv på programmering och lärares didaktiska arbetssätt.
Programmering i undervisningen: innehåll och pris
 
 
 
Forskning om ledarskap
 
Synen på rektors ledarskap är nära länkad till förändringar i skolpolitiken, visar Katarina Ståhlkrantz i sin avhandling.
Skolporten
Anette Forssten Seiser har aktionsforskat om vad pedagogiskt ledarskap innebär i praktiken.
Skolporten
Samarbeten med externa aktörer gav rektorerna stöd i ledarskapet och i arbetet med skolutveckling. Det visar Susanne Sahlins forskning.
Skolporten
Det pedagogiska ledarskapet anses vara det viktigaste i rektorsuppdraget, samtidigt som det gång på gång påtalas att rektorerna inte lever upp till dessa förväntningar, skriver forskaren Katarina Ståhlkrantz.
Skolledaren
Ledarskapsutveckling kan med fördel ske i det dagliga arbetet, exempelvis genom förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar.
Forskning.se
 
Forskning om inspektion och juridik
 
Judit Novaks forskning visar att juridiska processer tar allt större plats i skolan.
Skolporten
David Ryffés forskning om skolans kompensatoriska uppdrag belyser ett Skolsverige fyllt av regelverk och normkollisioner.
Skolporten
Nytt nr av Skolporten ute nu!

Tema: Förskoleklassen: En brygga eller en vallgrav mellan förskola och skola? Förslaget om en tioårig grundskola gör diskussionen om förskoleklassen livligare än någonsin.

Reportage: I särskolan på Häggviks gymnasium i Sollentuna är alla elever med på motivationståget.

Läs mer