Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt, kommande arrangemang samt några axplock från omvärlden.
 
Arrangemang och utbildning
 
 
Du har väl inte missat att boka din plats under Branschdagarna 2020
Sveriges Kommuner och Regioner arrangerar årligen konferensen Branschdagarna för kommuner och kommunala fastighetsbolag för att stödja kommunernas strategiska arbete med verksamhetslokaler och särskilda boenden.

Målgrupp för konferensen: Lokalstrateger, fastighetschefer, ekonomichefer, projektledare, verksamhetsutvecklare inom utbildning eller omsorg, digitaliseringschefer, politiker och de som har någon annan funktion gällande strategiskt arbete kring verksamhetslokaler och särskilda boenden.

I år arrangerar vi parallella valbara fördjupningspass för att matcha bredden på ansvarsområden för kommunernas och kommunernas fastighetsbolags arbete med att tillhandahålla hållbara, kostnadseffektiva och attraktiva fysiska miljöer för medborgare och personal.

Välkomna den 24-25 mars 2020 i centrala Stockholm!

Program med information om de olika föreläsningspassen (pdf)
Anmälan till Branschdagarna den 24-25 mars 2020
Lyckad nätverkskonferens – Nationella Fastighetsrådet
Den 22-23 januari 2020 samlades regionernas fastighetschefer och fastighetsdirektörer under årets upplaga av Nationella Fastighetsrådet. Konferensen ingår i Sveriges Kommuners och Regioners arbete med FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor, kallad Fastighetsrådet. Under konferensen presenterades resultatet från slutförda FoU-projekt, lägesrapporter över pågående projekt och viktig omvärldsspaning inför regionernas kommande arbete under 2020 och framåt.

Stort tack till alla deltagare och föreläsare för er medverkan under konferensen!
Ramavtal med nyckelfärdiga förskolebyggnader + Save the date
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), SKR och kommunrepresentanter har samarbetat under SKI:s upphandling av ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader. Tilldelningsmeddelandet planeras att lämnas av SKI till de leverantörer som har lämnat anbud under upphandlingen av ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader fredagen 7 februari 2020.

Mer information om ramavtalen med nyckelfärdiga förskolebyggnader

Save the date – Den 30 mars 2020 kommer SKI och SKR att arrangera en konferens om ramavtalen för nyckelfärdiga förskolebyggnader där bl.a. leverantörerna kommer att presentera sina olika anpassningsbara förskolemodeller. Kommuners deltagande under konferensen kan antingen ske i SKR:s lokaler i Stockholm eller via vår webbsändning live under konferensen. Mer information och länk för anmälan kommer inom kort.
Webbkonferens: Kriskommunikation
Den 5 mars genomför SKR en webbkonferens om kriskommunikation i kommuner och regioner. På webbkonferensen får du ta del av hur kommuner och regioner har hanterat allt från stormar till elavbrott ur ett kommunikationsperspektiv.
Läs mer och anmäl dig här
 
Pågående FoU-projekt
 
 
Anmäl er till SKR:s öppna remissrunda – Stöddokument för hyresvärdsupphandling och upphandling av byggentreprenad på annans mark
SKR välkomnar kommuner, regioner och externa intressenter att anmäla sig till vår kommande öppna remissrunda inför publicering av stödmaterial i form av processbeskrivningar och mallar för kommuners och regioners hyresvärdsupphandlingar, dvs. upphandling av inhyrningsavtal för anpassade verksamhetslokaler, samt upphandling av byggentreprenad på annans mark.

Projektet samfinansieras av SKR:s FoU-fonder för kommunernas fastighetsfrågor respektive regionernas fastighetsfrågor (kallad Fastighetsrådet). AffärsConcept är utredare och skribenter för projektet med stöd av representanter från kommuner och regioner samt SKR:s juridiska avdelning.

Arbetet är ett fristående uppföljningsprojekt till SKR:s vägledning Gäller LOU vid hyra av lokal? som publicerades under sommaren 2019.

