Det senaste på yttrandefrihetsområdet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Se föreläsningen om digitalt källskydd 
 
Yttrandefrihetsgruppen anordnade i mitten på februari ett seminarium om digitalt källskydd. Intresset för seminariet var så stort att gruppen fick byta lokal. Anders Thoresson, expert på digitalt källskydd och ledamot i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, berättade på seminariet om resultatet av yttrandefrihetsgruppens enkätundersökning om digitalt källskydd. Han gav också tips på vad redaktioner och enskilda journalister kan göra för att skydda källor digitalt.

Föreläsningen spelades in och går att se i efterhand här.

Anders Thoresson har även tagit fram en checklista med tips på vad du kan göra för att förbättra det digitala källskyddet. Guiden hittar du här.
 
Förbud mot spridning av bilder från domstol
 
Det är sedan tidigare förbjudet att fotografera under en huvudförhandling. Nu vill regeringen även kriminalisera spridning av bilder som har tagits i strid mot förbudet. Förbudet mot spridning ska inte gälla grundlagsskyddade medier men Journalistförbundet är kritiskt till förslaget eftersom det innebär en stor inskränkning av den allmänna yttrandefriheten.

Journalistförbundet anser att regeringen i vart fal bör vänta med att införa nya bestämmelser tills dess det är möjligt att utvärdera effekterna av de regelförändringar som infördes i somras. Bland annat infördes då ett förbud mot att ha mobiltelefoner påslagna under huvudförhandling.

Läs Journalistförbundets ordförande, Ulrika Hyllerts, debattartikel om varför det är fel att förbjuda spridning av bilder från domstol.
 
Nya regler för videodelningsplattformar
 
Videodelningsplattformar som Youtube ska regleras genom särskilda bestämmelser i radio- och tv-lagen. Det föreslår en utredning som har tittat på hur det uppdaterade EU-direktivet om audiovisuella tjänster ska implementeras i svensk rätt. Bestämmelserna innebär att leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda allmänheten från bland annat innehåll som uppenbart är sådant som avses i brottsbalkens bestämmelser om olaga hot, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott med mera.
 
Journalistförbundet lämnade sitt remissvar på utredningen före jul. Enligt förbundet har utredningen inte beaktat skyddet för den allmänna yttrandefriheten som finns regeringsformen. Utredningen har inte heller tillräckligt väl undersökt hur grundlagsskyddade medier påverkas av reglerna.
 
Utredningens förslag om att ge Myndigheten för press, radio och tv ett uppdrag att arbeta med så kallad samreglering är också problematiskt, enligt Journalistförbundet. Samregleringen innebär i praktiken en begränsning av mediernas yttrandefrihet. Något stöd för att införa samreglering i svensk rätt finns inte i grundlagarna.
 
Hemlig dataavläsning införs den första april
 
Person vid dator
Foto: Theresia Viska
Riksdagen har nu klubbat den nya lagen hemlig dataavläsning. Reglerna om hemlig dataavläsning träder i kraft den första april i år. Då kommer polisen få möjlighet att gå in i mobiler, datorer och få tillgång till internetkonton. Enligt Journalistförbundet är det skydd som finns för mobiler och internetkonton som används av journalister inte tillräckligt starkt, vilket kommer att påverka journalisternas möjligheter att skydda sina källor.
 
Journalistförbundet har upprepade gånger pekat på riskerna med förslaget ur källskyddssynpunkt. Läs gärna Journalistförbundets ordförande, Ulrika Hyllerts, debattartikel som publicerades på Journalisten.se i samband med omröstningen i riksdagen.
 
Om Yttrandefrihetsgruppen
 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp bevakar och jobbar med frågor som offentlighetsprincipen, hot mot journalister och källskydd. I nyhetsbrevet kan du läsa om aktuella frågor på området och vad Journalistförbundet och Yttrandefrihetsgruppen tycker i dessa frågor.

Yttrandefrihetsgruppen består av:
Hanna Nyberg, SVT, ledamot förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen
Jack Werner, frilans
Lena ten Hoopen, SVT
Anders Thoresson, frilans
Nils Funcke, journalist och lärare
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, Journalistförbundet
Tove Carlén, jurist, Journalistförbundet, sekreterare i gruppen
 
Vill du ha mer information?
 
Vill du sprida kunskap om yttrandefrihetsfrågor på redaktionen? Vi kommer gärna ut och berättar om öppenhet och yttrandefrihet på ett klubbmöte eller i andra sammanhang!

Har du frågor om innehållet i nyhetsbrevet? Vill du har mer information om Yttrandefrihetsgruppen eller Journalistförbundets arbete i dessa frågor?

Tveka inte att kontakta oss!
Hanna Nyberg, SVT, ledamot i förbundsstyrelsen, ordförande i gruppen, hanna.nyberg@sjf.se
Tove Carlén, jurist Journalistförbundet, tc@sjf.se