Effektiv integration genom Borago och Städakademins yrkesutbildningar
Alla kommuner i Sverige har idag stora utmaningar i att minska arbetslösheten och öka integrationen. Vi har jobbat med detta i 25 år och har idag effektiva och högkvalitativa verktyg som matchar arbetsgivarnas krav.
Här kan du läsa om två aktuella exempel på hur vi kan stötta kommuner, utbildningsföretag och studieförbund.

 
Boråsmodellen
 
Vuxenutbildning Lokalvård
 
Borago, har i samarbete med vuxenutbildningen i Borås Stad, nyligen avslutat den andra omgången av yrkesutbildningen lokalvård som omfattar 400 poäng där Borago ansvarar för ämnesområdet “Städservice”. Denna utbildning följer PRYL´s kravspecifikation och avser 16 veckors heltidsstudier.

 
Hur går det till?
 
Boragos utbildare träffar eleverna 1 dag varannan vecka under 16 veckor och utbildar dem i Lokalvårdsutbildning PRYL i nära samarbete med svenskalärare från vuxenutbildningen som är med på lektionerna för att sedan jobba vidare med yrkessvenskan.
 
Utbildningen
 
I utbildningen använder Borago även filmbaserad undervisning för att deltagarna lättare skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Filmerna fungerar bra som ett komplement och diskussionsunderlag och förstärker det svenska språket. Deltagarnas självförtroende ökar i takt med de förbättrar sin yrkessvenska samt att de, varje fredag, förbereder kommande veckas utbildning vilket underlättar att diskutera ämnen på lektionerna. Det är lättare att lära sig svenska språket när man kan knyta an orden till yrket. En dag varannan vecka undervisas de i ämnet Service och Bemötande 100 poäng och Hygien 100 poäng där svenskaläraren är med på lektionerna.

Praktik
 
Tre dagar i veckan är eleverna ute på praktik som lokalvårdare i Borås Stad. Huvudläraren Lilian Nilsson kommer ut och gör arbetsplatsbesök samt pratar med elevernas handledare. De elever som visar yrkesskicklighet och engagemang under praktikperioden har stor chans att få vikarie-
anställning.
Beprövad metod
 
Anita Lomås rektor och ansvarig för
yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen i Borås säger att framgångsfaktorn för utbildningen är kombinationen av praktik och att svenskalärare finns med på alla lektioner både inom PRYL och i kursen service och bemötande. Detta ger en trygghet i gruppen och yrkesspråket blir en språngbräda för att lära sig det svenska språket snabbare.

"Nu efter det tredje året konstaterar vi att   ca 30 personer har kommit ut i arbetslivet,
av de ca 100 vi har utbildat".

 
Kursupplägg
 
  • HYGHYG0 100 poäng
  • REGSTA0 100 poäng (PRYL)
  • Service och bemötande 1 SEVSEV01 100 poäng
  • KGYORI1C 50 poäng
  • KGYORI1F 50 poäng
     
Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er!
 
Telefon: 013-24 55 00
E-post: info@borago.se 
 
Referensuppdrag - Studieförbund
Studieförbundet utbildar arbetslösa kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. Förutom svenska och yrkessvenska ges professionell lokalvårdsutbildning med praktik.
Vår del är att vi erbjuder Städakademins lokalvårdsutbildning PRYL som bas. Det innebär att studieförbundet kan arbeta med egna handledare, kombinerat med att Boragos utbildare stöttar med klassrumsundervisning två eftermiddagar i veckan. Utöver detta har kursdeltagaren möjlighet till självstudier via Städakademins e-learn. Detta har de även tillgång till efter avslutat utbildning och på sin arbetsplats.

Effekt
Totalt har detta hjälpt cirka 20 arbetslösa kvinnor ut på arbetsmarknaden. Varje individ som får arbete innebär en stor seger. Störst seger givetvis för den enskilde individen men också för kommunen gällande minskad arbetslöshet.