SKR Demokratidagen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Demokratidagen 21 april
 
Varmt välkomna till Demokratidagen den 21 april på Clarion Hotel Stockholm. Återigen arrangerar SKR Demokratidagen, som är en mötesplats för alla med intresse och ansvar för lokala och regionala demokratifrågor och medborgardialog.
 
Här möter du SKR:s ordförande Anders Knape, kultur och demokratiminister Amanda Lind, f.d. utrikesminister Margot Wallström, forskaren och demokratiambassadören Emma Frans och andra intressanta personer verksamma inom demokratiområdet.
 
Utöver program i plenum kan du välja två av fjorton olika parallella seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison m.m.
Mer information och anmälan
 
Programpunkter 
 
09.00-  Kaffe, registrering och mingel
10.00-  Demokratidagen 2020 öppnas - Anders Knape, ordförande SKR
10.15-  Regeringens demokratipolitiska arbete - Amanda Lind, kultur- och                                    demokratiminister
10.30-  Tillit för socialt hållbart samhälle - Emma Frans m.fl.
11.30-  Parallella seminarier A – G (välj ett seminarium)
12.30-  Lunch
13.30-  Parallella seminarium H – N (välj ett seminarium)
14.30-  Fika
15.00-  Demokrati på en global och nationell nivå - Margot Wallström, fd.                                      utrikesminister
 
Praktisk information
 
Tid och plats:
Kl. 10–16, den 21 april 2020 (registrering och kaffe från kl. 09.00)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm.
Vägbeskrivning

Kostnad:
2 900 kronor inklusive lunch, kaffe och dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensens genomförande.

Anmälan:
Anmäl dig senast den 9 april på denna anmälningslänk eller via skr.se/demokratidagen

Information:
För praktisk information kring anmälan etc. kontakta:
SKR Konferens, tfn 08-452 00 00, konferens@skr.se.
För frågor kring konferensens innehåll kontakta:
Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skr.se
 
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se