Är din organisation intresserad av att bidra till SKR:s kommande stödmaterial, skicka då ett mejl till Helén Örtegren, helen.ortegren@skr.se. För er kännedom kommer vi inte att publicera de enskilda remissvaren, utan remissvaren kommer att ligga till grund för AffärsConcepts och SKR:s slutbearbetning av stödmaterialet inför publicering under juni 2020.


SKR:s vägledning "Gäller LOU vid hyra av lokal?"

Metodstöd för behovsprognos av särskilda boenden för funktionsnedsatta
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att ta fram ett metodstöd till kommuner för att underlätta arbetet med att göra behovsprognoser gällande särskilda bostäder för personer med funktionsnedsättning enligt SoL respektive LSS (gruppbostäder och servicebostäder). Metodstödet kommer preliminärt att färdigställas och publiceras under maj 2020.

• Vi söker nu kommuners befintliga prognosverktyg för särskilda boenden för denna målgrupp, till vårt arbete med det nya metodstödet.
• Vi söker även kommunrepresentanter som är intresserade av att medverka under vår remissrunda, som kommer att genomföras genom utskick av vårt arbetsmaterial inför slutbearbetning av manuset och publiceringen av rapporten.

Kontakta Anna Thomsson på SKR via e-post anna.thomsson@skr.se om er kommun har ett prognosverktyg som kan vara av intresse under SKR:s arbete med att ta fram ett metodstöd och/eller om ni vill lämna en intresseanmälan om att medverka under remissrundan inför slutbearbetningen av rapporten med metodstödet.

Se gärna det metodstöd (rapport och separat bilaga) som SKR har tagit fram angående beräkning av behov av särskilda boenden för äldre:
Metodstöd särskilda boenden för äldre
 
Mer från SKR
 
 
Skolverket samordnar skolans digitalisering
Skolverket ska samordna statens arbete med digitalisering i skolan. Det ligger helt i linje med SKR:s förslag. En nära samverkan med huvudmännen och SKR är avgörande för ett bra resultat.
Staten behöver lyssna på huvudmännens behov
 
Tio åtgärder för el i hela landet
Bristen på kapacitet i elnäten hindrar tillväxt och omställningen till ett klimatsmart samhälle. SKR lägger nu fram tio förslag för en säker tillförsel av el i hela landet. Det skriver SKR:s ordförande Anders Knape i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Långsiktiga lösningar krävs
 
Upphandlingsunderlag Solceller ute på extern remiss
SKL Kommentus Inköpscentral har lagt ut extern remiss i TendSign gällande DIS för ”Solcellslösningar 2019 – konsulter” och efterlyser synpunkter och kommentarer till underlaget. Sista dagen att tycka till är den 13 februari.
Du hittar remissen i TendSign
 
Nytt från omvärlden – ett axplock
 
 
Rapport – Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning
Försvarshögskolan har släppt en rapport om Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning. Den ingår sedan tidigare som bilaga i Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, men släpps nu som separat rapport för att underlätta spridning.
Läs rapporten här
Ny vägledning i Rakel
MSB har tagit fram en ny vägledning om hur Rakelanvändaren kan nyttja de funktioner och tjänster som Rakel erbjuder. Vägledningen riktar sig främst till sambandsansvariga eller de som arbetar med sambandsplanering eller utbildning i Rakel. Den kan även vara en informationskälla för alla som vill lära sig mer om Rakel.
Läs mer på MSB:s webbplats
Byggboom i biblioteksbranschen
Svensk biblioteksförening har publicerat en rapport som visar att det i var femte kommun kommer invigas ett nytt bibliotek under de närmaste fem åren. Resultatet från enkätundersökningen som rapporten bygger på visar också att större renoveringar planeras i ungefär var fjärde kommun.
Rapport om byggande och renoveringar av bibliotek
Nya lagar och förordningar från 1 januari
Barnkonventionen blir svensk lag, den tidigare beteckningen landsting byts ut till region och uppdateringar i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Det är exempel på nya eller ändrade lagar som trädde i kraft den 1 januari 2020.
Sammanfattning av viktigare lagar och förordningar årsskiftet
Uppdragsutbildning  Krisberedskap för yrkesverksamma specialister
Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten till kompetensutveckling.
Läs mer på Lunds Universitets webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se